menu

Toekomstbestendige OnderwijsPraktijk

'Drie dagen in een prachtig kasteel in Oegstgeest. Drie dagen om volledig de focus te hebben op het herontwikkelen van het onderwijs. Drie dagen met veel verschillende collega’s en twee studenten. Ieder had zo zijn eigen beweegreden aanwezig te zijn'.
Dorien Westerveld

Lees artikel

State-of-the-Art

Vraag studenten na State-of-the-Art wat het vak inhoudt en je zou wel eens heel verschillende antwoorden kunnen krijgen: ‘bij Naturalis zijn we inspiratie op gaan doen’, ‘je moet zelfs je eigen beoordelingscriteria bedenken’, ‘alles mag en toch krijgen we een cijfer’, ’we hebben met de NS samengewerkt’ of 'zelf twee dagen als dakloze geleefd’.

Antoinette Leerdam, Colin Reudink, Peter Seijsener en Toon Vuursteen

Lees artikel

Hebben studenten wel behoefte aan een clusterbreed SLB-programma?

Een update van Marjolein Schut over het Herontwerp van SLB

Lees artikel

Save the date

Bekijk de evenementen die er binnenkort aan zitten te komen en zet ze vast in je agenda

Lees artikel

Een sprookje...

 

Er was eens een hogeschool. Die hogeschool lag in een middelgrote stad in het westen van het land. De stad grensde aan bollenvelden aan de ene kant en aan het groene hart aan de andere kant. De studenten van de hogeschool waren het over het algemeen aardig en beleefd. Ze kwamen graag op de hogeschool om hun vrienden te ontmoeten. Ze vonden de docenten betrokken. Ze roemden de vriendelijke en welkome sfeer van het gebouw. Er was een probleem….

 

Luister hier verder naar het sprookje van Cilia Born over de Toekomstbestendige Onderwijspraktijk

 

 


2 reacties op “Editie februari 2015”

 1. Nick van den Hoek zegt:

  Beste,

  Leuk! Wanneer is de volgende bijeenkomst van de werkgroep? De studentenraad is graag op de hoogte van de ontwikkelingen

  • Leny Baas zegt:

   Dag Nick,
   Sorry ik heb je reactie nu pas gezien. Ik ga het achterhalen en laat het antwoord je weten! hartelijk dank voor je reactie,
   Vriendelijke groet,
   Thamar (redactie)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Driedaagse leergang TOP

Drie dagen in een prachtig kasteel in Oegstgeest. Drie dagen om volledig de focus te hebben op het herontwikkelen van het onderwijs. Drie dagen met veel verschillende collega’s en twee studenten. Ieder had zo zijn eigen beweegreden in januari aanwezig te zijn bij de driedaagse leergang Toekomstbestendige OnderwijsPraktijk.

Door Cilia Born, Diederik Bosscha en Marien Baerveldt was er een programma gemaakt voor deze dagen. Het pad dat zij hebben uitgezet hebben we gevolgd en daar onze eigen invulling aan gegeven.

De dag beginnen met een check-in, na de lunch een energizer en aan het einde van de dag de check-out. Veel structuur, maar ook veel vrijheid om te werken aan je eigen ideeën.

Wij hebben ervaren onderdeel te kunnen zijn van een ‘learning community’

Tussen de check-in en check-out is er veel gewerkt met verschillende werkvormen. Ik kan hier vertellen welke en ik kan vertellen hoe deze werkvormen hebben bijgedragen aan alle concrete plannen die eruit zijn gekomen, maar de groep die aanwezig was deze drie dagen kwam al snel tot de conclusie dat dit moeilijk in woorden uit te drukken is: je moet het ervaren. Wij hebben ervaren onderdeel te kunnen zijn van een ‘learning community’. Hoe sterk een groep kan zijn als het gaat om samen leren.

Om een beeld te geven van de drie dagen en wat wij hebben gedaan, nodig ik jullie uit om langs de wand bij de pantry te lopen en te ervaren. Neem wat wij hebben gedaan en gemaakt in je op en pak datgene eruit waarmee jij ook eens zou willen werken.

 

Dorien Westerveld, docent Recht

Dorien_kleinst

 

 


2 reacties op “Editie februari 2015”

 1. Nick van den Hoek zegt:

  Beste,

  Leuk! Wanneer is de volgende bijeenkomst van de werkgroep? De studentenraad is graag op de hoogte van de ontwikkelingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


State-of-the-Art

Vraag studenten na State-of-the-Art wat het vak inhoudt en je zou wel eens heel verschillende antwoorden kunnen krijgen: ‘bij Naturalis zijn we inspiratie op gaan doen’, ‘je moet zelfs je eigen beoordelingscriteria bedenken’, ‘alles mag en toch krijgen we een cijfer’, ’we hebben met de NS samengewerkt’ of ‘zelf twee dagen als dakloze geleefd’.

