menu

Voorlichting Herontwerp

Het Herontwerp is in volle gang. Pilots worden gestart, nieuwe programma's worden gepresenteerd. Vijf november is het Open Dag op Hogeschool Leiden. In dit artikel een overzicht van de informatie die opleidingen kunnen delen met toekomstige studenten.

Lees artikel

Tomer over TOP

'Ik leun achterover, luister aandachtig, en doe bijna niks. Ik voel me een bedrieger. Hier word ik niet voor betaald. Maar ik hoef me geen bedrieger te voelen. Dit is de ‘Art of Hosting’, dit is leren. Ik denk dat het mijn taak is om alles te initiëren, maar het is net zo belangrijk om ‘gehost’ te worden, en anderen de kans te geven om te hosten'.

Tomer Kedar

Lees artikel

Afstuderen bij Commerciële Economie

In de opleiding zagen we dat vrijwel alle studenten een onderzoeksrapport opleverden terwijl we merkten dat een aantal opdrachtgevers juist meer behoefte had aan daadwerkelijke implementatie. Dat wil niet zeggen dat onderzoek niet nodig is, in tegenstelling. In alle gevallen is onderzoek nodig. Maar met de huidige opzet kan de student ervoor kiezen om in het afstudeertraject meer nadruk te leggen op implementatie, zoals opdrachtgevers dus wensen.

Jean-Pierre Schreurs

Lees artikel

Connect!

Met veel passie, plezier en inzet heeft het ‘Herontwerpteam SLB’ afgelopen jaar gewerkt aan een nieuw programma voor de studieloopbaanbegeleiding van M&B-studenten. Dit heeft geleid tot een verrassend plan, met spannende elementen.

Lees artikel

Hutspot? Oh...HUBspot!

Aan het begin van dit schooljaar is HUBspot geopend. De studenten uit het tweede jaar van de opleiding Communicatie zijn een van de eersten die gebruik maken van deze bijzondere nieuwe leslocatie van Hogeschool Leiden. Zij werken er dagelijks aan het opzetten van hun eigen evenementenbureau.

Lees artikel

Voorlichting Herontwerp

Het Herontwerp is in volle gang. Pilots worden gestart, nieuwe programma’s worden gepresenteerd. Vijf november is het Open Dag op Hogeschool Leiden. In dit artikel een overzicht van de informatie die opleidingen kunnen delen met toekomstige studenten.


Hoe ziet het onderwijs bij HL eruit?

‘Leren van en met’ elkaar is bij ons het credo. Er is veel contact tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten. Studenten en docenten kennen elkaar en werken samen aan praktijkgericht onderwijs. De student is regisseur van zijn eigen studie(loopbaan). Uiteraard staat er een team van deskundige en betrokken docenten voor je klaar, maar je bent als student allereerst zelf aan zet!

 

Hoe ziet een studieweek eruit? 

Je bent 32 uur, vooral op school, actief bezig met de opleiding. Als je vier dagen per week gemotiveerd aan de slag gaat met de studie, is de kans van slagen groot. Er zijn studenten die het in minder tijd doen, maar die vormen een uitzondering. Natuurlijk kun je er ook meer tijd aan besteden, bijvoorbeeld om je basiskennis te versterken of je extra te verdiepen in het thema van het lopende blok.

Het onderwijs is een mix van begeleide en onbegeleide activiteiten. In de begeleide activiteiten, zoals instructiecolleges, projectbegeleiding en individuele (SLB-)gesprekken, heb je direct contact met de docent. In sommige gevallen is er aanvullende begeleiding, bijvoorbeeld door een student-assistent die beschikbaar is voor grote groepen studenten op de campus. Onbegeleid maak je bijvoorbeeld opdrachten in de digitale leeromgeving en voer je projecten uit met je projectgroep. Bij stages en sommige projectactiviteiten leer je in de beroepspraktijk.

