menu

Didactisch concept Herontwerp

Een bijdrage van Cilia Born

Lees artikel

Hack your Education

The Education Energy System

Lees artikel

Herontwerp Engels

'It is always hard to implement change'

Lees artikel

Internationalization at Home

'In Lille zijn ze er sterk van overtuigd dat internationalisering de kansen van studenten op de arbeidsmarkt verhoogt'

Lees artikel

Semih Dursun over zijn stage en studie in het buitenland

'Gedurende mijn verblijf in Istanbul heb ik van elke dag genoten en elke dag ook wat nieuws geleerd en ervaren'

Lees artikel

Edi vertelt...

'[...] uiteindelijk gaat er niets boven persoonlijk contact tussen mensen'

Lees artikel

Save the date

Bekijk de evenementen die er binnenkort aan zitten te komen en zet ze vast in je agenda

Lees artikel

Didactisch concept Herontwerp

Cilia Born

 

Het Herontwerp M&B ontwikkelt zich voortvarend. Sinds september 2014 zijn veel docenten, studenten, managers en ondersteuners op diverse manieren en in verschillende samenstellingen betrokken bij de organisatie, vormgeving en herinrichting van ons onderwijs. In het beeld dat wij van ons toekomstige of toekomstbestendige onderwijs geschetst hebben, kunnen docenten omgaan met differentiatie, kunnen docenten studenten aansturen op het zelf vormgeven van een leerweg en kunnen docenten werken vanuit de vier principes voor de toekomstbestendige onderwijspraktijk:

Echt juiste versie Toekomstige Onderwijspratijk MB 151215

Figuur 1 Toekomstbestendige onderwijspraktijk M&B. Cilia Born

We vragen van docenten een actieve en betrokken houding, waarbij de docent niet de enige is die leert aan anderen. Ook studenten kunnen de rol van de leraar of facilitator op zich nemen en de groep meenemen in een leerervaring. We willen graag naar een open, kritische en lerende houding van alle betrokkenen, docenten, studenten, managers en ondersteuners. Dat is een verandering die tijd en aandacht vraagt.

 

Waar komen we vandaan?

Wij zijn allemaal opgeleid in het oude paradigma van onderwijzen en leren. Als leerling en student zat je in de klas en deed je wat de docent zei. Hij was de expert, hij was om van te leren. Als lerende absorbeerde je de leerstof en pas later, als je aan het werk ging, ontdekte je wat je met het geleerde kon doen, of niet… Niet vaak stelden leerlingen en studenten openlijk de vraag: waarom moeten we dit eigenlijk leren? Aan het gezag en de kennis van de docent werd niet (publiekelijk) getwijfeld. Dat werkte goed in de toenmalige maatschappij waar sprake was van industrialisatie en (weder-) opbouw van een welvaartsstaat. Massaproductie vraagt om mensen met een bepaalde arbeidsethos, met discipline en niet teveel eigen inbreng.

 

Paradigmashift

In het huidige tijdsgewricht wordt massaproductie overgenomen door robots en veel werk wordt gedigitaliseerd. Mensenwerk wordt steeds complexer, omdat beroepsbeoefenaren hun werk moeten uitvoeren in complexe situaties, waarin ze zelf beslissingen moeten kunnen nemen. Daarbij past een ander paradigma over leren. Een paradigma waarin studenten:

  • leren omgaan met steeds veranderende kennis;
  • ontdekken hoe ze die nieuwe kennis moeten ‘plakken’ aan hun kennisbasis;
  • leren hoe ze de transfer kunnen maken van oude patronen naar nieuwe;
  • leren hoe ze beslissingen moeten nemen over zaken die misschien nog helemaal niet duidelijk zijn en hoe ze kunnen anticiperen, schakelen, doordenken en onduidelijke en ondoorzichtige situaties doorzien.

Daar hebben ze kennis van de geschiedenis voor nodig én een open, kritische blik. Daar hebben ze vakkennis voor nodig én een aantal generieke competenties zoals de zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden. Die combinatie geeft hun de middelen om gebeurtenissen en gedrag te kunnen interpreteren, adequaat te handelen en ervan te leren.

