menu

Het succes van de praktijk in het onderwijs

'Als je kijkt naar de motivatie van studenten, was het heel duidelijk dat de studenten die aan de praktische leerweg hadden deelgenomen, het meest gemotiveerd waren om te leren'

Marieke Kerpershoek

Lees artikel

Herontwerp communicatieve vaardigheden

Hoe maken we van onze studenten de meest overtuigende sprekers en de meest alerte gesprekspartners? [...] En op welke manier maken we ook de communicatieve-vaardigheidsvakken niet alleen toekomstbestendig, maar ook opleidingsoverstijgend?

Annelies Roovers en Jorie van Tienhoven

Lees artikel

Kennisdelen!

Docenten en studenten zijn steeds meer digitaal zichtbaar. Met enige regelmaat twitteren, vloggen, bloggen of publiceren zij op internet of daarbuiten. Hiermee dragen zij bij aan kennisdeling en versterken zij het lerende karakter van onze organisatie.

Lees artikel

Online leermateriaal, een andere tak van sport!

'De talloze uren die we in het maken en bijstellen van de digitale omgeving en het opleidingsconcept gespendeerd hebben, werpen [...] duidelijk hun vruchten af.

Robin Vos

Lees artikel

The Art of Hosting

"Mijn eerste ervaring met Art of Hosting was vijf jaar geleden. Ik reisde naar Zweden, omdat aan de hogeschool van Karlskrona een training tegen studententarief werd aangeboden. Er volgden drie dagen waarin het woord ‘participatief’ me om de oren vloog. Gaandeweg werd me duidelijker wat dit betekent: de werkvormen en gesprekken nodigden steeds weer uit om geen toeschouwer te zijn, maar echt te participeren".

Tim Woensdregt

Lees artikel

Save the date

Bekijk de evenementen die er binnenkort aan zitten te komen en zet ze vast in je agenda

Lees artikel

Het succes van de praktijk in het onderwijs

Een succesvol experiment leidde tot meer motivatie.

Een interview met Marieke Kerpershoek

 

Hoe ben je op het idee van drie leerwegen gekomen?

‘Naar aanleiding van de uitzending van Tegenlicht (VPRO): ‘De onderwijzer aan de macht’. Dit ging over het aanpassen van lesmethodes op de diverse leerstijlen van scholieren. Zo kwam ik op het idee om iets vergelijkbaars te gaan doen voor mijn vak corporate communicatie.’

 

Wat was het doel?

‘De grote hamvraag vanuit de werkgroep herontwerp was: hoe krijgen we de student meer gemotiveerd om te gaan leren? Daar heb ik mijn doel op aangepast: studeren zoals de student zelf wil en daarbij ook kunnen kiezen. We weten vanuit de praktijk dat als de student zelf kan kiezen, meer gemotiveerd is.’

Header-communcatie-ps

Hoe heb je het aangepakt?

Het idee werd uitgerold in de werkgroepen ‘differentiëren in onderwijs’, of ook wel ‘onderwijs op maat’ genoemd. Samen met Leny Baas en Laura Muis besloot ik te werken met drie leerwegen: ‘Traditional’, ‘Practical’ en ‘Individual’. Zie ook het artikel “Kies je eigen leerweg’, dat in de november-editie van het e-magazine verscheen.

De eerste leerweg ‘Traditional’ is de gebruikelijke manier van lesgeven: het geven van een werkcollege in de klas met kleine opdrachten en oefeningen. Vooraf dient de student deze opdrachten als huiswerk voor te bereiden en in les worden deze besproken door de docent, afgewisseld met andere werkvormen.

De tweede leerweg ‘Practical’ is meer vanuit de praktische kant ingestoken. Studenten volgden les op een externe locatie; bij de studentondernemersvereniging Lugus Leiden, waar zij diverse kleine opdrachten uitvoerden voor startende ondernemers en hen tevens adviseerden op het gebied van MVO en communicatie/imago. Daarnaast maakten de studenten kennis met crisiscommunicatie middels een simulatie verzorgd door drie communicatieadviseurs van gemeente Katwijk. En speelden de studenten onder leiding van twee professionals een serious game op het gebied van communicatie. De tweede leerweg kenmerkte zich ook door het informele karakter en de werkomgeving, waarin een pizza-en-bieravond niet kon ontbreken.