 

Studieloopbaanbegeleiding

Wij verwachten dat jij als student gemotiveerd en zelfstandig met je studie bezig bent. Van ons mag je verwachten dat we je daarin begeleiding bieden die past bij wie jij bent en wat jij nodig hebt. Ook je medestudenten spelen hierin een rol. We noemen dit studieloopbaanbegeleiding (ofwel Connect!). We willen hiermee zorgen dat studenten zich snel thuis voelen in de groep, de opleiding en de school en dat je je gesteund voelt in het maken van keuzes.

Je wordt ingedeeld in een ‘tribe’ (groep) en krijgt een persoonlijke studiecoach. Met hem of haar praat je regelmatig over hoe het met jou en met de studie gaat. Hij of zij helpt je met het bedenken van oplossingen voor de problemen die je misschien tegenkomt en het benutten van kansen.

 

Welk deel van de opleiding volg je met jouw tribe (groep)?

Het opleidingsspecifieke onderwijs beslaat twee derde van de onderwijsperiode. Dit deel volg je met studenten uit je tribe. In elk van de vier onderwijsperiodes (van elke tien weken) staat een specifiek thema centraal. Aan het thema zijn opdrachten gekoppeld, die je veelal met een groepje medestudenten uitvoert. Daaromheen zijn er workshops en colleges, waarin je de theorie en vaardigheden leert die je op dat moment nodig hebt. In deze colleges en workshops is er geen sprake van eenrichtingsverkeer en ben je zelf actief (individueel en met je medestudenten) met de leerstof bezig.

 

Welk deel volg je met studenten van andere opleidingen?

In elke periode heb je naast het opleidingsspecifieke blok enkele vakken die alle studenten van onze faculteit volgen, namelijk:

 • Engels
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden (gespreksvaardigheden en presenteren)
 • Taalvaardigheid (inclusief rapporteren)
 • Financieel Rijbewijs (de basis van bedrijfseconomie/ financiële bedrijfsvoering)

Studenten verschillen niet alleen van elkaar qua karakter, maar ook zijn er verschillen in niveau van kennis en vaardigheden. Om aan te sluiten bij wat jij kan, of nog niet kunt, bieden we een aantal van deze vakken op verschillende niveaus aan. Bovendien leer je (studenten van) andere opleidingen kennen. Dit kan nuttig zijn, omdat je zo vanuit verschillende perspectieven naar jouw vak leert kijken. Maar ook voor het geval je merkt dat je toch niet de juiste studiekeuze hebt gemaakt en graag zou willen overstappen naar een andere opleiding.

springen-27075-ps

Overstappen als dat nodig is

Je kunt in het eerste jaar overstappen naar een andere opleiding binnen onze faculteit, mocht deze toch beter bij jou passen. De studiepunten die je in het gemeenschappelijke deel hebt behaald, neem je in dat geval gewoon mee. Doordat de opleidingsspecifieke blokken onafhankelijk zijn van elkaar (je hoeft dus niet het eerste blok gevolgd te hebben, om aan het tweede blok te kunnen deelnemen), kun je naadloos instromen in een andere opleiding.

 
Toetsing, compensatie en te behalen studiepunten

Toetsing vindt veelal aan het einde van het opleidingsspecifieke blok plaats, maar soms deels ook al eerder in de periode. Toetsvormen (van mondeling en schriftelijk tot het inleveren van een beroepsproduct, zoals een salesplan of projectrapportage), verschillen per opleiding. Bij de gemeenschappelijke vakken wordt altijd aan het einde van de periode getoetst.

Je hebt een beperkt aantal herkansingen. Dit verschilt per opleiding. In alle opleidingen is het zo dat je bij sommige onderdelen een eventueel behaalde onvoldoende kunt compenseren met een hoog cijfer van een ander onderdeel van het studieprogramma.

