menu

Subsidie voor flexibilisering van het onderwijs

Groot nieuws! Het cluster M&B heeft het initiatief genomen om voor Hogeschool Leiden een aanvraag te doen voor subsidiering van flexibilisering van het onderwijs voor volwassenen. Vorige week hebben we gehoord dat ons een bedrag van 2.000.000 euro is toegekend!

Lees artikel

Ook studenten denken mee over Herontwerp

Ook onze studenten denken natuurlijk mee over het Herontwerp. In een eerste bijeenkomst met studenten vanuit de verschillende opleidingen is onderzocht hoe studenten nu eigenlijk leren en wat daar voor nodig is. Ook zijn enkele thema's benoemd die in het toekomstbestendige onderwijs een plaats moeten hebben.

Lees artikel

Universal Design for Learning

'Een praktische, leuke en effectieve manier om vorm te geven aan herontwerp van onderwijs'.

Marjan de Ruijter en Irma van Slooten over Universal Design for Learning

Lees artikel

Een stelling, twee gedachten

"Elke hbo-docent zou in het kader van professionalisering per jaar tenminste een voor onze beroepspraktijk relevante publicatie moeten leveren, als is het maar een blog of een filmpje of een presentatie"

Wat vinden Ed Feijen en Max van Liemt daarvan?

Lees artikel

Roxanne Zobdeh over het Herontwerp

'Ik denk graag mee over de kwaliteit van het onderwijs'

Lees artikel

Save the date

Bekijk de evenementen die er binnenkort aan zitten te komen en zet ze vast in je agenda

Lees artikel

Subsidie flexibilisering van het hoger onderwijs

Groot nieuws! Het cluster M&B heeft het initiatief genomen om voor Hogeschool Leiden een aanvraag te doen voor subsidiering van flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen. Vorige week kregen we bericht dat aan Hogeschool Leiden een bedrag van 2.000.000 euro is toegekend! Het feit dat we al veel hebben opgeleverd vanuit ons “Herontwerp”, is hiervoor doorslaggevend geweest. Met de geflexibiliseerde AD-opleiding MiZ-Flex, gericht op werkenden, hebben we laten zien dat wij goed in staat zijn ons onderwijs flexibel in te richten.

Met deze toekenning wordt de verdere flexibilisering van de duale opleidingen binnen Hogeschool Leiden goed ondersteund. Tegelijkertijd zullen veel van de uitkomsten van dit project gebruikt kunnen worden voor onze voltijdse opleidingen. Bij dit project gaat het om veelal volledige opleidingen van de clusters Educatie, Zorg en natuurlijk M&B. Daarnaast wordt hogeschoolbreed een aantal modulen ontwikkeld die opgebouwd zijn uit combinaties van onderdelen van opleidingen.

Een mooi moment om alle collega’s, studenten en het beroepenveld M&B te bedanken voor hun bijdrage tot nu toe aan ons Herontwerp. Uiteraard ook dank aan alle collega’s die hen daarbij ondersteunen.

Anke van Vuuren


6 reacties op “Editie januari 2016”

 1. Liza zegt:

  Mooi artikel!!

 2. Anke van Vuuren zegt:

  Mooi artikel en wat een prachtige bijdrage ook om andere studenten te enthousiasmeren mee te doen.

  Ook heb ik een vraag aan Roxanne. Het gaat in dit artikel over hl-brede kaders waar je binnen moet blijven. Ik ben benieuwd welke je hiermee bedoelt. Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven?

  • Roxanne zegt:

   Dat het als student zo verleidelijk is om te fantaseren over toetsing, weg met ect’s, aantal contacturen, maar dat je toch ook vastzit aan de norm die is opgelegd door de OCW. Daarbinnen kunnen we het natuurlijk zo mooi maken als je dat zelf wil. 🙂

 3. Anke van Vuuren zegt:

  Ter aanvulling: voorgaande is een reactie op het interview met Roxanne.

 4. Anke van Vuuren zegt:

  Dank Roxanne, voor je reactie. Goed om te weten dat we voor onze duale opleiding MiZ al de mogelijkheid krijgen om de EC’s los te laten en te gaan werken met leeruitkomsten. Dit is een mogelijkheid vooruitlopend om in de toekomst wellicht bij de voltijdse opleidingen hetzelfde te gaan doen.

