menu

The Art of being prepared to learn

'Waarderend onderzoeken, elkaar inspirerend ontmoeten. Vertrouwensvol spelen met ruimte en licht (...). Wij worden waterval van wederzijdse verwondering, weven vertrouwen en hosten de zon'.

Lees artikel

Onderzoek doen is leuk!

'Onderzoek doen is nog leuker als je het kan doen naar een onderwerp dat je echt interesseert. Vanuit deze gedachte zijn wij vertrokken bij het Herontwerp van Onderzoeksvaardigheden'.

Anke Cilissen

Lees artikel

De Nationale DenkTank

'Zo is er een oplossing om docentenco-schappen op te zetten; beter leren lesgeven door intensieve begeleiding van ervaren docenten, minder uitval van beginnende docenten door beterere aansluiting op de praktijk'.

Louise Berkhout over de uitkomsten van de Nationale DenkTank 2015.

Lees artikel

Zorg dat 't gebeurt !

Opleiding Communicatie start volgend jaar met pilot Evenementenorganisatie.

'De droom voor de nabije toekomst is om het project clusterbreed aan te bieden en studenten van verschillende studies bij elkaar in een projectgroep te plaatsen. Zoals in een echt organisatiebureau ook verschillende competenties zijn samengebracht'

Arwen Gerrits

Lees artikel

Davy van den Dop over de flexibele propedeuse

'Studenten zullen het ook nog wel even wennen vinden'

Lees artikel

Save the date

Bekijk de evenementen die er binnenkort aan zitten te komen en zet ze vast in je agenda

Lees artikel

The Art of being prepared to learn

Eind januari vond de driedaagseleergang TOP (Toekomstige OnderwijsPraktijk) plaats, waarin de vorige editie al kort over bericht werd. Het was een mooie TOP met belangrijke inzichten en opbrengsten. In een volgende editie meer over de inzichten die zijn opgedaan en over de weg van de The Four Fold Practice die is bewandeld. Bij de pantry vind je een weerslag van de diverse werkvormen die zijn toegepast. In deze editie van het e-magazine alvast een inkijkje in een van de initiatieven die tijdens de TOP zijn ontstaan, zoals de pilot ‘Communicatie Evenementenorganisatie’. Daarnaast aandacht voor Herontwerp Onderzoeksvaardigheden, de NationaleDenktank en de flexibele propedeuse.

Last but not least: een gedicht dat Jolijn van Roon, dat zij op basis van de oogst van Top-dag twee maakte.

Veel leesplezier,

De redactie

 

 

The Art of being prepared to learn

 

Waarderend onderzoeken

elkaar inspirerend ontmoeten

vertrouwensvol spelen

met ruimte en licht

 

Gevoed door gezamenlijkheid worden we gewaar:

hier ligt ons ei

hoopvol en nieuwsgierig

stralend van verbinding

 

wij worden waterval van wederzijdse verwondering

weven vertrouwen en hosten de zon

co-creëren kansen met kadervrije kracht

ontplooien dimensies van delen en doen!

 

Jolijn van Roon,

in samenwerking met deelnemers van de driedaagse leergang TOP


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Herontwerp Onderzoeksvaardigheden

 

Onderzoek doen is leuk! Onderzoek doen is nog leuker als je het kan doen naar een onderwerp dat je echt interesseert. Vanuit deze gedachte zijn wij vertrokken bij het Herontwerp van onderzoeksvaardigheden. Tien thema’s hebben wij opgesteld vanuit onze verschillende disciplines. Bijvoorbeeld: waarom staan alle winkels opeens leeg of waarom delen tieners hun naaktfoto’s op social media? En is dat wel zo? Dit om de studenten wat op gang te brengen, maar er is ook een wild card; ze mogen dus volledig hun eigen onderwerp bepalen.

Hoe ze dit gaan onderzoeken mogen ze ook zelf bepalen. Ga lekker observeren bij het station, interview de minister-president (of Anke van Vuuren), volg de methodiek van het tv-programma ‘Keuringsdienst van waarde’ of is het online zetten van enquêtes misschien handiger? Hoe kom je aan de beste informatie? De studenten denken erover na en ontwikkelen zo hun eigen kritische onderzoekende houding. Ze stellen zich op als detectives en gaan zelf het veld in om alles uit te zoeken. De docent zal daarbij vraaggestuurd begeleiden en qua structuur houden wij de onderzoekscyclus aan en stuurt de docent hen een juiste richting op wat betreft de aanpak van het onderzoek. Uiteindelijk komen de studenten door middel van hun eigen onderzoek tot een innovatieve oplossing voor het gekozen probleem binnen hun thema.

