menu

Goed op weg!

Boeiend, informatief en een hoge opkomst! Dinsdag 12 april presenteerden de regiegroep Herontwerp, de pilotgroepen en de opleidingsteams hun plannen en projecten ten aanzien van het Herontwerp van het onderwijs. Veel creatieve initiatieven zijn er, die steeds meer vorm krijgen of al in de praktijk worden uitgevoerd.

Lees artikel

'Four-Fold Practice' als model om van en mét elkaar te leren

De tijd nemen voor een goed gesprek, het contact maken met elkaar en het zelf kunnen beïnvloeden van de agenda, maken van Four-Fold Practice een krachtig en effectief model voor zowel het onderwijs, als voor elk andere werk- en leerbijeenkomst waar eigenaarschap, verbinding en co-creatie centraal staan.

Leny Baas

Lees artikel

Managementgame HRM

Mijn ervaring was zeer positief. Voornamelijk omdat je zo veel leert (....) een hele andere vorm van werken.

Robin Bor

Lees artikel

Hack Your Education

Studenten 'richting bieden' en 'ruimte laten', dat zijn de twee hoofdingrediënten van een geslaagd recept. Als ik na álle dagen met zoveel energie van school zou vertrekken als na de Hackaton, werk ik liefst zeven dagen per week!

Lees artikel

Taal voor iedereen

'Vast staat dat in het gemeenschappelijk deel van de propedeuse een algemeen taalvak komt. Hierin komt de basis schriftelijke taalvaardigheid die we van een beginnend hbo-student mogen en kunnen verwachten (...). Volgend jaar draait dit vak onder de naam Taal 1.

Arwen Gerrits

Lees artikel

Overleven in het flexibilitijdperk

'Er komt zoveel bruikbaars langs; dit boek verdient een prominente plek in de herontwerp-toolkit!'

Simone Tak

Lees artikel

Save the date

Bekijk de evenementen die er binnenkort aan zitten te komen en zet ze vast in je agenda

Lees artikel

Goed op weg!

Boeiend, informatief en een hoge opkomst! Dinsdag 12 april presenteerden de regiegroep Herontwerp, de pilotgroepen en de opleidingsteams hun plannen en projecten ten aanzien van het Herontwerp van het onderwijs. Er zijn veel creatieve initiatieven die steeds meer vorm krijgen of al in de praktijk worden uitgevoerd.

De regiegroep Herontwerp heeft een beeld gegeven van hoe de propedeuse er voor eerstejaars studenten in 2017 uit zou kunnen uitzien:

Een jaar waarin studenten vier dagen per week van half negen tot half zes op de hogeschool zijn en waarbij zij zowel opleidingsspecifieke als  gemeenschappelijke vakken volgen. Tussen de lessen is er ruimte voor een gezamenlijke lunchpauze of zelfstudie, de zogenaamde campustijd. Tijdens de campustijd kunnen studenten zelfstandig hun lessen voorbereiden in een daarvoor ingerichte ruimte, ze kunnen overleggen met hun projectgroep, een gesprek met de SLB’er hebben of een bezoek brengen aan een organisatie. Er zijn een docent of onderwijsassistent aanwezig die beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen.  Na half zes kunnen de studenten kiezen om op school te eten om vervolgens deel te nemen aan het culturele programma dat door de hogeschool wordt aangeboden.

Vragen en ideeën die bij de collega’s leven zijn in kaart gebracht. De komende tijd wordt hier verder mee gewerkt. Uiteraard met de collega’s en studenten, maar ook met de ondersteunende diensten die enthousiast meedenken over de uitwerking van de ondersteuning ervan.

In deze editie nu aandacht voor: The Four-Fold Practice, gaming in het onderwijs van HRM, Hack Your Education, de pilot Taal 1 en Flexdenken.

Veel kijk- en leesplezier!