Met het Herontwerp M&B willen we dat bereiken en dat niet alleen. Het is moeilijk om in deze wereld te functioneren en je (levens-)doelen te bereiken. Joep Dohmen (Hoogleraar filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek) legt dit in onderstaand citaat uit:

 

“Tot de jaren zestig was het in allerlei domeinen van het leven voorgeschreven wat je hoorde te doen,” zegt Dohmen.. Nu moeten wij op al die gebieden het helemaal zelf uitzoeken. Dat leidt tot onzekerheid en twijfel: in wat voor wereld leef ik, welke kansen heb ik, welke levensstijl moet ik ontwikkelen en hoe doe ik dat? De lust van de vrijheid wordt de last van de vrijheid. Dohmen: ‘Jonge mensen moeten al vroeg bedenken op wie en wat zij kunnen vertrouwen om zichzelf te ontwikkelen. Het heersende idee is dat je zelf alles kunt bepalen, onafhankelijk van anderen. De mythe van de autonomie, noem ik dat. Want wij zijn op allerlei domeinen ongelofelijk afhankelijk van anderen. Isaiah Berlin heeft het over negatieve en positieve vrijheid. Negatieve vrijheid betekent vrijheid van invloed van anderen: bemoei je niet met mij, ik kan het zelf wel. Positieve vrijheid betekent de vrijheid om je eigen leven vorm te geven. Er is een enorme nadruk komen te liggen op negatieve vrijheid. Zoek het zelf maar uit. Maar hoe je dat moet doen – de positieve vrijheid -, dat wordt er niet bij verteld. Dat is de levenskunst die niemand je leert maar die je dus hard nodig hebt.”[1]

Wij willen ervoor zorgen dat onze studenten goed geëquipeerd en gemotiveerd het werkende leven ingaan. Daarvoor is het nodig dat docenten, staf en managers zich realiseren dat het voorbereiden van studenten op een dergelijke maatschappij ook van hen een omslag vraagt in hun denken over en uitvoeren van onderwijs. Van onderwijzen naar leren, van de leraar voor de klas naar het samen leren. Als we studenten willen leren om te gaan met de ‘positieve vrijheid’ zoals Dohmen het hierboven noemt, kunnen we hen daar niet vroeg genoeg mee laten kennismaken. In een veilige omgeving leren van je fouten, dat willen we onze studenten bieden. Een omgeving waar de docent de leiding heeft, maar niet de leiding neemt. Hij schept ruimte voor de studenten om het initiatief te nemen en te leren op de manier die bij hen past, ook al past dat niet in het format. In het Herontwerp spelen leeruitkomsten een belangrijke rol. De opbrengst van het leren is duidelijk, maar de weg er naartoe kan heel verschillend zijn en aangepast aan de leervraag van de student en de context waarin deze vraag ontstaat. Dat betekent enerzijds loslaten en anderzijds nieuwe pedagogiek en didactiek leren. Daar kunnen we niet snel genoeg mee beginnen.

 

Leren in het nieuwe paradigma

Het nieuwe paradigma hebben we in vier uitgangspunten weergegeven (zie ook figuur 1), te weten:

Voorbereid: Wees voorbereid, uitgerust, gefocust en écht aanwezig.

Leergierig: Wees bereid om van een ander te leren en actief te participeren.

Initieer: Wees bereid om ook aan anderen te leren. Wees eigenaar van je leerproces. Stimuleer anderen in hun denken en leren.

Co-creëer: Leer en werk samen aan het creëren van nieuwe kennis vanuit een gezamenlijk gevoeld eigenaarschap.

 

Hieronder staat het oorspronkelijke model, ontstaan uit ervaringen van lerenden uit alle delen van de wereld:

the four Fold Path

Op 15 december van 09:00-11:00 uur bespreken we dit tijdens de plenaire bijeenkomst van het Leernetwerk Herontwerp. In een volgend nummer meer over de uitkomsten hiervan!