Anke Cilissen, docent Commerciële Economie

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


De Nationale DenkTank

Leren van de toekomst

De stichting De Nationale DenkTank organiseert elk jaar een nationale DenkTank en wil daarmee ‘met vernieuwende ideeën de Nederlandse samenleving vooruit helpen’. Aan de DenkTank 2015 werkten dit jaar een groep van 24 net afgestudeerden en promovendi mee. Zij werkten – samen met vele experts- vier maanden intensief aan het thema ‘Leren van de toekomst’. Hoe ziet de ideale toekomst eruit op het gebied van leren? En hoewel het leren van kinderen van nul tot zestien jaar hierbij centraal stond, zijn de uitkomsten van al het “denkwerk”, waar ik als expert op het gebied van het jonge kind bij betrokken mocht zijn, zo boeiend dat ik hiervan graag iets met jullie deel. Het gehele rapport vind je terug op: http://www.nationale-denktank.nl/.

In het eindrapport, dat na levendige discussies, interviews, een publiek debat in de Balie in Amsterdam, literatuurstudie en enquêtes is opgesteld, worden tien concrete oplossingen aangedragen voor het leren van de toekomst. De tien oplossingen, die morgen direct in de praktijk gebracht kunnen worden, passen binnen vijf thema’s:

  1. leren vóór school
  2. effectiever leren op school
  3. leren buiten school
  4. innovatie en verbetering in het schoolsysteem
  5. balans in leerdoelen.

Het voert te ver om alle oplossingen te bespreken, maar zo is er binnen thema vier een oplossing – oplossing acht – om docentenco-schappen op te zetten; beter leren lesgeven door intensieve begeleiding van ervaren docenten, minder uitval van beginnende docenten door betere aansluiting op de praktijk. Misschien ook iets om te overwegen voor ‘onze’ docenten op de hogeschool? Contactpersonen zijn via de eerder genoemde website te benaderen.

Binnen thema vier wordt ook oplossing negen aangedragen, waarbij de knellende band van een overkoepelend schoolbestuur besproken wordt die scholen ervan weerhoudt te innoveren. Dit is niet alleen in het primair onderwijs een probleem, maar speelt overal waar een logge organisatie verandering van binnenuit in de weg staat. De aangedragen oplossing is meer vrijheid. Hoe deze vrijheid te verwerven doet een appèl aan de creativiteit!

Thema één lijkt me interessant voor alle collega’s met jonge kinderen. In het rapport is te lezen dat ouders veelal niet weten dat kinderen tussen nul en vier jaar de belangrijkste hersenontwikkeling doormaken. De basis voor de latere sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling wordt in deze jaren gelegd. De DenkTank heeft een babywijzer ontwikkeld, een ‘schijf van vijf’ waarin vijf essentiële ontwikkelingsgebieden centraal staan: aanraken, spelen, praten, vasthouden en rust. Er wordt een bijbehorende app ontwikkeld, de babystAPP.

Het rapport is aangeboden aan de minister. Nu maar duimen dat er iets verandert. Daar is goede hoop op, want achter de oplossingen staan deskundigen en organisaties klaar om iedereen die geïnspireerd is bij te staan.

Nieuwsgierig naar het thema van 2016? De vraag waarover de DenkTank zich in 2016 buigt, is:

hoe kunnen we het leren in Nederland zo organiseren en faciliteren dat het talent van de individuele leerling tot bloei komt en dat het leren beter aansluit bij de permanent veranderende omgeving?

Deze vraagt past helemaal bij het Herontwerp! Ga voor meer informatie naar de website.

 

Louise Berkhout, docent MiZ

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Pilot Evenementenorganisatie

Zorg dat ’t gebeurt!

Opleiding Communicatie start volgend jaar met pilot Evenementenorganisatie

 

In tien weken een succesvol evenement bedenken, voorbereiden, laten plaatsvinden en evalueren? Bij de opleiding Communicatie voeren tweedejaarsstudenten deze opdracht al enkele jaren, tot grote tevredenheid van opdrachtgever OneMen uit. Met het organiseren van het evenement halen studenten niet alleen geld op voor dit goede doel, dat pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika steunt, ze zorgen ook voor een grotere naamsbekendheid van deze organisatie die onderdeel uitmaakt van Miva.