 De redactie

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


The Four-Fold Pratice in de praktijk

Het Fourfold practice als model om van en mét elkaar te leren

Drie dagen na de TOP-training namen Marisol en ik vol energie en inspiratie deel aan de teamdag HRM. Onze collega’s waren nieuwsgierig naar onze verhalen en we probeerden ze mee te nemen in ons enthousiasme voor het nieuwe didactisch model: The Four-Fold Practice. Maar ja, hoe leg je de meerwaarde van dit model in vijf minuten uit? Als we onze collega’s mee wilden nemen in ons enthousiasme, dan konden we dat maar op één manier doen: het Four-Fold Practice model in praktijk brengen tijdens de eerstvolgende teamdag. Zo gezegd, zo gedaan. De volgende teamdag bestond uit vier onderdelen waarin telkens één fase uit het model centraal stond.

 

ffp

 

Fase 1: Host yourself – Zorg voor jezelf, wees voorbereid

De dag begon met koffie – de zorg voor jezelf met het vervullen van deze primaire behoefte – en met een begroeting om van elkaar te horen hoe het weekend was en om even bij te komen van die lange file op de A4.

Vervolgens startten we in een kring met een check-in. De kring nodigt uit voor een goed gesprek; je kunt elkaar aankijken, er is gelijkwaardigheid en het biedt de mogelijkheid om geduldig naar elkaar te luisteren en open te staan voor de ander. We stelden elkaar de vraag: “waarom vind jij het belangrijk om hierbij aanwezig te zijn? De check-in-vraag zorgt ervoor dat je je meer bewust bent van jouw aanwezigheid tijdens de bijeenkomst en wat je er hoopt uit te halen. Door aanwezig en voorbereid te zijn, kun je vervolgens jezelf open stellen voor wat gaat komen.

 

Fase 2: Be Hosted – nieuwsgierig, een open houding en willen leren van de ander

Bij het team HRM hebben we ervoor gekozen om elementen uit de visie te laden met succesverhalen vanuit de onderwijspraktijk met de werkvorm Appreciative Inquiry. Tijdens deze werkvorm onderzoek je samen met twee andere collega’s de succesverhalen van elkaar. De rollen wisselen van verhalenverteller, interviewer en observant. Met elkaar analyseer je het verhaal en formuleer je regels waarmee het succes zich kan herhalen. Van ‘what is’ naar ‘what could be?”. Dit resulteerde in gemeenschappelijke beelden van hoe docenten de visie kunnen vertalen naar de praktijk.

 

Fase 3: Host others – nodig anderen uit om te leren en ga met elkaar in gesprek

De docent is het meest vertrouwd met deze fase. Als docent neem je anderen mee in de kennis die je hebt. Daarbij is de ander (idealiter) een actieve deelnemer die zich tevens verantwoordelijk voelt voor de anderen in de groep. Tijdens de teamdag HRM organiseerden we een kenniscafé. Deze werkvorm gaat uit van een ‘host’ die anderen meeneemt in de kennis die hij of zij heeft en met hen de verdieping opzoekt. Collega’s bepaalden zelf of zij een onderwerp wilden leiden. Dit resulteerde in een diversiteit aan onderwerpen, zoals HR-analytics en werken in groepen.

    

Fase 4: Be part of a hosting community – samen leren en creëren

Tijdens de laatste werkvorm stond het samen creëren centraal. Kleine groepen werkten aan het ontwikkelen van hun module, het opzetten van een project, et cetera. In een mini-pressure cooker werkten collega’s ideeën tot concrete voorstellen uit voor onder andere het werken met acteurs, toepassing van de schriftelijke vormvereisten en een beter relatiemanagement binnen de opleiding.

De dag sloot af met een check-out om kort te reflecteren en af te ronden. De reacties waren positief. Met veel energie is er hard gewerkt en dat heeft tot resultaat geleid.

 

FFP-bij-artikel-Leny

De tijd nemen voor een goed gesprek, het contact maken met elkaar en het zelf kunnen beïnvloeden van de agenda, maken van The Four-Fold Practice een krachtig en effectief model voor zowel het onderwijs, als voor elk andere werk- en leerbijeenkomst waar eigenaarschap, verbinding en co-creatie centraal staan.