Het is belangrijk dat je alle onderdelen van het eerste jaar met succes afrondt. De propedeuse is immers een fundament, waarop in het tweede jaar en de volgende jaren wordt verder gebouwd. We gaan ervan uit dat je alle (60) studiepunten van jaar 1 zult behalen. Mocht dit jou onverhoopt niet lukken, dan bespreek je met je studiebegeleider of het realistisch is dat je deze studiepunten alsnog in het volgende studiejaar gaat halen en welke afspraken daarover gemaakt moeten worden.

vraagteken-rood-ps-14

Als jij het leuk vindt om te leren zoals wij het hierboven beschreven hebben, je daar helemaal voor wilt inzetten en gebruik maakt van de begeleiding die we bieden, gaat dit jou zeker lukken!


6 reacties op “E-magazine oktober”

 1. Louise berkhout zegt:

  Mooi initiatief! Ben benieuwd waar hubspot zich bevindt. Veel succes, Louise Berkhout

 2. Leny zegt:

  Hoi Louise,

  Hubspot zit op de Langegracht, in het centrum van Leiden. Meer informatie hierover kun je vinden op de website: https://hubspotleiden.nl/nl/contact

 3. Simone zegt:

  Mooie prestatie van dit inventieve Herontwerpteam; wat een inspirerend nieuw SLB-programma, benieuwd hoe onze studenten het gaan ervaren!

 4. Leny zegt:

  Hoi Louise,

  Hubspot zit op de Langegracht, in het centrum van Leiden. Meer informatie hierover kun je vinden op de website: https://hubspotleiden.nl/nl/contact

  groet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Blog Tomer over TOP-driedaagse

Tomer Kedar, docent HRM, nam 4, 5 en 6 oktober deel aan de TOP training in Katwijk aan Zee, waarin we als (leer)gemeenschap M&B van en met elkaar leren hoe we het didactisch concept voor M&B handen en voeten kunnen geven. Hij deed elke dag kort verslag van de dag. Een persoonlijk inkijkje.


Lief dagboek,

Dag 1

Wat een softe bende. Met zijn allen in de kring. We hebben twee uur nodig om in te checken. Het lijkt het vliegveld wel. Tijdens het buitenspelen op het strand vraagt mijn klasgenootje zich hardop af waarom hij in deze groep is geplaatst: ‘ik ben al drie jaar klaar, nu de rest nog.’ Aan het einde van de dag checken we uit. Wat heb ik geleerd? Ik weet het niet zo goed. Te weinig denk ik. Ik wil meer feiten. Meer cijfers. Ik probeer steeds het antwoord te vinden op deze rekensom:

26 mensen volgen 7 uur per dag, 3 dagen lang een training in 1 hotel in Katwijk onder begeleiding van 6 mensen. Er is koffie, thee en lunch.

1a) Hoeveel kost deze training?

1b) Is deze training de investering waard?

Toch nog iets geleerd: ‘Kennis is geen kopje thee.’

Tomer


Dag 2

Jaren geleden volgde ik een training luistervaardigheden. Grote onzin vond ik dat. Luisteren, dat kon ik al. Tot bleek dat ik dat eigenlijk nog niet zo goed kon. Het is de nuttigste training die ik heb gevolgd. Blijkt dat deze training ook een beetje nuttiger is dan ik dacht. Een gereedschapskistje met nieuwe werkvormen, een gemeenschappelijke taal met mijn collega’s, een onderwijsfilosofie die stimuleert wat ik soms al doe. Bij een minor die ik geef, verzorgen mijn studenten de eerste anderhalf uur van mijn les. Ze geven een workshop, bereiden tentamenvragen voor en beantwoorden die in de les, en geven voorbeelden hoe zij de theorie tegenkomen in het dagelijks leven.

