menu

Is al ons onderwijs up-to-date?

Een voorwoord van Arwen Gerrits

Lees artikel

Ruimte om te kiezen binnen bepaalde kaders

Ruby Fasten over de flexibele propedeuse

Lees artikel

Kies je eigen leerweg

Laura Muis, Leny Baas en Marieke Kerpershoek over 'kiezen hoe je leert'

Lees artikel

SLB Next Level

Projectgroep SLB over 'Herontwerp Studieloopbaanbegeleiding'

Lees artikel

ICT geletterdheid en Mediawijsheid

Ymkje Koster over werkgroep 'ICT-geletterdheid en Mediawijsheid'

Lees artikel

Save the date

Bekijk de evenementen die er binnenkort aan zitten te komen en zet ze vast in je agenda

Lees artikel

Toekomstbestendig onderwijs

toekomstbestendig onderwijs

Geen mens die zeggen kan hoe de toekomst eruit zal zien, niemand die ontkennen kan dat het heden volop in beweging is. Zaterdag stroomde Hogeschool Leiden vol met nieuwsgierige scholieren en hun ouders, op zoek naar een vervolgopleiding. Die scholieren zijn onze toekomstige studenten. Wat bieden we ze? Is ons onderwijs toekomstbestendig, ofwel: is al ons onderwijs up-to-date en actueel? Vandaag, morgen en vanaf 2019?

Daaraan werken we. Onze uitgangspunten zijn en blijven: transparant onderwijs dat zich laat leiden door de beroepspraktijk, waarin we kennis en ervaring delen en waarmee we kritische studenten opleiden. Studenten die nieuwsgierig zijn, studenten die willen en gaan leren omdat de docenten ze daartoe bewegen. Door een voorbeeld te zijn, door actuele inhoud te bieden in een vorm die past bij de ontwikkelingen in deze tijd. Onze opleidingen zijn stabiel, want sterk, en kunnen daardoor flexibel in opzet zijn.

Het cluster M&B onderzoekt de wensen, tast de mogelijkheden af, biedt kansen aan docenten en studenten om samen onderwijs te bieden en te volgen dat uitdaagt en prikkelt. Zo bieden we onderwijs dat studenten motiveert, docenten enthousiasmeert en professionals wakker schudt. Hoe de toekomst er ook uitziet.

In deze editie een korte presentatie van enkele pilots van het Herontwerp M&B, onderweg zijnde naar toekomstbestendig onderwijs. Ook veel bijzondere en nuttige ‘inspiraties’ en ‘save the dates’.

Arwen Gerrits (docent Communicatie)

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


De flexibele propedeuse

De flexibele propedeuse: het creëren van optimale omstandigheden waardoor de student gaat leren.

Binnen het cluster M&B kan het niemand zijn ontgaan: we werken aan een flexibele propedeuse. Flexibel staat voor ruimte om te kiezen binnen bepaalde kaders.

Het concrete voorstel bestaat uit een generieke basis waarin studenten hbo-vaardigheden leren, zoals: onderzoek, taal- en communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden kan de student op meerdere niveaus en met verschillende lesvormen behalen. Tegelijk volgt de student een opleidingsspecifiek deel, waarin kennis, begrip en vaardigheid wordt opgedaan voor het vak waartoe de betreffende opleiding opleidt. De student kiest dus nog steeds voor een specifieke opleiding, maar kan wel gedurende het jaar beslissen over te stappen naar een andere opleiding, zonder daarmee al te veel tijd te hoeven verliezen.

In 2017 zullen delen van de flexibele propedeuse worden ingevoerd, vanaf dit jaar vinden er al pilots plaats. De ambitie is om in 2020 al het onderwijs flexibel in tijd, plaats en vorm te kunnen aanbieden. Natuurlijk, een meer flexibele propedeuse kent veel facetten, didactisch, organisatorisch. De werkgroep Herontwerp onderzoekt op dit moment de mogelijkheden en legt die aan alle teams voor. Wij nodigen iedereen uit hier met ons over na te denken.

Ruby Fasten (onderwijsmanager afdeling Recht)

 

Meer informatie? Klik hier!

 

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Kies je eigen leerweg

Bij een studie horen vakken, bij die vakken horen colleges: hoor- en werkcolleges. Als alles goed gaat, dan volgen studenten al die colleges, maken ze opdrachten en halen ze het tentamen. Klaar. Maar waarom doen we dat eigenlijk zo? Pilotgroep ‘Kies je eigen leerweg’ stelde zichzelf precies die vraag, en riep drie leerwegen in het leven, die samen een pilot vormen. Die pilot start in periode drie bij de opleiding Communicatie. En de student, die gaat kiezen!