Leny Baas


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Managementgame in onderwijs HRM

airplane-872479_640 Knipsel logo fly air

Voor het vak “Adviesvaardigheden” voor derdejaarsstudenten HRM zette de opleiding HRM een managementgame in. Met deze managementgame, over de fictieve vliegtuigmaatschappij Fly Air die in grote financiële problemen verkeert, kregen studenten de kans om adviesvaardigheden in een ‘real life setting’ te leren. In de rol van directielid, medewerker HR, Finance & Control, Services of lid van de Cabin Crew, ondernemingsraad of vakbond werkten zij onder meer aan de vaardigheid om weerstand weg te nemen en leerden zij verschillende beïnvloedingsstijlen te hanteren en om de (gezamenlijke maar ook tegenstrijdige) belangen van de verschillende stakeholders te achterhalen en bespreekbaar te maken.

Jaap Geerds, docent HRM, sprak met student Robin Bor over zijn ervaring en over de betekenis ervan voor het onderwijs:

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Hack Your Education

Sophie Clemens en Madelijn van der Sande, beide eerstejaars studenten HBO-Rechten hebben mee gedaan aan het programma Hack Your Education, een tien weken durende ontdekkingsreis waarin studenten een boeiende visie op hun toekomstige carrière ontwikkelen en leren het onderwijs naar hun eigen hand te zetten. Het programma werd begeleid door Manuela Fabiao, Chris Jan Geugies, Kirsten Diepenbroek, Diederik Boscha en Jonathan Fritzler en werd 19 april afgesloten met een spetterende en inspirende Hackathon. Meer weten over de Hackathon en Hack Your Education? Bekijk dan voor meer informatie het blog van Chris Jan of de film onderaan dit artikel!

 

Wat een voorrecht was het om getuige te mogen zijn van de goudeerlijke ontboezemingen, originele projectideeën en gewaagde resultaten van eerstejaarsstudenten Recht en scholieren van havo-5. Echt geweldig om te zien hoe daadkrachtig en zelfverzekerd zij hun ‘gehackte’ project voor een volle zaal presenteerden na een intensieve periode van negen weken ‘Hack Your Education’. Daar kan naar mijn mening geen enkele invulling met reguliere lesinhoud tegenop, al flippen of blenden we nog zoveel. Studenten ‘richting bieden’ en ‘ruimte laten’, dat zijn de twee hoofdingrediënten van een geslaagd recept. Als ik na álle dagen met zoveel energie van school zou vertrekken als na de Hackathon, werk ik liefst zeven dagen per week!

Corine Hoppenbrouwers, docent opleiding Communicatie over de Hackathon.

 

front-photo-hack-II-ps

We vroegen Sophie en Madelijn naar hun ervaringen tijdens het programma:

 

Hack Your Education? Wat is dat?

Hack your Education is een training die gericht is op de zelfontplooiing van studenten. Studenten worden gestimuleerd om uit hun comfort-zone te gaan en verder na te denken over hun toekomst. Je leert wat je belangrijk vindt, waar je passies en interesses liggen en je wordt gestimuleerd deze te verbinden met je opleiding. Anders gezegd: je leert eigenaar te worden van je studie en je eigen draai te geven aan de door jouw school gegeven projecten. Je mag hacken, het project naar je hand zetten, zolang je maar voldoet aan de competenties die bij het project horen. Het hacken van een schoolproject kan zowel mondeling als schriftelijk. Als je het mondelinge gedeelte van het project hackt, kun je bijvoorbeeld in plaats van een presentatie te geven een filmpje maken.

 

Wat hebben jullie gedaan?

Tijdens de training is het belangrijk om elkaar goed te leren kennen. Er wordt tenslotte veel feedback aan elkaar gegeven. Je begint met groot te denken. Wat zijn je ambities, dromen, visies of goals? Het gaat erom dat je het schoolproject naar je hand zet, zodat je al bezig bent met werken aan je toekomst. Hoeveel je wilt hacken van je project is volledig jouw eigen keuze, je wordt niet gedwongen om te hacken. Verder hebben we tijdens de lessen veel filmpjes opgenomen, zodat je je prettig gaat voelen om voor de camera te praten over jouw project. Tussen alle lessen door hebben we verschillende oefeningen gedaan hoe je het beste je project kan vormgeven. Je wordt niet in het diepe gegooid, de docenten zijn altijd bereid om je te helpen.

 

Hoe hebben jullie het ervaren?