Ik leun achterover, luister aandachtig, en doe bijna niks. Ik voel me een bedrieger. Hier word ik niet voor betaald. Maar ik hoef me geen bedrieger te voelen. Dit is de ‘Art of Hosting’, dit is leren. Ik denk dat het mijn taak is om alles te initiëren, maar het is net zo belangrijk om ‘gehost’ te worden, en anderen de kans te geven om te hosten. Student Alara Yildiz keek naar het model van de ‘Art of Hosting’ en verwoordde het prachtig: ‘Het zijn allemaal manieren om je verantwoordelijkheid te nemen. Ik denk dat mensen hun verantwoordelijkheid niet zo goed kennen.’ We mogen van studenten verwachten dat zij voorbereid zijn, initiëren, gehost worden en co-creëren, net zoals zij dat van ons mogen verwachten. Zullen zij dat altijd waar maken? Waarschijnlijk niet. Maken wij dat als docenten altijd waar? Ik in ieder geval niet. Maar hoge verwachtingen leiden wel veel vaker tot goede prestaties.

Oja, ik heb medestanders gevonden voor een MOOC over geluk. Gaaf!

Tomer


Dag 3

Bier en bitterballen. De borrel lonkte en stelde niet teleur. Ik ben op. Moe maar voldaan. Het is vermoeiender om een training te volgen dan om een trainingte geven. Arme studenten. De meerwaarde van deze training ligt in het vervolg. Experimenteren. Morgen ga ik de open space inzetten. De winnende uitspraak van de driedaagse: ‘wees als docent wat minder vaak de hoofdrolspeler, en wat vaker de regisseur.’ Binnen een half uur zijn we uitgecheckt. Ik ben niet meer aan het rekenen.

Tomer

 


6 reacties op “E-magazine oktober”

 1. Louise berkhout zegt:

  Mooi initiatief! Ben benieuwd waar hubspot zich bevindt. Veel succes, Louise Berkhout

 2. Leny zegt:

  Hoi Louise,

  Hubspot zit op de Langegracht, in het centrum van Leiden. Meer informatie hierover kun je vinden op de website: https://hubspotleiden.nl/nl/contact

 3. Simone zegt:

  Mooie prestatie van dit inventieve Herontwerpteam; wat een inspirerend nieuw SLB-programma, benieuwd hoe onze studenten het gaan ervaren!

 4. Leny zegt:

  Hoi Louise,

  Hubspot zit op de Langegracht, in het centrum van Leiden. Meer informatie hierover kun je vinden op de website: https://hubspotleiden.nl/nl/contact

  groet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Afstuderen bij Commerciële Economie

Het afstuderen in de opleiding Commerciële Economie (CE) is op de schop gegaan. We vroegen docent Jean-Pierre Schreurs:

jp-schreurs-verkleind-ps 

Jean-Pierre Schreurs

   

Hoe ziet het nieuwe afstuderen bij CE eruit?

Naast het “traditionele” onderzoek kunnen de studenten nu ook afstuderen op een ander beroepsproduct. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld een marketingplan, marketingcommunicatieplan of salesplan. Studenten kunnen ook op een ondernemingsplan voor een eigen onderneming afstuderen. Daarnaast zijn nog tal van andere beroepsproducten mogelijk.

 

Waarom is het veranderd?

In de opleiding zagen we dat vrijwel alle studenten een onderzoeksrapport opleverden terwijl we merkten dat een aantal opdrachtgevers juist meer behoefte had aan daadwerkelijke implementatie. Dat wil niet zeggen dat onderzoek niet nodig is, in tegenstelling. In alle gevallen is onderzoek nodig. Maar met de huidige opzet kan de student ervoor kiezen om in het afstudeertraject meer nadruk te leggen op implementatie, zoals opdrachtgevers dus wensen.

 

Wat heeft de nieuwe vorm opgeleverd?