Maar de studenten kunnen meer, denken we. Wies Edam herontwerpt daarom samen met enkele collegae de module Evenementenorganisatie. De samenhang tussen de aangeboden vakken in deze periode was altijd al groot; in de pilot gaan de vakken echt in elkaar op. De leeruitkomst verandert niet wezenlijk. Nog altijd kan de student na deze opdracht een evenement organiseren. De weg ernaartoe verandert wel.

Om tot het succesvol uitvoeren van het evenement te komen, krijgen de studenten alle kennis aangereikt die daarvoor nodig is, de tijd om deze kennis te begrijpen en zo optimaal in te zetten in de praktijk. Hoorcolleges worden vervangen door kennisclips, er zijn intensieve werkcolleges met kleine groepen. Studenten geven zelf aan waar ze coaching nodig hebben. Dit gaat van free publicity genereren tot klembordenquêtes houden, van belevenis creëren, tot vergunningen krijgen en de begroting op orde hebben.

Studenten kunnen in deze periode geen deeltoetsen meer halen. De eindtoets is het evenement en alles wat daarbij hoort. De voorwaarden worden aangescherpt. De studenten gaan in grotere groepen grotere evenementen organiseren. Er moeten meer bezoekers komen, er moet meer geld worden opgehaald, er is meer mogelijk om de naamsbekendheid te vergroten. Er komt hierbij meer nadruk te liggen op de individuele inbreng van de studenten, de studenten krijgen dan ook een individuele beoordeling.

De pilot start volgend jaar in het eerste blok. Belangrijkste doel is te ondervinden of we na deze pilot ook andere blokken tot een werkelijke eenheid kunnen brengen. Zo kunnen we evenementenorganisatie gaan aanbieden als onafhankelijke eenheid voor externe doelgroepen. De droom voor de nabije toekomst is om het project clusterbreed aan te bieden en studenten van verschillende studies bij elkaar in een projectgroep te plaatsen. Zoals in een echt organisatiebureau ook verschillende competenties zijn samengebracht.

 

Arwen Gerrits, docent Communicatie


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Davy van den Dop over de flexibele propedeuse

Yannicka van der Klaauw in gesprek met student Davy van den Dop.

 

Wie ben je? En wat is jouw rol binnen het Herontwerp?

Mijn naam is Davy van den Dop en ik ben eerstejaarsstudent Commerciële Economie. Van het begin af aan ben ik bij het Herontwerp van M&B betrokken. Tijdens de eerste bijeenkomst heb ik samen met een groep van ongeveer tien man gebrainstormd over wat wij willen terugzien in het onderwijs en wat onze visie is over studeren in de toekomst. Bij het brainstormen kwamen verschillende meningen naar voren en ook heel veel goede ideeën, waaronder de flexibele propedeuse. Ik vind dat ik tijdens die bijeenkomst een goede bijdrage heb kunnen leveren. Ook vond ik het heel leuk om hieraan mee te mogen werken. Ik hoop in de toekomst nog veel te kunnen bijdragen, omdat ik de komende jarende ook nog met het onderwijs te maken heb.

 

Wat zal de grootste verandering zijn die in het onderwijs binnen het cluster M&B zal gaan plaatsvinden?

Ik denk dat dat de flexibele propedeuse is. Deze gaat in 2017 van start. Het zal heel veel aanpassingen vragen en studenten zullen het ook nog wel even wennen vinden. Zelf vind ik 2017 veel te vroeg omdat ik vind dat je in het middelbaar onderwijs of op het mbo al ingelicht moet zijn over wat je kunt verwachten volgend jaar op het hbo.

 

Wat vind je van het ontwerp van de flexibele propedeuse die in 2017 van start zal gaan?

De flexibele propedeuse heeft toekomst maar zoals ik al eerder zei, vind ik 2017 te vroeg. Naar mijn idee sluit het middelbaar onderwijs en het mbo (wat betreft leermethode) nog niet goed aan op de flexibele propedeuse. Er zitten hier en daar nog wat losse schroeven. Maar wat ik wel een groot pluspunt vind aan het Herontwerp is dat je beter je studie kunt invullen, want centraal staat dat je studeren echt voor jezelf moet doen en niet omdat je gedwongen wordt. Veel activiteiten kun je dankzij het Herontwerp met je opleiding combineren. Zo kan je makkelijker werk en studie combineren, maar ook je eigen lestijden bepalen. Je kunt het zelf helemaal inplannen. Dit kan natuurlijk tot op een zekere hoogte, want er zijn een maximum aantal plekken per les.