 

[1] https://www.vn.nl/verdwaalde-dertigers/ geraadpleegd op 15-11-2015

 


Eén reactie op “Internationalization at Home”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Hack your Education (HyE)

The education energy system, e²

Stel je voor dat FC Barcelona een voetbalwedstrijd moet spelen. En dat Lionel Messi – ’s werelds beste voetballer – meedoet aan die wedstrijd. Messi is in staat om de meest fantastische goals te maken. Stiftjes, afstandsschoten, vrije trappen, snoeiharde schoten; Messi is van alle markten thuis. Beeld je nu in dat spelers van FC Barcelona voortaan alleen nog mogen scoren wanneer dat uit een vrije trap gebeurt. Dat moet een vrije trap zijn van twintig meter of verder. En de bal moet in de linkerbovenhoek worden geplaatst. Over een muurtje van minstens vier man. Geschoten met de rechtervoet.

Gaat Messi hierdoor beter spelen? Waarschijnlijk niet. Toch heeft ons huidige onderwijssysteem veel weg van het vrijetrap-voorbeeld. Te vaak vragen we studenten door de hoepels van ons onderwijssysteem te springen. En veel studenten springen door die hoepels. Zonder passie voor wat ze doen en met als enige doel: het halen van dat papiertje.

Wij – Manuela Fabiao, Kirsten Diepenbroek en Chris Jan Geugies – geloven dat het anders kan. We geloven dat studenten met meer motivatie en enthousiasme kunnen leren, dat onderwijs uitdaagt om verder te komen en dat studenten echt eigenaar zijn van hun eigen studie- en loopbaanontwikkeling.

Om die reden gaan wij in de derde en vierde periode van dit jaar een onderwijstraject beginnen genaamd: Hack your Education. Hack your Education is een uitdagend en ambitieus project met docenten in de rol van coach. In deze rol gaan wij betrokken studenten stimuleren om het onderwijsprogramma van binnenuit “aan te vallen”, oftewel te hacken. We willen de intrinsieke motivatie van studenten aanwakkeren. We gaan de studenten uitdagen om hun interesses, verlangens en dromen de ruimte te geven. Zij gaan ontdekken wat zij het allerliefste willen ervaren en bereiken met een studie Rechten of SJD.

Op dit moment ontwikkelen we onder begeleiding van Jonathan Fritzler en Diederik Bosscha een HyE-programma voor aankomende studenten Rechten/ SJD. Tot nu toe hebben verschillende brainstormsessies en internationale Skypesessies al veel ideeën opgeleverd. Van teambuildingsactiviteiten tot yogatechnieken, van competitieve uitdagingen tot retraite-opdrachten, van werkbezoeken afleggen tot het leren schrijven van blogs, van het zelfstandig wegwijs worden in de verschillende rechtsgebieden tot het ervaren van je eigen kwetsbaarheid en kracht door schaamteoefeningen.

Met al deze ervaringen kunnen studenten aan het einde van het traject antwoord geven op de drie vragen: wie ben ik?, wat wil ik? en wat kan ik? Dat moet leiden tot zelfbewuste, gemotiveerde en eigenwijze studenten. En dat zijn geen gemakkelijke studenten. Zij zullen bijvoorbeeld willen onderhandelen met de docent over een alternatieve invulling voor het eindproject van een blok. Een invulling die zowel aansluit bij de persoonlijke doelen en interesses van de student enerzijds en de onderwijsdoelen van SJD en Rechten anderzijds. Dit zijn kortom studenten die niet slaafs door de hoepels van ons onderwijssysteem springen. Het zijn studenten die dat onderwijssysteem kunnen hacken en daarmee echt eigenaar zijn van hun eigen studie- en loopbaanontwikkeling.

Wij houden jullie graag op de hoogte en nodigen jullie uit om HyE-studenten te volgen. Zij zullen van zich laten horen!