 5. Cilia Born zegt:

  Informatieve artikelen en interviews. Er gebeurt veel. We blijven in beweging en worden bewogen door de mensen die we in het magazine zien!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Ook studenten denken mee over Herontwerp

Ook onze studenten denken natuurlijk mee over het Herontwerp. Dit doen zij in de klankbordgroepen van de diverse pilots. Maar ook zijn voor hen aparte bijeenkomsten georganiseerd. In een eerste bijeenkomst met studenten vanuit verschillende opleidingen is onderzocht hoe studenten nu eigenlijk leren en wat daar voor nodig is. Anders dan het beeld dat wij wel eens hebben was de belangrijkste conclusie dat studenten wel willen leren. Zij blijven gemotiveerd:

 • als duidelijk is wat gedaan moet worden met welk (eind)doel;
 • als zij uitgedaagd worden;
 • als zij gelegenheid krijgen om de onderwijsdoelen te kunnen laten aansluiten bij persoonlijke doelen.

Vervolgens hebben de studenten enkele thema’s benoemd die in het toekomstbestendige onderwijs een plaats moeten hebben. Dit zijn wat hen betreft:

 • de praktijk (opdrachten, realistische actuele cases);
 • meer keuzemogelijkheden (samenwerking, kijken bij andere opleidingen) of zelfs vrij curriculum;
 • meer aandacht voor of begeleiding bij opleidingskeuze en maatwerk bij SLB.

vink en born header 8

Begin januari zijn twee groepjes van start gegaan met het uitwerken van twee ideeën: het leerwerkbedrijf en flexibel curriculum. Een eerste brainstorm van het groepje ‘leerwerkbedrijf’ leverde al een concrete vorm van een – door studenten gerund – leerwerkbedrijf op.

De bijeenkomst “flexibel curriculum” heeft een goed doordacht beeld opgeleverd van hoe onze opleidingen voor studenten interessanter zouden kunnen worden. Idealiter bestaat de opleiding volgens hen uit fases, niet anders dan nu, maar met name de hoofdfase is minder strikt vastgelegd in jaren. Er is dan keuze voor de eindprofielen: CE, SJD, Rechten, COM of HRM. Het curriculum bestaat voor het grootste deel uit het onderwijs dat nodig is voor het gekozen profiel, daarnaast wordt een bepaald percentage aan (M&B)keuzevakken gekozen en een kleiner percentage bestaat uit vrije keusze/ algemene vakken (photoshop, spss, ethiek, et cetera).

Dit is nog maar het begin, uiteraard houd ik jullie op de hoogte en ben je van harte welkom als je meer wilt weten. O ja, wie zijn de betrokken studenten? Op dit moment zijn dat: Davy van den Dop, Joost Meijer, Jessica de Vries, Marjolein van Spronsen, Maarten Verspoor, Roxanne Zobdeh, Susanne Hamer en Thamar Topper!

Nijnke van den Bosch


6 reacties op “Editie januari 2016”

 1. Liza zegt:

  Mooi artikel!!

 2. Anke van Vuuren zegt:

  Mooi artikel en wat een prachtige bijdrage ook om andere studenten te enthousiasmeren mee te doen.

  Ook heb ik een vraag aan Roxanne. Het gaat in dit artikel over hl-brede kaders waar je binnen moet blijven. Ik ben benieuwd welke je hiermee bedoelt. Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven?

 3. Anke van Vuuren zegt:

  Ter aanvulling: voorgaande is een reactie op het interview met Roxanne.

 4. Anke van Vuuren zegt:

  Dank Roxanne, voor je reactie. Goed om te weten dat we voor onze duale opleiding MiZ al de mogelijkheid krijgen om de EC’s los te laten en te gaan werken met leeruitkomsten. Dit is een mogelijkheid vooruitlopend om in de toekomst wellicht bij de voltijdse opleidingen hetzelfde te gaan doen.