 

Waarom is het volgens jou belangrijk of noodzakelijk om het onderwijs te veranderen (zoals het Herontwerp beoogt)?

Het is belangrijk om het onderwijs te veranderen want alles om ons heen ontwikkelt zich ook in een razend tempo. Studeren moet interessanter worden gemaakt; studenten moeten zelf kunnen bepalen wat hen het beste uitkomt.

Ik denk dat ‘het zelf kunnen bepalen’ heel belangrijk wordt. Er zijn genoeg studenten die bijvoorbeeld niet om half negen op willen staan, maar ook genoeg studenten wel. Dan zijn de lessen toch gevuld met de studenten die op dat moment willen studeren en de studenten die later willen beginnen (omdat ze die dag daarvoor tot laat moeten werken bijvoorbeeld), ook later kunnen beginnen. Ik denk dat dat het grootste voordeel is en dat het onderwijs dat ook wel nodig heeft.

 

Hoe denk je dat studenten het “nieuwe” onderwijs zullen ervaren. Welk beeld heb jij daarbij?

Ik heb er nog niet echt een beeld bij. Ik denk wel dat veel studenten er in het begin moeite mee zullen hebben. Want stel, een student komt van de havo en heeft altijd van half negen tot vijf uur verplicht naar school moeten gaan. Dan kan de student vanaf het moment dat die naar het hbo gaat, zelf bepalen wanneer hij of zij begint. Ik denk dat die overgang niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Het zal beter op elkaar moeten aansluiten.

 

Hoe ervaar je het betrokken te zijn bij het Herontwerp?

Vanaf het begin vond ik het al onwijs leuk om betrokken te zijn bij het Herontwerp. Wat vooral interessant is, is dat iedereen een andere kijk op het Herontwerp heeft. Maar uiteindelijk zie je elkaars visies wel en sluiten deze op elkaar aan. Ook kun je de onderbouwingen van elkaar heel erg goed begrijpen. In de toekomst hoop ik nog meer betrokken te zijn bij het Herontwerp. Het is voor iedereen een aanrader die ideeën heeft over het toekomstig onderwijs en die er betrokken bij wil zijn. Voor zover ik weet kan dat altijd.

 

Noot van de regiegroep:

In de startweken van de nieuwe propedeuse en gedurende het propedeusejaar zal veel aandacht besteed worden aan de overgang van het vo/mbo naar het hbo. De pilotgroep SLB neemt dit nu al mee in de nieuwe opzet van SLB / Talentcoaching.

Naar verwachting zijn de veranderingen ook niet zo spectaculair als deze student veronderstelt. Zelf je lestijden bepalen zal bijvoorbeeld niet aan de orde zijn. Wij denken ook dat we studenten geen plezier doen met een dergelijke keuzevrijheid. Onderzoek wijst uit dat mensen bij teveel keuzemogelijkheden juist slechter gaan presteren. Waar het vooral om gaat is dat het flexibele programma ervoor zorgt dat je in het eerste jaar nog van opleiding kunt wisselen, als je merkt dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt. De studiepunten van de gemeenschappelijke vakken neem je immers mee en opleidingsblokken in de vier onderwijsperiodes zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Save the date

 

Dinsdag 22 maart – Gastcollege Anke van Luyt

Anke van Luyt van Maniera geeft een gastcollege over ‘hoe je een eerste indruk kunt verprutsen’. Waar? Van 16.30-18.00 uur in F0.015. Meer informatie Arnold van der Capellen.

 

Dinsdag 29 maart – Gastcollege Floris van Bommel

Dinsdag 29 maart zal Floris van Bommel (ja, van de schoenen) om 9:30 een gastcollege verzorgen voor eerstejaarsstudenten CE. Iedereen is welkom bij dit inspirerende college over ondernemerschap!