Wat hebben studenten Commerciële Economie dan aan State-of-the-Art?

State-of-the Art is een vierdejaarsvak dat een brug slaat tussen de gestructureerde werkwijze van de eerste drie jaar en de beroepspraktijk.
Het doel voor studenten? De uitdaging om in twee blokperiodes tot een onorthodox ‘product’ te komen, nieuwe kennis op te doen en die ook maximaal te delen.

De bijeenkomsten zijn flexibel opgezet, soms vinden ze buiten de hogeschool plaats. Studenten kiezen zelf een thema en hun docent/coach. Ze gaan als groep aan de slag, maar werken daarbij ook aan hun eigen leerdoelen. Studenten leren in State-the-Art buiten de gebaande paden te denken, te kiezen waarmee ze willen scoren, of te plannen hoe ze tot hun doel willen komen en ook welke kennis nieuw én waardevol is en hoe ze die kunnen delen.

En dat is een forse verandering voor studenten. Het bleek soms lastig om opeens niet meer te weten wanneer het product ‘goed’ is of om onorthodox te denken, om actief te zoeken naar contacten buiten school en om niet elke keer het ‘juiste’ antwoord van de docent te krijgen, want er is geen juist of geen afgebakend antwoord meer. En dat maakte de rol van docent ook anders; we werden coach en begeleidden studenten in plaats van hen in een richting te sturen. Fouten mochten gemaakt worden.

En daarmee ligt het vak dicht aan tegen wat in de beroepspraktijk gevraagd wordt: professionals die hun kracht kennen, die “21st century skills” hebben, die met onorthodoxe ideeën komen in verzadigde markten, die kunnen omgaan met “onzekerheden” en die bewezen hebben te weten dat “delen van nieuwe kennis” het nieuwe goud is.

En het resultaat mag er zijn: een nieuw computerprogramma, ‘Happy Funeral’, inspirerende kledingparties en veel feedback van de studenten over hun eigen functioneren, contacten met bedrijven zoals Janmaat Sports AcademyE-conomy en Stad Haarlem én vertrouwen in hoe zij voortaan kunnen werken zonder van buiten opgelegde exacte doelen.

Maakt dat ‘State-of-the-Art’ dan tot dé verbindende factor tussen reguliere vakken en het afstuderen & beroepspraktijk?

Antoinette Leerdam, Colin Reudink, Peter Seijsener en Toon Vuursteen

 

 

Street of the Art. Een project van: Lars van Mullen, Tim Hendriks, Ivo Krapels, Ralph Keekstra, Robin Janssen, Jasper Kuperus


2 reacties op “Editie februari 2015”

 1. Nick van den Hoek zegt:

  Beste,

  Leuk! Wanneer is de volgende bijeenkomst van de werkgroep? De studentenraad is graag op de hoogte van de ontwikkelingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Update werkgroep Herontwerp SLB

Donderdag 11 februari jl. gaven een aantal docenten en studenten – in twee afzonderlijke bijeenkomsten – feedback op de plannen van de werkgroep Herontwerp SLB ofwel werkgroep Talentcoaching. Dat leverde interessante inzichten op. Zo vroeg een aantal docenten zich af of studenten wel behoefte hebben aan een M&B-breed programma: “hoe clusterminded zijn onze studenten eigenlijk?” Voor de aanwezige studenten was dat geen vraag meer: “Leuk om heel breed (andere opleidingen) te leren kennen. Juist ook vanwege de twijfel of je juist hebt gekozen.”

Centraal in de plannen van de werkgroep Talentcoaching staan periodieke “powerdays”. Dit zijn dagen waarop studenten uit alle M&B-opleidingen aan opdrachten werken en waarin ze elkaar hun projectresultaten tonen. En waardoor ze dus elkaar en andere opleidingen leren kennen. Lof was er voor de pakkende naamgeving van deze powerdays: iDiscover (met Fun&Friendship als thema), iLearn, iCreate en iChoose. Bij de opbouw van de powerdays (in het begin meer op school, naderhand naar de stad of regio) plaatsten de studenten een kanttekening: “Liever al eerder de stad in.” Ook daagden de aanwezige studenten de werkgroep uit om nog een stap verder te gaan:

“Geef de studieverenigingen en de studentenraad een rol. Laat vooral praktische zaken zoals projecten aan elkaar zien en geef studenten nog meer ruimte om een eigen pad te kiezen en lopen. Het kan nog minder schools”.