Chris Jan Geugies, Manuela Fabiao, Kirsten Diepenbroek

 

Jonathan Fritzler is de bedenker van het onderwijsprogramma HyE en auteur van het boek ‘Hack your Education’. Samen met Diederik Bosscha van Dock 20 introduceert Jonathan Fritzler HyE, binnen de opleidingen Recht en SJD. Zie ook: https://www.hsleiden.nl/actueel/nieuws/kom-naar-de-hackathon.html of www.facebook.com/events/455673101283329/

Betrokken bij HyE, zijn: Herman Morsch, Cilia Born, Kirsten Diepenbroek, Chris Jan Geugies en Manuela Fabiao

 

 

 

 

 

 

 

 


Eén reactie op “Internationalization at Home”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Herontwerp Engels

A Great Opportunity to Make English Work for Students

We – Andy Baker, Anne van den Bos, Saskia Dinh, Nu Driz, Deborah Yapp and Jolijn van Roon – are currently designing a basic ‘Business Communication in English’ programme for all (first-year) M&B students. This programme will be part of the general component of the so-called ‘flexibele propedeuse‘; as a pilot, it is scheduled to run in academic year 2016-2017.

 

What’s in a name?

 At the moment, each Bachelor’s programme within the faculty Management and Business offers its own set of English courses tailored to meet the needs of its own specific professional field. This is good, as students should learn how to communicate in English in their future professional context. However, if you take a closer look at these different courses, it becomes clear that they have a lot in common. This is largely due to the fact that mastering any language is, in essence, all about mastering communication skills. These communication skills are generic: reading, listening, writing and speaking. Since we are part of a university that offers higher professional education, our students should develop these skills in relation to their future careers. As our faculty is called Management and Business, it goes without saying that a defining element in all our Bachelor’s programmes is indeed ‘business’. Having said this, it makes perfect sense to have all our M&B students start with the same programme in ‘Business Communication in English’, regardless of the specific degree course they have chosen.

 

Why do we want this?

Designing a programme for all first-year students has many advantages, two of which will be discussed below. First of all, it helps us to really focus on the further development of English communication skills. By providing our students with the basic tools that anyone working in any professional environment can use to get their message across, we help them become strong communicators. It feels important to stress here that the basic programme is NOT intended to replace all the English courses we are currently teaching. In addition to the basic programme, each department will continue to offer specialized and more advanced courses, in which students are trained to use their basic English tools to produce high-quality professional products relevant to their specific future profession.

A second advantage lies in the fact that offering the same programme to all our first-year students creates more opportunities for differentiation. All teachers struggle with differences between students in the classroom. For English, the big question is: how do you design a programme that caters for both near-native speakers and practically absolute beginners? Well, if it is for a relatively small student population of just one Bachelor’s programme, you don’t. It’s just too labour-intensive and not cost-effective enough, given the budget made available for teaching. By putting all students together in one big M&B group, we can tackle this problem, to some degree. It then becomes more legitimate and feasible to invest in the development of deficiency courses and enriching content – both offline and online – that really suit all our students’ needs. We can provide them with a learning environment that allows them to follow a more individual learning path, which is likely to favourably affect their ‘readiness to learn’.

 

Who is going to do it?

All the English teachers of our faculty will be invited to teach the general M&B English programme. It is always hard to implement change. We are hopeful that we can enthuse the colleagues who are not in the design team by showing them that we strive to keep all the good things everybody has developed for the current (first year) English courses and incorporate these into a marvellous M&B programme. An extra bonus of this project is that it inspires us, English teachers from the different departments, to start working together more. Combining our knowledge, skills and talents will help us achieve our shared ambition to give English the position it deserves within our faculty.

 

Rose-coloured glasses?

I realize that I have written a very positive story, with very little mention of the drawbacks and difficulties that are also inevitably involved in this change process. Forgive me; I can’t help it. As Colleen Wilcox put it: “Teaching is the greatest act of optimism.” I’m a teacher.

 

Jolijn van Roon

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eén reactie op “Internationalization at Home”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Internationalization at Home

‘Internalization at home’. De eerste keer dat ik deze term hoorde, kon ik mijn scepcis niet verbergen. ‘Internalization’ en ‘home’? Sluit het een het ander niet uit? Als een van de eerste Tempus-studenten – het EU studentenuitwisselingsprogramma voor partnerlanden – weet ik nog heel goed wat het wonen en studeren in een ander land voor je kan betekenen en wat voor invloed dat op je leven kan hebben. Vanaf dat moment bekijk je de wereld door een andere bril. Je groeit als persoon, je ontmoet andere mensen, je maakt nieuwe vrienden, je leert een andere taal, andere (eet)gewoonten, normen en waarden kennen, en je ontdekt dat mensen soms vanuit een heel ander perspectief naar dezelfde dingen kijken. Kortom: je leert een andere cultuur kennen. Wat kan ‘Internationalization at home’ hiermee te maken hebben? Tot voor kort was dat voor mij niet helemaal duidelijk. Totdat…