Het resultaat is dat wij meer diversiteit zien in de eindproducten die studenten opleveren. We zien dat studenten veel dieper gaan in de implementatie en plannen veel grondiger uitwerken. Ook zien we dat er voor het eerst studenten afgestudeerd zijn op een ondernemingsplan voor de eigen onderneming. Natuurlijk betekent een nieuwe vorm dat je ook aanloopt tegen onvoorziene problemen. Maar met onze nieuwe lichting studenten hebben we zaken alweer aangescherpt zodat ze nog beter het afstudeertraject aangaan. Zo wordt de beoordeling bijvoorbeeld aangepast. De criteria blijven dezelfde maar we leggen een betere link tussen beoordelingscriteria en de vereisten van het eindproduct. Verder worden beoordelingscriteria voor een beroepsproduct anders gewogen dan voor een onderzoeksproduct. Deze maatregelen zullen bijdragen aan een verdere objectivering van de beoordeling. Ook heeft een aantal opdrachtgevers aangegeven dat zij de theoretische onderbouwing van een beroepsproduct graag opgenomen ziet in het hoofdrapport. Wij zijn snel geneigd te denken dat een opdrachtgever alleen interesse heeft in de praktische informatie en geen interesse heeft in theorie. Maar voor een groot deel van de opdrachtgevers blijkt dat niet het geval te zijn.

sliert-ps

 


6 reacties op “E-magazine oktober”

 1. Louise berkhout zegt:

  Mooi initiatief! Ben benieuwd waar hubspot zich bevindt. Veel succes, Louise Berkhout

 2. Leny zegt:

  Hoi Louise,

  Hubspot zit op de Langegracht, in het centrum van Leiden. Meer informatie hierover kun je vinden op de website: https://hubspotleiden.nl/nl/contact

 3. Simone zegt:

  Mooie prestatie van dit inventieve Herontwerpteam; wat een inspirerend nieuw SLB-programma, benieuwd hoe onze studenten het gaan ervaren!

 4. Leny zegt:

  Hoi Louise,

  Hubspot zit op de Langegracht, in het centrum van Leiden. Meer informatie hierover kun je vinden op de website: https://hubspotleiden.nl/nl/contact

  groet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Een nieuw SLB programma

Met veel passie, plezier en inzet hebben wij als ‘Herontwerpteam SLB’ afgelopen studiejaar gewerkt aan een nieuw programma voor de begeleiding van onze M&B-studenten. Dit heeft geleid tot een een verrassend plan, met spannende elementen, aandacht voor de individuele student, zijn ontwikkeling en zoektocht; maar ook aandacht voor groepsvorming om de binding met de opleiding en de faculteit te versterken.

Het nieuwe programma wordt in het studiejaar 2017/2018 faculteitsbreed ingezet. Vanaf dat moment zal SLB geen SLB meer heten, maar de nieuwe naam dragen:

 

                Connect!

Het nieuwe Connect!-programma is ontwikkeld aan de hand van het Four-Fold Practice model en met behulp van de tools waarbij we geïnspireerd zijn door Jonathan Fritzler. De ingrediënten van het eerste jaar van Connect! zijn:

 

Welkomstpakket

Studenten ontvangen al voor de start van de opleiding een welkomstpakket. In het welkomstpakket zit onder meer een iJournal. Dit persoonlijk aantekeningenboek zal als een rode draad door het jaar heen lopen.

In het iJournal staan vragen en opdrachten die de student helpen bij het ontdekken van zijn kwaliteiten, passies en drijfveren. Bijvoorbeeld: wat is je impact? Maak een lijst van tien dingen waar je dankbaar voor bent. Waar ben je bang voor? De student houdt gedurende het hele jaar dit iJournal bij.

 

Powerdays

Een event van twee dagdelen (meestal) aan het begin van ieder blok, waarbij studenten faculteitsbreed aan de slag zullen gaan met boeiende opdrachten en workshops.