Wij hebben Hack your Education als zeer positief ervaren. Het is een ervaring waar je de rest van je leven wat aan hebt. Hacken kan altijd! Je leert je studie, je projecten, naar je eigen hand te zetten. En omdat je dat doet, is de kans groot dat je na afloop van het project nog verder aan het project wilt en kunt doorwerken. Je wordt gestimuleerd om meer uit elke schoolopdracht te halen. De Hack-your-Education-groep wordt ook echt een hechte groep, omdat iedereen wil dat alle projecten (van alle hackers) heel goed worden. Iedereen geeft feedback aan elkaar en je wilt er met z´n allen het beste van maken. Ook zijn wij niet meer bang om presentaties te geven voor camera.

 

Wat nemen jullie met je mee?

Wij hebben geleerd om niet bang te zijn en om groot te denken. Alles is mogelijk. Ook weten wij hoe je een project moet hacken en hoe je opkomt voor ideeën waar je in gelooft. Je leert dat je met enthousiasme en doorzettingsvermogen heel erg ver komt in je opleiding.

 

Wat vonden jullie het meest leerzaam?

Wij vonden alle workshops die we binnen het programma hebben gevolgd het meest leerzaam. We hebben veel oefeningen gedaan om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst succesvol zijn. Zo hebben wij bijvoorbeeld een ‘Design for Wiser Action’ moeten invullen. Dit is een hulpmiddel om je project te realiseren. Dit heeft ons goed geholpen. Tevens was het heel leuk om te zien hoe enthousiast en behulpzaam de docenten waren.

 

Zou je het aanbevelen aan andere studenten? Waarom?

Wij bevelen dit programma zeker aan aan andere studenten, omdat het meer kansen creëert voor jou als student en je opleiding. Door deze training haal je zoveel meer uit je opleiding en je kunt eindelijk al jouw goede ideeën verwezenlijken. Het geeft een goed gevoel om te weten dat je werkt aan je toekomst. Er gaat tijd in zitten, maar het is het allemaal waard. Het is natuurlijk tijdens de trainingen ook altijd erg gezellig.

 

 

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Taal voor iedereen

De totstandkoming van een gemeenschappelijk basisvak schriftelijke taalvaardigheid

Over grammatica valt niet te twisten. Studenten en docenten in het hbo mogen geen spel-, stijl- en formuleerfouten maken. Punt uit. Toch blijkt het helemaal nog niet zo eenvoudig te zijn om tot een gemeenschappelijk taalbeleid te komen. Taal is niet statisch en elke opleiding legt eigen accenten en heeft andere specialisaties. Op woensdag 6 april kwamen docenten van de M&B-opleidingen samen om tot een gemeenschappelijke deler te komen.

Een van de eerste pilotgroepen die dit studiejaar startte, was de groep schriftelijke taalvaardigheden. Het leek klip en klaar dat alle studenten over eenzelfde basisniveau schriftelijke taalvaardigheid moeten beschikken. Natuurlijk, bij binnenkomst op ten minste havo-niveau. Maar dit blijkt niet het geval. Elke opleiding heeft eigen programma’s ontwikkeld om het niveau op peil te krijgen. Van cursussen kofschip en fokschaap tot online oefenen en toetsen met Hogeschooltaal. Maar het bleef wringen. Moesten studenten dit niet al zelf kunnen? Moeten wij dit aanbieden? Kan dit wel een clusterbreed aangeboden vak worden?

Om de gemeenschappelijke deler te vinden, is er een Learning Community voor taaldocenten opgericht. De start van deze lerende gemeenschap vond plaats op woensdag 6 april in Oud-Poelgeest. Onder leiding van Cilia Born en Diederik Bosscha gingen de docenten aan de slag met de basisprincipes van het, voor ons inmiddels steeds bekender wordende, didactische model fourfold practices. Dit model dat uitgaat van “hosten” is voor Hogeschool Leiden vertaald als: wees voorbereid, leergierig, initieer en co-creëer. Een model waarin niet alleen docent en student samen leren en werken, maar allereerst ook de docenten onderling elkaar vinden.

 

 

 

Dit leidde tot uitwisseling van ideeën over en inzichten in taalonderwijs, teruggebracht tot de mogelijkheid deze clusterbreed aan te bieden.