 5. Cilia Born zegt:

  Informatieve artikelen en interviews. Er gebeurt veel. We blijven in beweging en worden bewogen door de mensen die we in het magazine zien!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Universal Design for Learning; verschil is de norm

Kijk

 

en of lees:

Universal Design for Learning (UDL) is een manier van ontwerpen die gericht is op inclusie: objecten makkelijk toegankelijk maken voor iedereen. Bij onderwijs betekent dit dat je het op zo’n manier ontwerpt en ontwikkelt dat de inhoud (en toetsing) voor iedereen even makkelijk te begrijpen en te verwerken is. Iedereen is verschillend, soms vinden we dat ‘normaal’, soms vatten we die verschillen in labels als ‘dyslectisch’, ‘met functiebeperking’ et cetera. UDL houdt zich met dit onderscheid niet bezig en richt zich op het vinden van manieren van onderwijs verzorgen die voor iedereen werken.

foto bij artikel Marjan de Ruijter

Bron: https://thedifferentiatedinstruction.wordpress.com/2014/01/17/week-3-mod-3-udl-and-4mat/

 

Bij het ontwerpen stelt UDL steeds drie vragen centraal:

 1. Waarom zouden studenten met deze materie aan de slag moeten/willen?  Via deze weg zoek je naar de intrinsieke motivatie bij studenten.
 2. Wat is de inhoud die je wilt aanbieden? Deze vraag dwingt je om manieren te vinden waarop iedere student ook daadwerkelijk kan leren; bied je de inhoud mondeling aan, schriftelijk, digitaal, visueel ondersteund, wil je bijvoorbeeld ook werken met gebarentaal of symbolen?
 3. Hoe kan de student zijn eigen leerproces managen? Hoe is feedback geregeld, zijn er (zelf)toetsen, hoe wordt er überhaupt getoetst? Moet je een conceptueel vak altijd afsluiten met een (multiple choice) schriftelijk tentamen? Of kan een student ook op een andere manier laten zien / horen dat hij de inhoud beheerst, bijvoorbeeld door een mondelinge toelichting, een mindmap of op een manier die hij/zij zelf kiest?

Daarnaast werkt UDL met het begrip ‘Expert Learner’ en stelt het de vraag hoe we studenten zo kunnen prikkelen dat ze gemotiveerd raken om voor zichzelf eruit te halen wat erin zit.

Ik raakte geïnspireerd door de eenvoud van deze prikkelende vragen, het gaf me een kader om onderwijs aan te passen en te ontwikkelen, zoals een deel van onze SLB-lijn. Hoe eenvoudiger het kader, hoe moeilijker de toepassing soms is. Daarom heb ik Irma van Slooten van UDL Nederland gevraagd om mijn coach te zijn bij het ontwikkelwerk. We hebben nu een vrij traditioneel conceptueel vak kritisch bekeken en meer bij de tijd gebracht. Een praktische, leuke en effectieve manier om vorm te geven aan herontwerp van onderwijs!

Wil je meer weten over Universal Design for Learning? Kijk naar het YouTube filmpje ‘UDL: verschil is de norm’ of op www.udlnederland.nl. Artikelen over ervaringen met UDL in het hbo: ‘UDL, onderzoek naar toesting in het hoger beroepsonderwijs’ en ‘UDL draagt bij aan onderwijsontwikkeling binnen Saxion AMM’

 

Marjan de Ruijter


6 reacties op “Editie januari 2016”

 1. Liza zegt:

  Mooi artikel!!

 2. Anke van Vuuren zegt:

  Mooi artikel en wat een prachtige bijdrage ook om andere studenten te enthousiasmeren mee te doen.

  Ook heb ik een vraag aan Roxanne. Het gaat in dit artikel over hl-brede kaders waar je binnen moet blijven. Ik ben benieuwd welke je hiermee bedoelt. Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven?

 3. Anke van Vuuren zegt:

  Ter aanvulling: voorgaande is een reactie op het interview met Roxanne.

 4. Anke van Vuuren zegt:

  Dank Roxanne, voor je reactie. Goed om te weten dat we voor onze duale opleiding MiZ al de mogelijkheid krijgen om de EC’s los te laten en te gaan werken met leeruitkomsten. Dit is een mogelijkheid vooruitlopend om in de toekomst wellicht bij de voltijdse opleidingen hetzelfde te gaan doen.

 5. Cilia Born zegt:

  Informatieve artikelen en interviews. Er gebeurt veel. We blijven in beweging en worden bewogen door de mensen die we in het magazine zien!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Een stelling, twee gedachten

Elke hbo-docent zou in het kader van professionalisering per jaar tenminste een voor onze beroepspraktijk relevante publicatie moeten leveren, als is het maar een blog of een filmpje of een presentatie.

max3

“Ik heb wel eens stellingen voorgelegd gekregen waarover ik langer moest nadenken. Of zou het ‘m dan zitten in het woordje ‘moeten’…?