Samen met Jean-Pierre Schreurs (CE) en Wies Edam (COM) en vier studenten van de opleiding Communicatie nam ik begin november deel aan een internationale week in Lille, georganiseerd door College de Communication (ISTC), een onderdeel van de Université Catholique de Lille in Frankrijk. Jean-Pierre en ik gaven daar twee volle dagen les in ‘International Branding’. Wies en de studenten mochten, samen met de locale studenten, deelnemen aan diverse workshops en colleges, die gegeven werden door docenten uit België, Denemarken, Indonesië, Nederland en Frankrijk. Op de agenda stonden onder andere lessen in ‘Marketing for the luxury goods’, ‘Sales negotiations’, ‘Marketing in sport’, ‘International Public Relations’, ‘Canva: amazingly simple graphic design software’ en meer. Een breed aanbod van interessante thema’s voor de communicatiestudent anno nu.

Op dag drie vonden de presentaties plaats van de buitenlandse scholen die uitwisselingspartners van ISTC zijn. Voor elke student die overweegt volgend jaar een onderdeel van zijn of haar studie in het buitenland te volgen, was het een perfect moment om kennis te maken met diverse buitenlandse scholen en docenten. Het programma bevatte nog veel meer interessante activiteiten: zo werd voor de gastdocenten een tour door de stad aangeboden, de studenten verzorgden diverse feestjes en workshops over andere landen en er was een internationaal forum waarop alle uitwisselingsstudenten hun eigen school mochten promoten. Kortom: een heel geslaagde week vol interessante initiatieven. Een ervaring die ik niet had willen missen.

Voor de eerste keer gaf ik lessen aan niet-Nederlandse studenten. Het was interessant om te observeren hoe de Franse studenten op de les reageerden, hoe je ze bij een discussie kon betrekken en hoe ze zich tijdens de les gedroegen. Een handvol ervaringen die een apart verslag zouden kunnen vormen en die ik zeker in mijn lessen van ‘Interculturele Communicatie’ kan gebruiken!

 Ik vond het […] inspirerend om eens ergens anders te zijn en andere collega’s te spreken over het werk. Wies Edam

 

Het kennismaken met collega-docenten en het met hen uitwisselen van ervaringen vond ik persoonlijk ook erg verrijkend en energiegevend. Dit netwerken resulteerde direct in uitnodigingen om in de toekomst aan gezamenlijke (internationale) projecten te werken en gastcolleges bij andere scholen (in het buitenland) te verzorgen. Ideaal dus voor je eigen reputatie maar óók en vooral voor de school om haar expertise naar buiten aantoonbaar te maken.

Een internationale week bestaat natuurlijk niet alleen het lesgeven en netwerken. Volgens Julie Navalkar van het International Office van ISTC blijft het belangrijkste dat studenten kennismaken met andere culturen en dat ze geïnspireerd en gemotiveerd raken om naar het buitenland te gaan. In Lille zijn ze er sterk van overtuigd dat internationalisering de kansen van studenten op de arbeidsmarkt verhoogt. Om deze reden zijn alle ISTC-studenten verplicht om of een deel van hun studie of een stage in het buitenland te lopen.

Is het gelukt om geïnspireerd te raken tijdens deze week? Ik denk van wel. We waren allemaal reuze enthousiast over de reis naar Lille:

Deze internationale week in Lille gaf mij een goede visie op wat ik in mijn derde jaar wil doen op het gebied van minor en stage in het buitenland. Ik heb veel internationale studenten gesproken en hieruit ook opgemaakt dat een minor volgen in het buitenland een nieuwe, zelfstandige en geweldige ervaring zal worden. Jolie Goedhart, tweedejaarsstudente COM.

Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten toen naar Lille ging. Maar toen ik daar in de collegezaal zat, vond ik het gek genoeg toch niet zo raar om in te beelden dat ik daar studeerde. Iedereen was super geïnteresseerd in waar ik vandaan kwam en zij hadden ook allemaal leuke verhalen. Leuk om te ontdekken waar wij verschillen en overeenkomen met Franse studenten! Ivo Oh, tweedejaarsstudent COM.

Een internationale week op je eigen school (=at home) organiseren kan dus veel voordelen opleveren. Het is een win-winsituatie voor de student, die zo een kans krijgt om zich beter te oriënteren op wat er bij het studeren of stagelopen in het buitenland komt kijken. Het is ook een goede manier voor de docent om kennis te maken met andere, buitenlandse docenten en om daardoor tot nieuwe ideeën te komen en inspiratie voor de eigen lessen op te doen. En een dergelijke internationale week is goed voor de school omdat je als school naar buiten treedt, je eigen expertise toont en aan je eigen imago werkt als leider op het gebied van modern en toekomstbestendig onderwijs. Dat is onderwijs waarin we kennis en ervaring delen door inhoud aan de studenten te bieden in een vorm die past bij het werken in een internationale en interculturele omgeving die tekenend is voor deze tijd!

Anna Kowalska, docente Communicatie

 

 

 


Eén reactie op “Internationalization at Home”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Studeren en stagelopen in het buitenland

Semih Dursun, vierdejaars student Commerciële Economie, werkte en studeerde een jaar in Istanbul, Turkije.

 

In het derde studiejaar van mijn opleiding Commerciële Economie ben ik een heel jaar in Istanbul geweest. In Istanbul heb ik eerst een halfjaar stage gelopen, dit heb ik gedaan bij een van origine Nederlands bedrijf genaamd: Trade & Investment Center B.V. (TIC).

TIC is een bedrijf wat zich bezighoudt met internationale handelsbevordering. De werkzaamheden variëren hierbinnen heel erg. Je kunt denken aan het organiseren van handelsmissies, maar ook aan individuele begeleiding van bedrijven die willen uitbreiden naar het buitenland of juist het representeren van klanten in het buitenland.

Ik heb gekozen om mijn stage in het buitenland te doen omdat ik van mening ben dat ik mijzelf hiermee meer kan ontwikkelen als gedurende een stage in Nederland. Reden hiervan is dat ik in Nederland alleen mijn professionele vaardigheden zou kunnen ontwikkelen. In in het buitenland kom je terecht in een nieuw milieu waardoor je ook je sociale en persoonlijke vaardigheden bij uitstek verder kunt ontwikkelen. Maar het allerbelangrijkste is misschien wel dat je een eigen internationaal netwerk opbouwt!

Na mijn stage heb ik de rest van het schooljaar verschillende vakken gevolgd aan de Kadir Has Universiteit ter invulling van mijn minor (daarnaast ben ik naast mijn studie werkzaam gebleven voor TIC).

De Kadir Has Universiteit is een vooraanstaande private universiteit in Istanbul. De universiteit is gevestigd aan de Europese zijde van Istanbul, langs de Golden Horn in een historisch gebouw.

 

 

 

 

 

 

 

Aan de Kadir Has Universiteit volgde ik vakken als: Management and Organizational Behaviour, International Relations, Sociology, Image Building Techniques, Online Reputation Management, Staging for Advertising en Turkish Language II. Dit vakkenpakket heeft mij de mogelijkheid geboden om meer te weten te komen over de nieuwste ontwikkelingen binnen mijn vakgebied, maar tegelijkertijd heeft het mij ook de gelegenheid gegeven om mij te verdiepen in bepaalde aspecten van het vakgebied.

Ik heb als internationale student uitsluitend vakken in het Engels gevolgd. Het volgen van vakken in het Engels vergt wellicht iets meer energie, echter het levert ook veel meer op. Ik zou het een aanwinst voor Hogeschool Leiden vinden als enkele vakken in het Engels aangeboden zouden worden.