Nu het Herontwerp ruim een jaar loopt, komen de eerste projecten ook van de grond. Eén daarvan vindt plaats in blok drie, binnen het vak Corporate Communicatie. Het principe is simpel: de pilot geeft studenten drie opties, zogenaamde ‘leerwegen’, om het vak te doorlopen. Iedere student kiest voor zichzelf een leerweg die hem of haar past. Kiezen betekent meedoen, maar meedoen betekent niet automatisch ‘aanwezig zijn’. Dat hangt af van de weg waar de student voor kiest.

pijl paint 3
Traditional

Er is een reden waarom we doen wat we doen op Hogeschool Leiden. Het werkt, in elk geval voor een deel van de studenten. De leerweg ‘traditional’ werkt eigenlijk precies zoals een vak volgen nu gebeurt: de student gaat naar het college en stelt daar alle vragen die hij/zij wil. In dat college is alle ruimte voor herhaling en extra uitleg. Er is wel één verschil: hoorcolleges vervallen, de theorie is opgeknipt in losse kennisclips per onderwerp. Die kennisclips worden overigens, net als al het andere lesmateriaal, van tevoren aan alle studenten beschikbaar gesteld.

pijl paint

Practical

De leerweg ‘practical’ is voor studenten die de stof direct willen toepassen en de theorie op die manier eigen maken.

Deze groep gaat aan de slag met projectopdrachten die meerdere weken in beslag nemen. Bij deze opdrachten worden organisaties van buiten Hogeschool Leiden betrokken. Door het maken van de opdrachten komen studenten vanzelf in aanraking met de theorie. En die theorie kunnen zij zich dan zelfstandig eigen maken. Er is natuurlijk wel een docent aanwezig die deze studenten begeleidt.

pijl paint 2

Individual                            

Dan is er nog de student die colleges volgen eigenlijk niet zo ziet zitten. De leerweg ‘individual’ geeft die student de ruimte en verantwoordelijkheid om zelf en in eigen tempo de stof te doorlopen. Alle lesstof is beschikbaar op één digitaal platform. De ‘individual’-student kiest uit de leerweg ‘traditional’ en of ‘individual’ de opdrachten die hem of haar helpen bij de voorbereiding op het tentamen. Of die voorbereiding in twee weken gebeurt, of in acht, is helemaal aan de student. Per week is de docent in een digitaal spreekuur beschikbaar voor alle vragen uit leerroute ‘individual’.

Aan het eind van het blok maken alle studenten hetzelfde tentamen. Het grote verschil is dat ze nu zelf kiezen hoe ze zich daarop voorbereiden. Dit leidt hopelijk tot een verantwoordelijke en gemotiveerde student die gaat leren.

Laura Muis (student Communicatie), Leny Baas (Kwaliteitszorgcoördinator) en Marieke Kerpershoek (docent Communicatie)

 

Laura Muis  


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


SLB Next Level

Binnen herontwerp werken we aan nieuwe kaders voor ons onderwijs. We richten ons op flexibel onderwijs met meer keuzemomenten voor de student. Daarnaast gaan we binnen het cluster steeds meer gezamenlijk ontwikkelen waardoor de studenten met studenten van verschillende disciplines in aanraking komen. Veel nieuwe ontwikkelingen; dus tijd voor SLB next Level?!

Wij; Marisol Croes, Marjolein Schut, Annemieke Kloover, Laurens Buijs, Yvonne Philippa en Marjet van Weeren vormen de ontwikkelgroep voor het herontwerp van Studieloopbaanbegeleiding.

In deze ontwikkelgroep werken we aan een begeleidingsprogramma voor alle studenten van het cluster M&B. Hierbij richten wij ons op talentontwikkeling, keuzes in studieloopbaan, het versterken van studievaardigheden en persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Het is een interessante opdracht waar we vol enthousiasme mee aan de slag gaan! Onderwerpen als het interdisciplinaire karakter van SLB, digitalisering van het onderwijs, student aan het roer, gamification en docent als coach en procesbegeleider komen voorbij. We gaan er een mooi SLB-programma van maken! En oh ja, de naam SLB wordt ook anders, later meer hierover!

Marjet van Weeren (docent CE)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Werkgroep ICT-geletterdheid en Mediawijsheid

Ons initiatief maakt deel uit van het project Herontwerp, dat toewerkt naar toekomstbestendig onderwijs. Onderwijs is onder meer toekomstbestendig als docenten en studenten kundig en vaardig zijn op het gebied van ICT en media.