Ik kan mij goed vinden in de stelling. Gedreven door vooral technologische ontwikkelingen zijn organisaties -en dus hun medewerkers- volop in beweging. Nou ja, de ene organisatie is hierin wat actiever dan de andere. Flexibiliteit, innovatie en (verander)snelheid lijken de sleutelfactoren in de concurrentiestrijd om de kritische en steeds minder loyale consument/afnemer (en ja, dat zijn wij zelf ook). In De Nieuwe Realiteit (wij kunnen de crisis nu niet meer de schuld geven) gelden andere speelvelden en spelregels. Met ideeën, inspiratie en praktijkervaringen kunnen wij -en dus toekomstige professionals- zorgen voor succesvolle én duurzame organisaties.

Kortom, het spreekt voor zich dat wij onze kennis, inzichten, ervaringen en verhalen binnen en buiten de hogeschool delen. Omdat dit ons vak is en omdat onze studenten recht hebben op state-of- the-art-onderwijs én inspiratie. En niet omdat het moet -of ‘omdat het kan’- maar vooral ook omdat het inspiratie en energie geeft.

En wat als wij dit samen met onze studenten gaan doen…?”

Max van Liemt naam

FOTO ED FIJEN

“Toen mij gevraagd werd een reactie te geven op deze stelling was dat voor mij onmiddellijk een bevestigende reactie. Bij herlezing vielen me de woorden “zou” en “moeten” op en dat riep bij mij de vraag op van wie dat dan zou moeten; van het managementteam, van mijn leidinggevende, van mijn collega?

Voor mij is er een intrinsieke motivatie om dit te willen en te gaan doen. En wat mij betreft is er dan ook geen sprake van “moeten” en zou dat ook niet het geval moeten zijn.

Als hogeschool hebben wij grofweg twee taken richting de maatschappij. In eerste instantie hebben wij de opdracht om startbekwame professionals op te leiden en af te leveren. Wat wij hiervoor doen als organisatie is de studenten toetsen en hen een studeerbaar programma aanbieden. Binnen onze organisatie is het vanzelfsprekend dat iedere docent vanuit een intrinsieke motivatie hieraan zichtbaar een bijdrage levert, onder andere door middel van het maken van toetsen, het geven van colleges, het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en het begeleiden van studenten. Het is logisch dat wij als docenten hierover verantwoording afleggen binnen de context van de hogeschool.

Vanuit de taak om studenten op te leiden hebben we gedurende een studiejaar veel contact met de beroepspraktijk via de opdrachten, stages en het afstuderen van onze studenten. Dit materiaal levert vaak waardevolle en vernieuwende inzichten op voor de direct betrokken organisaties maar is in een aantal gevallen ook voor een breder publiek interessant.

En dat sluit perfect aan bij onze andere taak die de maatschappij van ons verwacht, namelijk het valoriseren en delen van kennis. Deze taak is lang niet altijd zichtbaar en het is aan onszelf om hier iets aan en mee te doen. En wel omdat we daardoor onze maatschappelijke relevantie verstevigen en we daardoor – als docenten van Hogeschool Leiden – een toonbeeld van kennis en expertise kunnen zijn.”

FOTO ED FIJEN 2

 

 


6 reacties op “Editie januari 2016”

 1. Liza zegt:

  Mooi artikel!!

 2. Anke van Vuuren zegt:

  Mooi artikel en wat een prachtige bijdrage ook om andere studenten te enthousiasmeren mee te doen.

  Ook heb ik een vraag aan Roxanne. Het gaat in dit artikel over hl-brede kaders waar je binnen moet blijven. Ik ben benieuwd welke je hiermee bedoelt. Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven?

 3. Anke van Vuuren zegt:

  Ter aanvulling: voorgaande is een reactie op het interview met Roxanne.

 4. Anke van Vuuren zegt:

  Dank Roxanne, voor je reactie. Goed om te weten dat we voor onze duale opleiding MiZ al de mogelijkheid krijgen om de EC’s los te laten en te gaan werken met leeruitkomsten. Dit is een mogelijkheid vooruitlopend om in de toekomst wellicht bij de voltijdse opleidingen hetzelfde te gaan doen.