Bij de derde leerweg ‘Individual’ konden studenten online en op afstand studeren zonder naar school te hoeven komen. Binnen de elektronische leeromgeving (ELO) stonden twintig e-learnings beschikbaar, die speciaal waren ontwikkeld voor dit vak in Google Forms. Zo konden studenten oefenen met de stof. De e-learnings werden ondersteund door zelfgemaakte en bestaande kennisclips en de literatuur (boek en vakartikelen). De studenten in de andere leerwegen konden ook gebruik maken van deze kennisclips.

Aan het eind van de module sloten we de pilot af met een gezamenlijke tentamentraining in de vorm van een speeddate. Alle leerwegen kwamen hier samen om op een originele en interactieve wijze kennis uit te wisselen en tentamenstof te oefenen. Deze vorm is zeker voor herhaling vatbaar.

foto--cor-com-ps-

Vind je dat het experiment geslaagd is?

Mijn onderbuikgevoel is bevestigd. Als je kijkt naar de motivatie van studenten, was het heel duidelijk dat de studenten die aan de praktische leerweg hadden deelgenomen, het meest gemotiveerd waren om te leren. Studenten waren bij bijna alle bijeenkomsten aanwezig en uit de reacties en peilingen bleek dat zij de bijeenkomsten als leerzaam en leuk hebben ervaren. Hun enthousiasme maakte zelfs dat studenten uit andere leerwegen spijt kregen van hun eerder gemaakte keuzes.

 ‘Ik vond de les zo leuk, dat ik zelfs op dinsdag om half 4 nog naar school ging terwijl ik die dag verder geen les had.’

De traditionele leerweg was voorspelbaar en kende dezelfde curve als bij andere reguliere werkcolleges: het aantal studenten nam met de week af tot een dieptepunt van vier studenten.

De activiteit in de online omgeving konden we monitoren en daaruit bleek dat een kwart van de studenten iedere week zeer actief aan het werk was. In de reacties van deze studenten was ook veel enthousiasme te bespeuren. Voor hen was de online omgeving een goede vervanging van de werkcolleges. Uit de evaluaties bleek ook dat de e-learnings als zodanig heel goed zijn beoordeeld, want ervaren als overzichtelijk, duidelijk en een goede voorbereiding op het tentamen.

Een ander deel van studenten in deze leerweg bestudeerde pas in de week voor het tentamen de e-learnings.

Een belangrijke les uit deze leerweg was dat het uiterst lastig bleek om interactie te stimuleren. De nieuwsberichten over de stof op Facebook werden niet of nauwelijks gelezen en er werden ook geen vragen gesteld.

 

Is er een verband tussen de resultaten en de motivatie?

Ik heb de cijfers per leerweg bekeken en het is heel lastig om hier conclusies uit te trekken (ook natuurlijk omdat andere factoren een rol spelen). Wat me wel opvalt, is dat de studenten die actief in leerweg 3 zijn geweest bijna allemaal een voldoende hebben. De cijfers van leerweg 1 en 2 zijn zeer verdeeld. Het slagingspercentage over het geheel bekeken, is gemiddeld (75%). Dus dat is prima.

Header-communcatie-ps
Conclusie en aanbevelingen?

De belangrijkste lessen die ik meeneem om studenten te motiveren zijn; meer opdrachten koppelen aan de praktijk, werken met serious gaming, aanbieden van korte kennisclips in plaats van hoorcolleges, het creëren van een informele werksfeer en het aanbieden van online opdrachten. En ik zeg: bied twee leerwegen aan om aan de verschillende behoeftes van studenten tegemoet te komen.

Daarnaast is een belangrijk inzicht dat de rol van de docent meer begeleidend is. Ik voelde me daar heel prettig bij. Dus ook mijn motivatie is toegenomen door het uitvoeren van deze pilot!

Tips zijn wel:

trek voldoende tijd uit van tevoren;

  • bied niet meer de tradionale leerroute aan, want studenten vinden het eng om te kiezen voor het onbekende leerweg;
  • verwacht geen enorme verhoging van het rendement;
  • zorg voor voldoende organisatorische ondersteuning en draagvlak.