 

Taal 1

Vast staat dat in het gemeenschappelijk deel van de propedeuse een algemeen taalvak komt. Hierin komt de basis schriftelijke taalvaardigheid die we van een beginnend hbo-student mogen en kunnen verwachten. Het zal een gedifferentieerd programma zijn met meerdere niveaus. Volgend jaar draait dit vak onder de naam Taal 1 als pilot bij de opleidingen Communicatie, Recht en SJD, vanaf 2017 in het gemeenschappelijk deel van de propedeuse voor alle M&B-opleidingen. De pilotgroep Taal werkt dit vak verder uit.

Tijdens de oriëntatiedag in Oud Poelgeest kwamen de docenten tot nog een mogelijk gezamenlijk vak waar de schrijfvaardigheid wordt bijgebracht. Hierbij wordt uitgegaan van lezen en analyseren, studenten kritisch leren denken en een gefundeerde mening laten ontwikkelen waarna ze informatief en opiniërend kunnen schrijven. Structuur en opbouw staan centraal. Bondig, doelgericht schrijven is hierin de leidraad. De leeruitkomst kan het schrijven van een blog zijn.

De docenten kijken ernaar uit om de ruimte te vinden ook dit vak werkelijk gestalte te geven. In periode 4 hopen we op nog een taaldocentendag om verder te werken aan de modules en een aanzet te doen voor het taalbeleid. De opbrengst van de eerste taalteamdag was het delen van onze liefde en aandacht voor mooi taalonderwijs dat de opleidingen overstijgt en waarin we van elkaars expertises kunnen leren.

Arwen Gerrits


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Overleven in het flexibilitijdperk

Simone Tak over het boek  ‘Flexdenken: overleven in een best ingewikkelde en gegarandeerd onzekere wereld’  van Astrid Willems (2014, BigBusiness Publishers)

“Heb je ook wel eens het gevoel dat je gebrek hebt aan overzicht? Voel je je onzeker over de toekomst? Loopt het leven anders dan je had verwacht? Goed zo! Houd dat vast… je bent er klaar voor om te flexdenken” (Willems 2014: 9). Zo leidt Astrid Willems haar boek in en zet daarmee direct de toon. Ze spreekt je persoonlijk aan en doet dat in klare taal, die tegelijkertijd tot de verbeelding spreekt.

Willems legt uit hoe je kunt overleven in het Flexibilitijdperk. In het herontwerpen naar meer toekomstbestendig (hoger) onderwijs komen wij het begrip ‘21th century skills’ nogal eens tegen. Hoewel er zeker een link te leggen is, gaat het Willems vooral om de specifieke ‘survival skills’ creatief denken, leergerichtheid en loslaten. Deze helpen je om succesvol om te gaan met verandering, onzekerheid en onvoorspelbaarheid.

 

Simone-2b-bewerkt-in-ps

Voor de onderbouwing is de auteur niet over één nacht ijs gegaan; zowel hedendaagse, als antieke (flex)denkers blijken haar betoog te onderschrijven.

In ‘Overleven in het flexibilitijdperk’, het beknopte eerste deel, beschrijft ze de toegenomen complexiteit van onze omgeving; verandering en vooral onzekerheid worden als vertrekpunt genomenDeel twee Survival tools’ geeft antwoord op de vraag hoe we ons staande kunnen houden zonder zekerheid. Willems reikt drie mentale hulpmiddelen aan, die je kunt toepassen (als het je lukt om verouderde hulpmiddelen los te laten). In het derde deel staan veel praktische handreikingen.

simone-10-bewerkt-in-ps

De survival tools krijgen ‘handjes en voetjes’ en worden ‘Survival skills’, zoals:

  • fladderen (creatief denken; ontdekken, exploreren en onderzoeken als basishouding);
  • structureren (inspiratie organiseren en richting geven, creativiteit bewaken en creatieve energie in banen leiden, zodat waardevolle output ontstaat);
  • floppen & flippen (werken vanuit leergerichtheid, perspectief verschuiven, fouten tot je vriend maken en daarmee ruimte creëren om te spelen);
  • wankelen (jezelf in disbalans brengen, een houding ontwikkelen van blijvend leren);
  • prototyperen (gewoon beginnen, je idee vroegtijdig uittesten, op de proef stellen) en
  • GID’en = getting things doorgeschoven (knutsel, experimenteer, werk vanuit intuitie en vertrouw op wat al aanwezig is).