 5. Cilia Born zegt:

  Informatieve artikelen en interviews. Er gebeurt veel. We blijven in beweging en worden bewogen door de mensen die we in het magazine zien!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Roxanne Zobdeh over het Herontwerp

Sigrid Zuijderduin interviewde Roxanne Zobdeh. Roxanne is als student Communicatie betrokken bij het Herontwerp.

 

Wie ben je?

Ik ben Roxanne Zobdeh. Ik ben vierdejaarsstudent Communicatie en derdejaars honoursstudent bij Hogeschool Leiden. Daarnaast werk ik ook als studentassistent bij het cluster M&B; ik ben betrokken bij het Herontwerp en bij de totstandkoming van het hogeschoolbrede Instellingsplan voor 2016-2020.

 

Wat is de reden dat je betrokken bent bij het Herontwerp?

Al sinds het eerste jaar vind ik het heel belangrijk om niet alleen onderwijs te volgen, maar ook goed na te denken over de indeling daarvan. Ik ben lid geworden van het studentenpanel en tevens heb ik in 2013 de accreditatie meegemaakt. Via Nijnke van den Bosch ben ik gevraagd om mee te denken over het Herontwerp van de opleidingen bij M&B.

 

Wat maakt dat je dat zo belangrijk vindt?

Als student zie ik knelpunten en mogelijkheden waar het beter kan. Tegelijkertijd zie ik ook waar het wel goed gaat. Ik denk graag mee over de kwaliteit van het onderwijs. Je ziet een soort kloof tussen het management en de docenten versus de studenten. Ik kan beide kanten begrijpen en vind het leuk om een brug te slaan.

 

 

 

 

 

 

 

Wat vind jij belangrijk binnen het Herontwerp?

Dat er meer wordt gekeken naar de individuele behoeften van de student en dat er dus meer maatwerk en meer vraaggericht onderwijs komt. De verbindingen tussen opleidingen vind ik ook belangrijk. Binnen het cluster M&B worden vakken gegeven die collectief gegeven zouden kunnen worden.

 

Welke knelpunten vallen je op?

Je kunt het zo gek maken als je wilt wat betreft het Herontwerp, maar je zit ook vast aan hogeschoolbrede visies en wet- en regelgeving. Je werkt binnen een kader en daarbinnen probeer je zo vrij mogelijk te zijn. Wat ik ook vaak zie, is dat steeds dezelfde studenten betrokken zijn. Ik hoop met het Herontwerp dat ook de studenten van wie je niet verwacht dat ze betrokken willen zijn of blijken te zijn, betrokken raken.

 

Welke uitdagingen kom je tegen?

Dat ik met mensen van andere opleidingen werk. Ik studeer zelf Communicatie en bekijk daardoor veel zaken vanuit mijn opleiding. Ik vind het een uitdaging om met de andere studenten te werken omdat zij de zaken weer vanuit een ander perspectief bekijken. Ik vind het leuk om hun mening te horen vanuit hun vakgebied.

 

Hoe ervaar je het om betrokken te zijn bij het Herontwerp?

Ik vind het heel leuk. Ik merk echt dat mijn inbreng wordt gewaardeerd door de docenten en het management. Er is op dit moment ook nog veel mogelijk omdat we in de brainstormfase zitten, dus we denken nog erg ‘out of the box’. Ik heb het gevoel dat je als student echt iets kan inbrengen. Dat motiveert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6 reacties op “Editie januari 2016”

 1. Liza zegt:

  Mooi artikel!!

 2. Anke van Vuuren zegt:

  Mooi artikel en wat een prachtige bijdrage ook om andere studenten te enthousiasmeren mee te doen.

  Ook heb ik een vraag aan Roxanne. Het gaat in dit artikel over hl-brede kaders waar je binnen moet blijven. Ik ben benieuwd welke je hiermee bedoelt. Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven?

 3. Anke van Vuuren zegt:

  Ter aanvulling: voorgaande is een reactie op het interview met Roxanne.

 4. Anke van Vuuren zegt:

  Dank Roxanne, voor je reactie. Goed om te weten dat we voor onze duale opleiding MiZ al de mogelijkheid krijgen om de EC’s los te laten en te gaan werken met leeruitkomsten. Dit is een mogelijkheid vooruitlopend om in de toekomst wellicht bij de voltijdse opleidingen hetzelfde te gaan doen.