 

Thema’s

Het eerste jaar is opgebouwd uit vier periodes, waarin telkens een ander thema centraal staat. In het eerste blok gaat het om iDiscover. Daarna komen de thema’s iLearn, iCreate, iChoose aan de orde. De student verbindt zich in deze periodes met de hogeschool, de faculteit en opleidingen en hij leert docenten, mede-studenten en zichzelf goed kennen. Hij verwerft inzicht in zijn eigen kwaliteiten, talenten, motieven en drijfveren en hij ontdekt zijn missie en doelen.

 

 

Tribe-bijeenkomsten   

Iedere student maakt deel uit van een ‘tribe’ (maximaal 25 studenten). Per blok heeft hij twee bijeenkomsten met zijn eigen ‘tribe’. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt aan de binding in de groep in combinatie met persoonlijke ontwikkeling.

 

Coachingsgesprekken

Elke student heeft in het eerste jaar een assessment en minimaal vier gesprekken met zijn Connect!Coach (CoCo). De gesprekken hebben meestal een “oogst”-karakter: wat is voor jou de leeropbrengst van deze periode? De student bereidt het gesprek onder andere voor via zijn iJournal en de iLablessen. Als de situatie daarom vraagt, kan zowel hij als de docent een extra gesprek inplannen.

 

iLab

De student kan een keuze maken uit lessen en ondersteunende opdrachten in deze digitale leeromgeving.

in-de-tekst-overcoming-1697546_ps-1280

Met Connect! worden studenten in staat gesteld om hun eigen kracht te ontdekken en zij worden gestimuleerd om eigenaar te zijn van hun eigen opleidingstraject. Dat veronderstelt dat de onderwijsomgeving voorziet in keuzemogelijkheden voor de studenten. Om Connect! goed uit de verf te laten komen zijn verder belangrijk: selectie en opleiding van ConnectCoaches, het aanstellen van een faculteitsbrede coördinator Coach!Connect en beschikbaarheid over een goede digitale leeromgeving. Hier wordt hard aangewerkt!

 

Meer weten? Voor alle vragen zijn wij uiteraard bereikbaar.

Hartelijke groeten,

 

Het Herontwerpteam SLB/Connect!

Marisol Croes, Marjolein Schut, Annemieke Kloover, Leonie Kool, Yvonne Philippa en Marjet van Weeren (Projectleider)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6 reacties op “E-magazine oktober”

 1. Louise berkhout zegt:

  Mooi initiatief! Ben benieuwd waar hubspot zich bevindt. Veel succes, Louise Berkhout

 2. Leny zegt:

  Hoi Louise,

  Hubspot zit op de Langegracht, in het centrum van Leiden. Meer informatie hierover kun je vinden op de website: https://hubspotleiden.nl/nl/contact

 3. Simone zegt:

  Mooie prestatie van dit inventieve Herontwerpteam; wat een inspirerend nieuw SLB-programma, benieuwd hoe onze studenten het gaan ervaren!

 4. Leny zegt:

  Hoi Louise,

  Hubspot zit op de Langegracht, in het centrum van Leiden. Meer informatie hierover kun je vinden op de website: https://hubspotleiden.nl/nl/contact

  groet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Hutspot? Oh...HUBspot!

Aan het begin van dit schooljaar is HUBspot geopend. HUBspot is een initiatief van de Leidse gemeente en Universiteit en Hogeschool Leiden en is gecreëerd om kleine ondernemingen en studenten een plek te geven om hun eigen bedrijf te runnen. De studenten uit het tweede jaar van de opleiding Communicatie zijn een van de eersten die gebruik maken van deze nieuwe externe leslocatie van Hogeschool Leiden. Zij werken er dagelijks aan het opzetten van hun eigen evenementenbureau. Een van deze studenten is Romy Verhoog. Student Nadeche Orie van HSPR (Pr-bureau voor en door studenten van de opleiding Communicatie) sprak met Romy en doet verslag van een dag op deze bijzondere plek, de HUBspot!