Dat laatste is natuurlijk grappig, een vrije bewerking van de timemanagementmethode ‘Getting Things Done’ van David Allen.

Wat mij aanspreekt, is dat Willems in haar boek veel recente publicaties aanhaalt, die ze steeds in de kantlijn in enkele zinnen kernachtig weergeeft (met een foto van de betreffende kaft erbij). Hiermee zet ze haar betoog kracht bij en maakt het geheel aansprekend en kleurrijk.  De overwegend korte teksten worden afgewisseld met tekeningen, oneliners, reflectievragen, checklists, oefeningen en negen interviews met hedendaagse flexdenkers.

Het is als geheel een goed geschreven en aansprekend vormgegeven boek, waarvan mijns inziens de kracht zit in de toepassingsgerichtheid.

Er komt zoveel bruikbaars langs; dit boek verdient een prominente plek in de herontwerp-toolkit!

Simone Tak

 

Klik hier voor het lezen van het gehele artikel.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Save the date

 

11 mei 2016 – Studenten World Café cluster Management & Bedrijf

Hoe ziet de hogeschool Leiden eruit in 2020? Wil jij andere studenten ontmoeten van jouw cluster en meepraten over de toekomst van het onderwijs? Kom naar dan het Studenten World Café op woensdagochtend 11 mei van 9:00 uur- 11:00 in lokaal F2.050. Meld je aan bij Roxanne Zobdeh via zobdeh.r@hsleiden.nl

 

24 mei 2016 – Studium Generale ‘De delende samenleving’

‘Begin, probeer, maak en deel’ is wat Juul Martin typeert. Tijdens dit Studium Generale spreekt Juul over de delende samenleving. Een huis bouwen zonder geld, geven en nemen, en slimmer delen. Dit laatste kun je aan den lijve ondervinden tijdens de eerste deelbonveiling en opening van de eerste Leidse deelbonplek. Wees er dinsdag 24 mei bij om 10:30 in G00.38! Meer informatie? Mail Manon la Lau (lau.la.m@hsleiden.nl).

Afbeelding1

 

25 mei 2016 – Studiemiddag High Impact Learning.

Zie de rubriek ‘inspiratie’ of mail Jasper Klerkx voor meer informatie (klerkx.j@hsleiden.nl)

 

27 oktober 2016 – Symposium Duurzaam Samenwerken

Donderdag 27 oktober organiseert M&B voor de zevende keer het symposium Duurzaam Samenwerken. Deze dag staat in het teken van Ondernemen en Onderwijs. Je kunt ter plekke kiezen uit een aanbod van mooie workshops. De keynote-speaker is Arko van Brakel, hij was op 25-jarige leeftijd mede-oprichter van Euronet Internet, de eerste commerciële internetprovider in Nederland. Ook is er voldoende ruimte voor eigen inbreng. Kortom: een symposium om van en met elkaar te leren! Wil je een indruk van het symposium van vorig jaar? Bekijk dan de sfeerimpressie.

 

 

 

 

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Inspiratie

High Impact Learning

 

Collega Jasper Klerkx (ICT) bezocht onlangs het congres Toetsen en Examineren in de Jaarbeurs in Utrecht.  Dr. Filip Dochy van de Universiteit Leuven heeft in dat congres een interessant verhaal verteld over high impact learning. Jasper schreef daarover op zijn blog. Op 25 mei 2016 volgt een studiedag over dit onderwerp. Wellicht is dit voor jou interessant in het kader van Flexibilisering van het onderwijs?! Meer informatie? Mail: klerkx.j@hsleiden.nl

 

Education Energy Hackathon

 

Op 19 april jl.vond de Hackathon plaats, de afsluiting van het programma Hack Your Education. Grondlegger Jonathan Fritzler was daarbij aanwezig. Meer weten over zijn kijk op leren? Kijk dan op: http://educationenergy.net/. Lees ook het blog van Chris Jan Geugies of bekijk de sfeerimpressie van Hack Your Education.


Ook een nieuwsbericht, agenda item, aanbeveling, verhaal, reactie of artikel plaatsen? Of wil je meedoen aan ons redactieteam? E-mail je reactie naar: baas.l@hsleiden.nl