 

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Herontwerp Communicatieve vaardigheden krijgt steeds meer vorm

Hoe maken we van onze studenten de meest overtuigende sprekers en de meest alerte gesprekspartners? Hoe zorgen we voor een goede mix tussen bestaande best practices en nieuwe (online) middelen? En op welke manier maken we ook de communicatieve-vaardigheidsvakken niet alleen toekomstbestendig, maar ook opleidingsoverstijgend? Dit zijn de vragen waar een groep collega’s van verschillende opleidingen zich op dit moment over buigt bij het Herontwerp van de twee communicatievakken: Presenteren en Gespreksvaardigheden.

 

Er zit enige druk op de ketel. Al in het nieuwe studiejaar staan pilots van deze twee “nieuwe oude” vakken bij de opleidingen Communicatie en HRM in het rooster. Vandaar dat sinds januari van dit jaar koortsachtig wordt gewerkt om de nieuwe collegereeksen zo optimaal mogelijk voor te bereiden. Inmiddels worden de contouren voor deze vakken ‘nieuwe stijl’ steeds meer zichtbaar.

 

Uitgangspunten Herontwerp

Voor beide vakken geldt dat ze de mogelijkheid zullen bieden tot differentiatie. Vanaf collegejaar 2017-2018 worden zowel Presenteren als Gespreksvaardigheden in het propedeusejaar meerdere keren aangeboden. De student kan dan kiezen op welk moment in het studiejaar hij deze vakken volgt. Ook wordt hij in staat gesteld om het programma sneller af te ronden. De trainingsgroepen zullen vanaf het collegejaar 2017-2018 worden samengesteld uit studenten van verschillende opleidingen. Deze groepen zijn bewust klein, om individuele feedback en direct(er) contact tussen docent en student mogelijk te maken. Beide modules zullen ook zoveel mogelijk ‘blended’ worden aangeboden, deels klassikaal, deels online, en bij alle twee de collegereeksen ligt de focus tijdens de face-to-facemomenten op het geven van zoveel mogelijk individuele feedback.

 

Gespreksvaardigheden

Het vak Gespreksvaardigheden bestaat uit zeven ‘blended’ lessen. Dat wil zeggen dat een deel van de voor- en nabereiding op de bijeenkomsten zal gebeuren via het digitale platform ‘a New Spring’. Via online vragenlijsten zullen studenten hun instapniveau bepalen en ze kunnen eventueel kiezen om versneld aan de toetsing deel te nemen. Ook wordt een les in het programma ingeruimd om te oefenen met individuele leervragen. Zo hopen we een eerste aanzet te geven tot differentiatie in het onderwijs. Echt nieuw in het programma is dat een hele les gewijd zal zijn aan online gespreksvoering. Immers, deze manier van communiceren is al lang niet meer weg te denken uit de praktijk waarin onze jonge professionals terecht gaan komen.

 

Presenteren

De collegereeks Presenteren zal bestaan uit vier klassikale theorielessen, afgewisseld met drie verdiepende trainingen in (nog iets) kleinere groepen. In die drie trainingen presenteert iedere student minimaal een keer per bijeenkomst en krijgt hij individuele feedback van docent en klasgenoten. De student leert bij een vaardigheid als presenteren nu eenmaal het meest van (directe) feedback die hij of zij meteen kan verwerken. Deze kleine trainingsgroepen bieden verder de mogelijkheid om in te spelen op de specifieke leervragen van de student. Ook krijgt de training Presenteren een digitale component: het digitale platform ‘a New Spring’ zal worden gebruikt voor extra opdrachten, feedback en verdieping.

 

En nu verder!

Na het volgen van de vakken Presenteren en Gespreksvaardigheden heeft de M&B-student straks voldoende in huis om overtuigend te presenteren en alert en constructief een gesprek te voeren. Dat is althans ons uitdrukkelijke streven. We zijn inmiddels zover dat we onze nieuwe programma’s kunnen vertalen naar concrete lesopzetten en ‘storyboards’ voor de online lessen. Uiteraard wordt input van collega’s hierbij zeer gewaardeerd. We horen het graag als je mee wilt denken!

Annelies Roovers, Jorie van Tienhoven

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Kennisdelen!

Docenten en studenten zijn steeds meer digitaal zichtbaar. Met enige regelmaat twitteren, vloggen, bloggen of publiceren zij op internet of daarbuiten. Hiermee dragen zij bij aan kennisdeling en versterken zij het lerende karakter van onze organisatie. Ziehier een aatal mooie voorbeelden van publicaties van docenten Piet Hein Coebergh (Com), Tomer Kedar (HRM), Chris Jan Geugies (Recht), Marisol Croes (HRM), Jacqueline van Oijen (Miz) en de studenten Joyce Bastiaans (student Com) en Sanne van Hoek (student rechten). 