 

Woensdag 30 maart – Leids Onderwijs Festival 2016 

Op woensdagmiddag/-avond 30 maart 2016 wordt het eerste Leids Onderwijs Festival, kortweg het LOF georganiseerd. Leiden Kennisstad heeft een rijk aanbod aan onderwijs- en kennisinstituten en is daar terecht trots op. Tijdens het LOF kunnen professionals van Leidse onderwijs- & educatie-instellingen bij elkaar kijken en leren van elkaars expertise. Hogeschool Leiden is ook van de deelnemende onderwijsinstellingen. In de middag hebben wij een aanbod van 8 workshops – o.a. Belbin, Big Data, Woordvoering, Nieuw onderwijs in start-up delta, Hack your Education, Leiding geven aan herontwerp, kan dat? – op onze locatie en daarnaast kun je op bezoek bij andere instellingen om workshops te volgen.

Leren van elkaar. En kijken bij elkaar!  Meer informatie: www.lof2016.nl

 

Dinsdag 12 april 2016 – Clusterbijeenkomst

Meer informatie volgt.

 

Donderdag 21 april 2016 – E-merge

E-merge organiseert op donderdag 21 april een werkmiddag in Leiden waarin docenten van verschillende hogescholen en universiteiten samenwerken aan het ontwikkelen van blended onderwijs. Er staan die middag twee onderdelen op het programma; probleemgestuurd onderwijs en taalonderwijs. Docenten gaan aan de slag gaan met hun eigen onderwijs in een kleine groep. Dus geen presentaties, maar workshops waarin de ervaringen van verschillende docenten worden samengebracht.  Er wordt gewerkt aan de hand van een methode van Gilly Salmon voor de ontwikkeling van blended onderwijs: ‘Carpe Diem’. http://www.gillysalmon.com/carpe-diem.html.

Kijk voor het programma op: http://e-merge.nu/events/event/video-als-toetsmiddel/

 

 

 

 

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Inspiratie

Opleiding MiZ Ad Blended!

 

Maandag 8 februari jl. zijn de laatste twee modulen van de eenjarige duale opleiding Management in de Zorg Ad (Associate degree) in de online leeromgeving gezet. Daarmee is de gehele opleiding nu te volgen in een “blended” vorm. Blended, dat wil zeggen een combinatie van online opdrachten, werkplekleren en offline beprekingen en workshops.

“Een ware prestatie” aldus projectleider Peter Hennevanger. “Het projectteam heeft afgelopen jaar met een enorme passie en inspanning gewerkt aan deze taak. Het team heeft zich de kennis van het online leren daarbij werkenderwijs eigen gemaakt. Ik ben ontzettend trots op deze prestatie”.

In totaal worden nu vier modulen van elk 15 EC’s aan de studenten aangeboden. De eerste ervaringen zijn positief. Teamlid Tineke Kleijne antwoordt desgevraagd: “studenten zijn beter voorbereid en de bijeenkomsten zijn interactiever en daarmee leuker geworden.”

Inmiddels hebben de eerste studenten twee blended modulen afgerond. “Hun ervaringen zijn meegenomen in de twee modulen die nu zijn ontwikkeld en worden aangeboden. Dat werpt z’n vruchten af, getuige de positieve geluiden van de studenten die 8 februari jl. startten.” Aldus Robin Vos; als ict-ondersteuner nauw betrokken bij het project.

Meer informatie:

https://www.hsleiden.nl/management-in-de-zorg-ad

Link facebook: https://www.facebook.com/hsleiden.miz/?fref=ts

https://www.linkedin.com/groups/5081283

 

Marjolein Schut

HUBspot !

 

Het Leids Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap heeft een nieuwe naam: HUBspot! HUBspot, een samenwerkingsverband tussen o.a. gemeente Leiden, Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden, brengt enthousiaste studenten, docenten, onderzoekers, en bedrijven samen en richt zich op kennis, innovatie en ondernemerschap. Zo gaan studenten van Hogeschool Leiden bijvoorbeeld onderzoeken hoe de aansluiting tussen het mbo-onderwijs en de arbeidsmarkt verbeterd kan worden.

HUBspot werd in 2015 door Arnoud Jullens samen met Oxford University, Area071 en Luris gegrondvest en hoopt dit jaar, met haar  nieuwe directeur Raffi Balder, officieel te openen aan de Langegracht 70.

Zie voor meer informatie:

http://www.nu.nl/leiden/4232153/centrum-innovatie-en-ondernemerschap-gaat-hubspot-heten.html

http://www.economie071.nl/projecten/centrum-voor-innovatie-en-ondernemerschap/


Ook een nieuwsbericht, agenda item, aanbeveling, verhaal, reactie of artikel plaatsen? Of wil je meedoen aan ons redactieteam? E-mail je reactie naar: baas.l@hsleiden.nl