Vraag jij je toevallig af waarom Hogeschool Leiden de laatste tijd zo veel leger is? Dat is omdat alle tweedejaarsstudenten van de opleiding Communicatie op een externe locatie in Leiden te vinden zijn: de HUBspot. Ik ben een van deze studenten, Romy, en ik vertel je graag over een gemiddelde dag op de HUBspot.

 

Hoe eerder hoe beter

Op maandag, woensdag en donderdag hebben wij om kwart over negen college op de HUBspot. Ik kom altijd al rond een uur of negen aan om een werkplek te zoeken, want hoe later je aankomt, des te minder kans je hebt op een luxe zitplek. We hebben in de ochtend in principe college tot twaalf uur. Deze colleges sluiten aan op hetgeen waar we in het project op dat moment mee bezig zijn. Vaak zijn we om elf uur klaar en lunchen we tot een uur. Vanaf een uur is er dan weer college of begeleiding tot vijf uur. De dagen klinken misschien zwaar en lang, maar dit is wel de manier om ons te laten proeven van de bedrijfswereld. Daarbij hebben we ’s avonds en de weekenden vrij, dus geen huiswerk!

handen-ps

Helping Hand Events

Na de lunchpauze is er vaak tijd om vrij te werken aan het project: het organiseren van een evenement voor het goede doel MIVA (Stichting Missie Verkeersmiddelen Actie). Ik ben zelf lid van de projectgroep Helping Hand Events. Wij organiseren een dag die in het teken staat van de Indiase cultuur, met verschillende workshops, informatiekraampjes, eettentjes en een veiling. Dit proberen we natuurlijk zo leuk mogelijk te maken. ’s Middags zijn we dan ook druk bezig met het zoeken naar sponsoren. Dit vind ik zelf het leukste moment van de dag: we zijn vrij om met elkaar te werken aan een evenement dat echt plaats gaat vinden. Ik voel me hierdoor dan ook echt gedreven om een zo goed mogelijk evenement neer te zetten met de groep. Daarnaast leer ik op deze manier ook echt hoe het organiseren van een evenement werkt; een goede manier om te zien of ik later in deze branche wil gaan werken.

 

Netflix & chilllen

De HUBspot is open tot vijf uur. Na een dag hard werken en leren pak ik mijn fiets en fiets ik naar huis. Daar geniet ik van mijn volledig vrije avond: voetjes omhoog, verse koffie en Netflix! Er is niets zo fijn als een vrije avond zonder huiswerk. Morgen ga ik weer lekker verder aan het project op de HUBspot.

 


“Het zou geweldig zijn als een groep studenten bij HUBspot aan de slag gaat met een concreet vraagstuk […]. Niet alleen de studenten leren daarvan, maar ook de begeleidende docent versterkt daarmee zijn kennis. Helemaal mooi is het als er een concept uitkomt, waar een instelling of ondernemer mee verder kan. Hij wijdt er meer onderzoek aan of ziet misschien wel een gat in de markt voor een nieuw product. Zo ontstaat er een keten van activiteiten die elkaar versterken. Dat is echt mijn droom.”

Agnita Mur over het samenwerkingsverband Economie071 dat onder meer leidde tot het initiatief HUBspot. Lees hier het hele artikel.

 

 


6 reacties op “E-magazine oktober”

 1. Louise berkhout zegt:

  Mooi initiatief! Ben benieuwd waar hubspot zich bevindt. Veel succes, Louise Berkhout

 2. Leny zegt:

  Hoi Louise,

  Hubspot zit op de Langegracht, in het centrum van Leiden. Meer informatie hierover kun je vinden op de website: https://hubspotleiden.nl/nl/contact

 3. Simone zegt:

  Mooie prestatie van dit inventieve Herontwerpteam; wat een inspirerend nieuw SLB-programma, benieuwd hoe onze studenten het gaan ervaren!