 

pietheincoebergh-kenniskring

Piet Hein Coebergh

Het opiniestuk als PR-middel: waarom, hoe en waar?

Het publiceren van een opiniestuk is met toenemende concurrentie van media, vooral online, steeds makkelijker geworden. Redacties waarderen opiniërende User Generated Content: het is goedkoop en draagt bij aan de levendigheid van hun medium.De kunst van het opinie maken begint ook iets meer als zodanig aandacht te krijgen. Zo verscheen in 2014 een handboek over hoe je een effectief opiniestuk schrijft dat bijna communicatieboek van het jaar werd. In de opleiding communicatie bij Hogeschool Leiden is het een verplicht onderdeel van het tweedejaarsvak “De Opinie” en van de minor “PR & Social Media” om een opiniestuk te maken en gepubliceerd te krijgen. Veel PR-bureaus geven aan op hun websites dat zij hierin van dienst kunnen zijn. Lees meer

Hashtag-groen

Joyce Bastiaans 2

Joyce Bastiaans

Altijd in beweging; de 3 interssantse communicatietrends

Het vakgebied communicatie is altijd in beweging. Elke dag verandert er wel iets en elke dag komen er nieuwe ontwikkelingen, websites en apps bij. Het is belangrijk dat een (jonge) communicatieprofessional nieuwsgierig is en alle trends en ontwikkelingen in de gaten houdt. HSPR, hét pr-bureau voor en door studenten van de opleiding communicatie aan Hogeschool Leiden, keek onder andere naar de Customer Journey. Maar welke trends zijn belangrijk? En welke trends blijven je bij? Ik zet ze vandaag voor je op een rijtje.

Klik hier voor het lezen van het gehele artikel

Hashtag-groen

 

tomer

Tomer Kedar, docent HRM.

Burn-out, werkloosheid en kansen voor HR.

Stel je voor: je kunt zorgen dat het aantal burn-outklachten omlaag gaat, meer mensen aan het werk kunnen en de organisatie innovatiever wordt. Dit kost geen extra geld en het is behoorlijk eenvoudig. Zou je dat dan doen?

HR kan nieuwe medewerkers op zachte wijze nudgen naar een parttime baan. Voor organisaties gaat hierdoor het verzuim omlaag, de betrokkenheid omhoog en worden de mensen in de organisatie innovatiever. Bovendien ontstaat er zo ruimte om meer medewerkers aan te nemen, wat minder uitkeringen, meer zingeving en een hoger welzijn oplevert. Het is ook nog erg eenvoudig. Winst voor ons allemaal dus. Ga je hier iets mee doen? Ik hoop het wel.

Lees hier het volledige artikel

 

Hashtag-groen

 

Chris Jan Geugies_400x400

Chris Jan Geugies, docent Recht

Geef studenten de ruimte !

Veel instellingen worstelen met de motivatie van hun studenten. Ook de OECD is er kritisch over. De ‘consumerende’ houding wordt gehekeld. Maar het kan anders, zoals zichtbaar werd toen een groep studenten van Hogeschool Leiden hun bestuursrechtproject gingen hacken […]. Mike, Laura, Ferhat, Toeloe en Claudio waren vijf deelnemers van het Hack Your Education programma. Tijdens de workshops kwamen zij achter hun interesse voor het vluchtelingenvraagstuk. Sommige van hen waren erg begaan met het lot van vluchtelingen. Anderen waren geïnteresseerd in de persoonlijke verhalen achter de nieuwsberichten die ze hoorden op tv. Maar hoe kun je je nu richten op het vluchtelingenvraagstuk, terwijl de opleiding van je vraagt om een bestuursrechtelijke analyse te maken dat op schriftelijke en mondelinge wijze wordt getoetst? Lees meer

 

Hashtag-groen

 

Sanne van Hoek

Sanne van Hoek, student rechten

Krijgt Duitsland nu eindelijk overal wifi?