 5. Cilia Born zegt:

  Informatieve artikelen en interviews. Er gebeurt veel. We blijven in beweging en worden bewogen door de mensen die we in het magazine zien!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Save the date

22 maart 2016 – Studium Generale

Maurits Martijn van De Correspondent komt vertellen over privacy, de AIVD, het hack-wetsvoorstel en meer. Een live-hack vindt ter plekke plaats! Meer informatie volgt.

 

12 april 2016 – Clusterbijeenkomst

Meer informatie volgt.

 

 

 

 

 

 

 


6 reacties op “Editie januari 2016”

 1. Liza zegt:

  Mooi artikel!!

 2. Anke van Vuuren zegt:

  Mooi artikel en wat een prachtige bijdrage ook om andere studenten te enthousiasmeren mee te doen.

  Ook heb ik een vraag aan Roxanne. Het gaat in dit artikel over hl-brede kaders waar je binnen moet blijven. Ik ben benieuwd welke je hiermee bedoelt. Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven?

 3. Anke van Vuuren zegt:

  Ter aanvulling: voorgaande is een reactie op het interview met Roxanne.

 4. Anke van Vuuren zegt:

  Dank Roxanne, voor je reactie. Goed om te weten dat we voor onze duale opleiding MiZ al de mogelijkheid krijgen om de EC’s los te laten en te gaan werken met leeruitkomsten. Dit is een mogelijkheid vooruitlopend om in de toekomst wellicht bij de voltijdse opleidingen hetzelfde te gaan doen.

 5. Cilia Born zegt:

  Informatieve artikelen en interviews. Er gebeurt veel. We blijven in beweging en worden bewogen door de mensen die we in het magazine zien!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Inspiratie

Welke trends en technieken bepalen de digitale wereld anno 2016?

 

Bart ter Steege van Jungle minds publiceerde op de site Frankwatching.com zijn verwachingen omtrent de trends en technieken die in 2016 de digitale wereld gaan bepalen. Zijn top zeven: Blockchain, Virtual reality, Insourcing, Lifesciene & Health, Atomic Ux Design, Autonomous Tech en de Publieke Zaak.

Lees meer…

 

 

Onderwijs op maat

 

Surfnet publiceerde in november het artikel “Invulling geven aan onderwijs op maat. 10 good practices uit mbo, hbo en wo” In dit artikel tien mooie voorbeelden van initatieven die diverse onderwijsinstellingen namen om hun onderwijs door middel van ict- oplossingen te flexibiliseren. Ook Hogeschool Leiden met haar flexibele opleiding MiZ heeft hierin een plaats gekregen. Een greep uit de andere initatieven:

 • Handel met voorkennis. Het Bachelor College van de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkelde een oplossing voor diversiteit in instroom en ondersteuning op maat.
 • Hot! Plaatsonafhankelijk en gedifferentieerd onderwijs binnen wettelijke kaders. Deltion College ontwikkelde vier opleidingen, waarin afstandsonderwijs is geïntegreerd als begeleide onderwijstijd.
 • Basiskwalificatie examniering (BKE): van MOOC naar uitdagende cursus voor elk niveau. De Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkelde in 2013 een MOOC over toetsen. Deze vormde de basis voor de nieuwe uitdagende cursus BKE voor alle docenten.
 • Learning analytics en formatieve toesting; een gouden koppel. Met formatief toetsen in de digitale leeromgeving sluit de School of Business and Economics van Maastricht University aan op de individuele behoefte van de student.

Lees meer…

Startup Bootcamp "Kartonnen doodskist" bereikt finale DECA IDea Challenge!

Studenten van de opleiding Communicatie hebben samen met mbo-studenten Economie van ID College met hun project “Kartonnen doodskist” de finale bereikt van de DECA Idea Challenge!! Zij zijn gekozen uit 2.230 teams van deze werelwijde competitie, waarin studententeams strijden om het beste vernieuwende idee voor het nieuwe gebruik van een alledaags artikel. Op 26 januari worden de winnaars per categorie bekend gemaakt! Bekijk hier hun pitch op youtube!


Ook een nieuwsbericht, agenda item, aanbeveling, verhaal, reactie of artikel plaatsen? Of wil je meedoen aan ons redactieteam? E-mail je reactie naar: baas.l@hsleiden.nl