 4. Leny zegt:

  Hoi Louise,

  Hubspot zit op de Langegracht, in het centrum van Leiden. Meer informatie hierover kun je vinden op de website: https://hubspotleiden.nl/nl/contact

  groet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Kennisvalorisatie

Het delen van kennis is belangrijk! Graag bieden we je via deze wijze een platform aan voor het plaatsen van (links naar) artikelen en blogs. Ook een artikel of blog inbrengen? Mail naar baas.l@hsleiden.nl.

 

De billijke vergoeding onder de Wet werk en zekerheid

Oud-studenten HBO-Rechten Joanne Cijntje, Mark Kooger, Bas Rijnbeek en Mariska van Zandwijk schreven hun afstudeerscriptie over de billijke vergoeding. Docent Vincent Jongste begeleidde hen en vroeg hen hun bevindingen te delen. Een publicatie volgde. Via deze link kun je de samenvatting van het artikel dat zij schreven lezen, ook vind je er de link naar de volledige tekst.

 

Hulp bij zelfdoding: misdaad of daad uit naastenliefde?

Mariska van Zandwijk, oud-student van de opleiding HBO-Rechten, schreef tijdens haar studie, in de minor rechtsfilosofie, een essay over hulp bij zelfdoding. Zij herschreef het essay tot blog:

Is het vasthouden aan de wet een wenselijke situatie? Of moet gekeken worden naar de rechtvaardigheid, en mag een naaste hulp bij zelfdoding bieden bij een familielid wanneer dat de uitdrukkelijke wens is van dat familielid? Tot hoe ver mag de overheid beschikken over onze eigen waardige dood? Lees meer

 

 

 

 

 

 

 

 


6 reacties op “E-magazine oktober”

 1. Louise berkhout zegt:

  Mooi initiatief! Ben benieuwd waar hubspot zich bevindt. Veel succes, Louise Berkhout

 2. Leny zegt:

  Hoi Louise,

  Hubspot zit op de Langegracht, in het centrum van Leiden. Meer informatie hierover kun je vinden op de website: https://hubspotleiden.nl/nl/contact

 3. Simone zegt:

  Mooie prestatie van dit inventieve Herontwerpteam; wat een inspirerend nieuw SLB-programma, benieuwd hoe onze studenten het gaan ervaren!

 4. Leny zegt:

  Hoi Louise,

  Hubspot zit op de Langegracht, in het centrum van Leiden. Meer informatie hierover kun je vinden op de website: https://hubspotleiden.nl/nl/contact

  groet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Inspiratie

Interessante link naar blogs projectleiders innovatieve toetsprojecten

 

Projectleiders innovatieve toetsprojecten bloggen over resultaten van hun experimenten

In september 2016 hebben de projectleiders van de innovatieregeling Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat hun experimenten afgerond. Welke lessen hebben zij geleerd en wat zijn de resultaten van hun projecten? En ook: hoe verder? In de blogs van de projectleiders lees je hier meer over.

 

Deze tekst is afkomstig van: zie link

Checklist videoproducties maken voor het onderwijs

 

Wil je een video of een kennisclip maken maar weet je niet precies wat daar allemaal bij komt kijken en hoe je dit kunt organiseren? Deze checklist geeft aan de hand van vier productiefases tips en aandachtspunten voor iedereen die zich binnen een onderwijsinstelling bezig houdt met de ontwikkeling en productie van videomateriaal voor het onderwijs.

 

Deze tekst is afkomstig van: zie link

Vloggers of bloggers gezocht

 

Werk of studeer je bij M&B en wil je een bijdrage leveren aan het e-magazine van M&B? De redactie  is op zoek naar vloggers of bloggers die verslag willen leggen van inspirerende intiatieven en ervaringen binnen het onderwijs van M&B.

Interesse? Mail naar: baas.l@hsleiden.nl


Ook een nieuwsbericht, agenda item, aanbeveling, verhaal, reactie of artikel plaatsen? Of wil je meedoen aan ons redactieteam? E-mail je reactie naar: baas.l@hsleiden.nl