De Duitse Bondsdag is woensdag na jarenlang debatteren tot een compromis gekomen over het aanpassen van de Duitse Media- en Telecomwet. Dit is een stap in de richting van verdere digitalisering van Duitsland, maar ondanks de vreugde kan er nog niet echt gejuicht worden. In de oude situatie werden aanbieders van openbare wifi-netwerken verantwoordelijk gehouden voor eventuele illegale praktijken op het web door de gebruikers daarvan. Hierdoor durfden veel horeca-uitbaters geen openbaar wifi-netwerk aan te bieden. Dit wordt als belangrijkste reden gezien waarom Duitsland zo achterloopt wat betreft digitalisering in vergelijking met de rest van Europa. De vraag is alleen of Duitsland eindelijk rijkelijk wordt voorzien van openbaar toegankelijke wifi-netwerken. Lees meer

Hashtag-groen

marisol-kenniskring 6

Marisol Croes en Jacqueline van Oijen

Kennisvalorisatie+: een gids voor het optellen van HBO-scripties

Het is landelijk ‘scriptietijd’ voor studenten. Ze zwoegen aan het einde van hun opleiding om een mooi product op te leveren. De opleiding, organisatie en student investeren veel tijd in het leerproces en de afstemming. In augustus vieren wij de opbrengst met de geslaagden. Het eindniveau is behaald.  De student is blij omdat hij de scriptie mag uploaden op de HBO-kennisbank en zijn diploma kan ophalen. De organisatie is blij met de uitkomsten en  implementeert de nodige veranderingen. Meestal belandt de scriptie in een la. In september begint het proces helemaal opnieuw. Wat gebeurt er als wij met een andere blik naar dit proces kijken – wat levert een tweede blik op “oude” scripties op aan nieuwe kennis en inzichten? Lees ons levend logboek over de kansen en uitdagingen die wij tegenkomen  als we de resultaten van HBO-afstudeeropdrachten van verschillende opleidingen samenvoegen om een breed publiek te bereiken. Lees meer

 

 

 

 

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Online leermateriaal, een andere tak van sport!

Robin Vos is als adviseur ICT-O betrokken bij de implementatie van ict in het onderwijs. Bij de opleiding MiZ Associate Degree realiseerde hij samen met docenten en medewerkers een digitale leer- en werkomgeving. In dit artikel deelt hij zijn ervaringen en belangrijkste lessen met het maken van online lesmateriaal.

De inzet van tijd-, plaats- en leerwegonafhankelijk onderwijs, blended learning, werken met kennisclips en leeruitkomsten is voor de meeste docenten nog nieuw. Gelukkig hebben wij er in het project voor de nieuwe Associate Degree van Management in de Zorg al veel ervaring mee opgedaan. Samen met het team heb ik de digitale omgeving samengesteld en ik heb geholpen met de realisatie en evaluatie hiervan.

Het maken van online leermateriaal blijkt écht een ‘andere tak van sport’ te zijn, waarbij het zeer belangrijk is om studenten ‘aan de hand’ mee te nemen door de lesstof. Het is belangrijk om je te realiseren dat je na het schrijven van de ‘content’ veel minder makkelijk kunt bijsturen, iets wat je tijdens het geven van je les wel kunt doen. Het maken van een ‘blend’ van online-, face-2-face- en werkplekleren is een uitdaging, waarbij je écht goed na moet denken over wat je studenten online, op de campus of op hun werkplek/stage laat doen. Het lijkt hierin natuurlijk logisch om de kennisoverdracht zoveel mogelijk online te verzorgen, maar tijdens het MiZ-traject hebben we ervaren dat kennisoverdracht ook heel goed mogelijk is door (met elkaar) te oefenen en door het uitvoeren van een praktijkopdracht.

 

De talloze uren die we aan het maken en bijstellen van de digitale omgeving en het opleidingsconcept gespendeerd hebben, werpen gelukkig wel duidelijk hun vruchten af. Uit de laatste evaluatie met de studenten blijkt bijvoorbeeld dat zij op dit moment (zeer) tevreden zijn over de huidige opzet van hun digitale leer- en werkomgeving én het opleidingsconcept. Driekwart van de studenten zegt dat het leerplatform voor hen zelfs een vervanging van het fysieke onderwijs is omdat ‘content’ en systemen zo goed op elkaar aansluiten. Over het nieuwe opleidingsconcept, de blended leeromgeving, met substantieel minder face-to-face-onderwijs, zijn de studenten ook duidelijk; het is wennen, maar het wordt unaniem als (zeer) prettig ervaren. Dat geldt vooral voor het gericht tot je nemen van specifieke ‘content’ en het feit dat docenten online goed bereikbaar zijn en in de (online) discussies participeren. Docenten vinden het op hun beurt prettig dat studenten veel beter voorbereid zijn en dat er daardoor veel effectiever en diepgaander geleerd kan worden op de momenten dat de studenten op de campus aanwezig zijn.