Ook de gedachte van een “tribe” (aanvankelijk per opleiding, mogelijk in de toekomst dwars door de opleiding heen) die begeleid wordt door een coach/ connector ontving bijval. Sabine Horree:

“Onze ervaring vanuit het decanaat is dat multidisciplinaire trainingen goed aanslaan bij studenten (…) Ik word warm van dit idee; de ervaring leert dat wanneer er aandacht is voor de groepsvorming het SLB-programma beter landt.”

“Dit betekent dan wel dat talentcoaching in de taaktoewijzing als een volwaardig en eigenstandig vak wordt behandeld, waar opgeleide docenten voor worden geselecteerd” gaf een aantal andere collega’s aan. De werkgroep heeft hieraan gedachten een profiel voor de talentcoach opgesteld.

Om studenten goed individueel te kunnen coachen zijn de digitale toolbox (waarin de student op speelse wijze opdrachten kiest en toegewezen krijgt) en het dashboard (waar student en docent snel inzicht kunnen krijgen in de studievoortgang en competentieontwikkeling van elke student) van wezensbelang.

Veel discussie was er tot slot zowel bij docenten als studenten over het al dan niet verplicht stellen van activiteiten en over de toetsing. Wat dat laatste betreft sprak een meerderheid zich uit voor toetsing door “doen”, toetsing op inzet met bijv. een eindgesprek. Waarbij de studenten voorstelden dat “studenten die zich onderscheiden door bijvoorbeeld een extra inzet beloond kunnen worden. Doordat zij bijvoorbeeld in de slotweek de Leidse College Tour mogen bijwonen”.

Vragen? Wil je hierover met leden van de werkgroep in gesprek? Spreek dan mij, Marjet (CE), Yvonne (Com), Annemieke of Leonie (Recht en SJD) of  Marisol (HRM) aan of vraag om de mindmap waarin bovenstaande ideeën staan en plaats daar je opmerkingen en suggesties bij.

Marjolein Schut

 

 

 


2 reacties op “Editie februari 2015”

 1. Nick van den Hoek zegt:

  Beste,

  Leuk! Wanneer is de volgende bijeenkomst van de werkgroep? De studentenraad is graag op de hoogte van de ontwikkelingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Save the date

 

 

22 maart 2016 – Studium Generale

Maurits Martijn van De Correspondent komt vertellen over privacy, de AIVD, het hack-wetsvoorstel en meer. Een live-hack vindt ter plekke plaats! Meer informatie volgt.

 

29 maart Gastcollege Floris van Bommel

Dinsdag 29 maart zal Floris van Bommel (ja, van de schoenen) om 9:30 een gastcollege verzorgen voor eerstejaarsstudenten CE. Iedereen is welkom bij dit inspirerende college over ondernemerschap!

 

12 april 2016 – Clusterbijeenkomst

Meer informatie volgt.

 

 

 

 

 

 

 


2 reacties op “Editie februari 2015”

 1. Nick van den Hoek zegt:

  Beste,

  Leuk! Wanneer is de volgende bijeenkomst van de werkgroep? De studentenraad is graag op de hoogte van de ontwikkelingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Inspiratie

The Art of being prepared to learn

 

Waarderend onderzoeken

elkaar inspirerend ontmoeten

vertrouwensvol spelen

met ruimte en licht

 

gevoed door gezamenlijkheid worden we gewaar:

 

hier ligt ons ei

hoopvol en nieuwsgierig

stralend van verbinding

 

Wij worden waterval van wederzijdse verwondering

weven vertrouwen en hosten de zon

co-creëren kansen met kadervrije kracht

ontplooien dimensies van delen en doen!

 

Jolijn van Roon,

in samenwerking met deelnemers van de driedaagse leergang TOP

 

Gastcollege Floris van Bommel

 

Op dinsdag 29 maart om 9.30 uur komt Floris van Bommel (ja, van de schoenen) een gastcollege verzorgen voor eerstejaarsstudenten CE. Iedereen is welkom bij dit inspirerende college over ondernemerschap. Meer informatie? E-mail me!

Bram Rodenburg

 

De startup competitie; starterslef!

 

Neo Avantgarde magazine daagt alle Nederlandse studenten uit om voor de eerste keer hun start-up-idee te realiseren met €100 startkapitaal, een pitch, een minibedrijfsplan en een website. Wij stellen hostingpakketten ter beschikking. Het doel is om de vakkundige jury te overtuigen dat jouw start-up het starterskapitaal dubbel en dwars waard is. Wij geven veel geldprijzen weg tot wel €3.000 euro en de prestigieuze Starterslef-award 2016! Doe mee tot 31 Maart 2016 via: https://www.strato.nl/startup-competitie/


Ook een nieuwsbericht, agenda item, aanbeveling, verhaal, reactie of artikel plaatsen? Of wil je meedoen aan ons redactieteam? E-mail je reactie naar: baas.l@hsleiden.nl