Gedurende mijn verblijf in Istanbul heb ik van elke dag genoten en elke dag ook wat nieuws geleerd en ervaren, zowel op professioneel als op persoonlijk en sociaal vlak. Vaak dingen die ik in Nederland nooit had kunnen leren of ervaren. Daarom wil ik graag iedereen van harte aanraden om – als hier mogelijkheid toe is – gedurende de studie naar het buitenland te gaan. Is er geen mogelijkheid? Doe er dan alles aan om een mogelijkheid hier toe te creëren! Het is voor de studenten belangrijk om te beseffen dat dit eigenlijk een “once in a lifetime opportunity” is; een unieke kans om je optimaal te ontwikkelen!

Semih Dursun

 

 

 

 

 


Eén reactie op “Internationalization at Home”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Edi vertelt...

Edi cohen-2

Edi Cohen werkt sinds dit najaar als docent bij de opleiding Communicatie. We vroegen haar:

Waarom ben jij docent geworden? 

Omdat ik het heel leuk vind om te werken met studenten tussen 18 en 25 jaar maar ook omdat ik veel verschillende werkervaringen heb opgedaan die ik nu misschien een beetje kan overbrengen op een nieuwe generatie communicatieadviseurs. Ik vond het ook altijd inspirerend om te werken met de jongere generatie consultants bij Citigate First Financial.

 

Wat is je favoriete YouTube-filmpje? 

Solar for Syria van Waka Waka.

 

Wat staat er op nr. 1 van je bucketlist.

Een rondje Annapurna.

 

Wat is voor jou het mooiste moment op de werkvloer van de afgelopen periode?  

Een hele rij bevlogen eindpresentaties over politieke partijen van eerstejaars die mij hoop voor de toekomst van ons land gaven.

 

Wat is volgens jou goed onderwijs en welk beeld heb jij bij het onderwijs van de toekomst ?

Ik denk dat onderwijs steeds meer een mengsel tussen digitaal en live onderwijs gaat worden. Het zal meer ‘tailor- made’worden. Maar uiteindelijk gaat er niets boven persoonlijk contact tussen mensen, zowel tussen studenten onderling als tussen docent en student.

Welke maatschappelijke ontwikkeling raakt jou? 

De vluchtelingensituatie raakt mij erg omdat mijn ouders zelf vluchtelingen zijn geweest dus het komt dichtbij.

 

Waar kunnen we jouw advies voor vragen?

Alles over journalistiek en medialandschap, financiële en economische actualiteit en natuurlijk pr!

 

Wat heb jij voor het laatst geleerd? (van wie?) 

Op het moment gaat mijn leercurve drastisch omhoog op vele gebieden dus ik neem aan dat hier verschillende studenten verantwoordelijk voor zijn maar ook mijn collega docenten hebben mij al op vele momenten geholpen. Ik kan niet iets specifieks noemen.

 

Welk boek raad jij je collega’s aan? 

‘Jij zegt het’ van Connie Palmen over de Britse dichter Ted Hughes.’Too big to fail’ van Andrew Ross- Sorkin, magistraal boek over de financiéle crisis.

 

Welke vraag kan er volgens jou in deze rubriek niet ontbreken?  

Wat wil je nog in de toekomst bereiken? Nog een boek schrijven over de communicatienoodzaak van commissarissen en raden van toezicht. En een familieroman over mijn eigen, grote en kleurrijke familie.

 

 

 


Eén reactie op “Internationalization at Home”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Save the date

 

TOP

27-29 januari 2016 – Driedaagse leergang: Toekomstbestendige OnderwijsPraktijk (TOP)

TOP biedt een driedaagse leeromgeving waar iedereen uit het cluster Management & Bedrijf welkom is voor inspiratie, professionalisering en betekenisvolle gesprekken rondom het vormgeven en praktiseren van toekomstbestendig en participatief onderwijs. Aan de basis van deze TOP-training liggen de Art of Hostingprincipes en praktijk.

De leergang is ontworpen en aangeboden door Diederik Bosscha en Marien Baerveldt. Zij zijn sinds september 2014 betrokken bij het curriculum herontwerp-traject en organiseerden eerder samen de leergang Your Ideal Classroom. Zij zijn geschoold in de Art of Hosting en hebben eerder gewerkt met o.a. de Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam.