Ben je benieuwd naar de lessen die we nog meer geleerd hebben? Kom dan bij mij langs of spreek een van de docenten van de opleiding MiZ aan. Cilia en ik brengen de opgedane kennis in ieder geval ook in in de workshops die wij voor de pilotgroepen van het Herontwerp verzorgen.

logio-miz-ps Robin Vos


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


The Art of Hosting

Echt juiste versie Toekomstige Onderwijspratijk MB 151215

Tim Woensdregt werkt sinds kort als onderwijskundige bij het cluster M&B. Samen met Cilia, de regiegroep, docenten en medewerkers werkt hij aan het herontwerp van het onderwijs. Hij ondersteunt en begeleidt daarbij docenten vanuit de principes van The Art of Hosting.

“Mijn eerste ervaring met Art of Hosting was vijf jaar geleden. Ik reisde naar Zweden, omdat aan de hogeschool van Karlskrona een training tegen studententarief werd aangeboden. Er volgden drie dagen waarin het woord ‘participatief’ me om de oren vloog. Gaandeweg werd me duidelijker wat dit betekent: de werkvormen en gesprekken nodigden steeds weer uit om geen toeschouwer te zijn, maar echt te participeren. De Art of Hosting gaf me een taal om learning communities te begrijpen. En ik nam methoden mee terug uit Zweden die me hielpen om de kennis en ervaring te benutten in de groepen waarmee ik werkte. Hier heb ik de afgelopen jaren als trainer en facilitator van leergemeenschappen dankbaar gebruik van gemaakt.

Ik geloof dat de Art of Hosting een andere invalshoek biedt om naar opleidingen te kijken, een invalshoek die een mooie aanvulling is op de “gangbare” onderwijskundige benadering. Ik ontdek graag samen met jullie hoe deze twee benaderingen elkaar kunnen vinden en hoe we dit kunnen vertalen naar het ontwerp en de didactiek van ons onderwijs.

Ik ben blij dat ik een bijdrage kan leveren aan de onderwijsontwikkeling binnen het cluster M&B en dat ik hierbij zowel mijn ervaring met Art of Hosting als mijn en onderwijskundige ervaring kan inzetten! Ik ben benieuwd naar de vragen en oplossingen die jij hierbij tegenkomt en ik zie ernaar uit om verder kennis te maken!”

 

 Tim


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Save the date

28 juni – Clusterbijeenkomst

Meer informatie volgt.

 

 

25 augustus – Personeelsconferentie

Meer informatie volgt.

 

 

 

 

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Inspiratie

PR-bureau Opleiding Communicatie

Wist je dat de opleiding Communicatie een eigen PR-bureau heeft? HSPR is het pr-bureau voor én door studenten. Een professionele, betrokken en persoonlijke benadering is een van de belangrijke speerpunten van het bureau. Het maken van bijzondere en persoonlijke verhalen die zowel nieuwe als huidige studenten laten zien hoe mooi de wereld van communicatie eigenlijk is én kan zijn staan bij ons centraal. Het contact met studenten en de betrokkenheid bij studenten is belangrijker dan ooit.

De content is gericht op de nieuwe en huidige communicatiestudenten. De content is bedoeld om de student te inspireren en te motiveren. En vooral om de student aan te sporen om zoveel mogelijk uit hun studie te halen. Daarnaast laten wij de student kennismaken met het vakgebied, zelfs op internationaal gebied! Lees meer

Video als toetsmiddel

Het netwerk ‘Digitaal toetsten’ organiseerde 20 april jl. een bijeenkomst over ‘Video als toetsmiddel’. Er waren vijf ‘pitches’, onder meer over het gebruik van Kaltura door studenten, het gebruik van Peer feedback voor presentatievaardigheden met Pitch2Peer en over het gebruik van video bij het beoordelen van vaardigheden. Het verslag van de bijeenkomst staat nu online!

 


Ook een nieuwsbericht, agenda item, aanbeveling, verhaal, reactie of artikel plaatsen? Of wil je meedoen aan ons redactieteam? E-mail je reactie naar: baas.l@hsleiden.nl