Meer informatie kun je opvragen bij diederik@dock20.org en Marien@HostedBeings.com. Je kunt je opgeven bij Cilia Born.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eén reactie op “Internationalization at Home”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Inspiratie

Kick off 'Herontwerp M&B Q'

 

Op 3 november jl. heeft de kick off “Herontwerp M&B Q” plaatsgevonden voor de aanpassingen die nodig zijn aan voor een goede uitvoering van de propedeuse per 2017. Het college van bestuur en alle managers van de stafdiensten waren hierbij aanwezig.

Opvallend is het enthousiasme bij de collega’s om hier met elkaar aan te werken. Wat fijn, wat mooi, dat dit energie geeft. Op alle fronten wordt dan ook al hard gewerkt om de in de afgelopen weken opgestelde plannen uit te voeren.

Op onderdelen hiervan – zeker op die waar inbreng van docenten en studenten belangrijk is – zullen we terugkomen in volgende edities.

Franziska Brouwer, Dora Woudstra en Anke van Vuuren

Hoe leer je studenten om buiten hun eigen discipline te kijken en multidisciplinair samen te werken? In vier maanden gingen vier studenten uit verschillende studierichtingen aan de slag met een concrete opdracht uit de praktijk voor het BioPartner Center Leiden. De krachten uit de disciplines Commerciële Economie, Rechten en Communicatie werden verenigd, om gezamenlijk te werken aan een concurrentieanalyse. Op vrijdag 30 oktober werden de resultaten gepresenteerd aan Thijs de Kleer, directeur van het BioPartner Center Leiden. Ben je nieuwsgierig naar de vier wijze lessen die de Team Challenge heeft opgeleverd of naar de ervaringen van de betrokken of wil je wat meer informatie? Klik dan hier

Vind je het leuk om zelf een keer een Team Challenge mee te maken? Stuur dan een mailtje naar kuiper.g@hsleiden.nl

PS.

Op dit moment is Team Superheroes: Martha Salib (HBO-rechten), Pleun Corman (SJD) en (op de achtergrond vanwege de stage) Lea Stok (COM) en Jaimy Mulders (HRM) druk bezig met een ‘Social Challenge’: Superheroes. Zie hieronder het filmpje!

 

Niet te missen!

Beste allemaal,

De pilotgroepen zijn gestart met hun activiteiten en vanaf deze periode staan de bijeenkomsten ingeroosterd.

De meesten van jullie kennen Diederik Bosscha en Marien Baerveldt. Zij zijn sinds september 2014 betrokken bij het begeleiden van het curriculum herontwerp-traject en organiseerden eerder samen de leergang Your Ideal Classroom. Zij zijn geschoold in de Art of Hosting en hebben eerder gewerkt met o.a. de Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam. Zij staan dit schooljaar wederom tot ieders beschikking en kunnen worden benaderd om een pilotgroep-bijeenkomst te begeleiden. Je kunt hen inzetten voor het faciliteren van jullie pilotgroep-bijeenkomst, het nadenken over prototypes of gewoon even sparren over de koers. Ook kun je hen uitnodigen bij jullie bijeenkomsten als observant of vragensteller. Dit aanbod geldt ook voor opleidingsteams die aan de slag gaan met herontwerp.

Je kunt direct contact opnemen via diederik@dock20.org of Marien@HostedBeings.com Schroom niet en meld je aan voor de driedaagse of ondersteuning!

Hartelijk groet,

Cilia Born

De taal van de bestuurskamer

 

Op 24 november 2015 gaf Piet Hein Coebergh samen met Anke van Vuuren het CommunicatieCollege ‘De taal van de bestuurskamer’.

Nieuwsgierig? Klik hier voor een impressie van presentatie of bekijk via deze link de video-opname.

 

Facebook pagina werkgroep Herontwerp

 

Facebook pagina werkgroep Herontwerp. Meld je aan bij Robin Vos!


Ook een nieuwsbericht, agenda item, aanbeveling, verhaal, reactie of artikel plaatsen? Of wil je meedoen aan ons redactieteam? E-mail je reactie naar: baas.l@hsleiden.nl