Als werkgroep ICT-geletterdheid en Mediawijsheid hebben we de opdracht meegekregen om zowel voor docenten als studenten van M&B een ICT-profiel op te stellen. In deze profielen beschrijven we de kennis en de vaardigheden die docenten en studenten dienen te hebben op het gebied van ICT-geletterdheid en mediawijsheid. In het docent-profiel omschrijven we zowel het startniveau als het eindniveau dat de docent moet hebben; het niveau van de zogenaamde ‘voorlopers op ICT-gebied’ nemen we hier ook in mee. We leggen deze profielen voor aan een klankbordgroep. Collega’s die geïnteresseerd zijn om deel uit te maken van deze klankbordgroep, nodigen we van harte uit om zich bij ons te melden!

Naast het opstellen van deze ICT-profielen gaan we ook een professionaliseringsplan voor docenten maken, waarin uitgewerkt is hoe docenten het startniveau en vervolgens het eindniveau kunnen bereiken en welke middelen daarvoor nodig zijn.

We hopen de werkzaamheden van de werkgroep in februari 2016 af te ronden met het opleveren van de profielen en het professionaliseringsplan.

Vragen of opmerkingen? Je kunt altijd bij één van ons terecht.

 

Ymkje Koster (docent Recht en projectleider werkgroep ICT geletterdheid en mediawijsheid)

Arjan van der Helm (docent Communicatie)

Max van Liemt (docent HRM)

Marjon Aker (docent Communicatie)

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Save the date

congres Sia

 

10 december 2015 – Vrij baan voor vernieuwing- Sia congres 2015, 10:00-17:00

Vrijbaan voor vernieuwing; vernieuwing van de beroepspraktijk en het hoger beroepsonderwijs door middel van praktijkgericht onderzoek. Met o.a. Alexander Rinooij Kan, Michael van Straalen, Thom de Graaf en jonge ondernemers. Dagvoorzitter: Annechien van Steenhuizen. Deelname is gratis. Inschrijven kan tot 26 november. Locatie: Focker Terminal, Binckhorstlaan 249, Den Haag. Meer informatie? Klik hier.

 

TOP

27-29 januari 2016 – Driedaagse leergang: Toekomstbestendige OnderwijsPraktijk (TOP)

TOP biedt een driedaagse leeromgeving waar iedereen uit het cluster Management & Bedrijf welkom is voor inspiratie, professionalisering en betekenisvolle gesprekken rondom het vormgeven en praktiseren van toekomstbestendig en participatief onderwijs. Aan de basis van deze TOP-training liggen de Art of Hostingprincipes en praktijk.

De leergang is ontworpen en aangeboden door Diederik Bosscha en Marien Baerveldt. Zij zijn sinds september 2014 betrokken bij het curriculum herontwerp-traject en organiseerden eerder samen de leergang Your Ideal Classroom. Zij zijn geschoold in de Art of Hosting en hebben eerder gewerkt met o.a. de Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam.

Meer informatie kun je opvragen bij diederik@dock20.org en Marien@HostedBeings.com. Je kunt je opgeven bij Cilia Born.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Inspiratie

'Hack Your Education''

Primeur!

HBO-Rechten en SJD heeft een Nederlandse primeur met het voorbereidingtrack ‘Hack Your Education’. ‘Hack Your Education’ is een voorbereidingshalfjaar voor twintig middelbare scholieren, mbo-4 studenten en of studenten die een overstap overwegen naar een HBO-Rechten studie. ‘Hack Your Education’ gaat in februari 2016 van start i.s.m. Jonathan Fritzier (Hawai) en Diederik Bosscha. In de volgende editie meer hierover!

 

groen

Niet te missen!

Beste allemaal,

De pilotgroepen zijn gestart met hun activiteiten en vanaf deze periode staan de bijeenkomsten ingeroosterd.

Ik vraag jullie aandacht voor twee zaken.

  1. Eind januari is er een driedaagse training Toekomstbestendige Onderwijspraktijk begeleid door Diederik, Marien en ondergetekende. In de agenda van het e-magazine vind je meer informatie.
  2. De meesten van jullie kennen Diederik Bosscha en Marien Baerveldt. Zij zijn sinds september 2014 betrokken bij het begeleiden van het curriculum herontwerp-traject en organiseerden eerder samen de leergang Your Ideal Classroom. Zij zijn geschoold in de Art of Hosting en hebben eerder gewerkt met o.a. de Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam. Zij staan dit schooljaar wederom tot ieders beschikking en kunnen worden benaderd om een pilotgroep-bijeenkomst te begeleiden. Je kunt hen inzetten voor het faciliteren van jullie pilotgroep-bijeenkomst, het nadenken over prototypes of gewoon even sparren over de koers. Ook kun je hen uitnodigen bij jullie bijeenkomsten als observant of vragensteller. Dit aanbod geldt ook voor opleidingsteams die aan de slag gaan met herontwerp.

Je kunt direct contact opnemen via diederik@dock20.org of Marien@HostedBeings.com Schroom niet en meld je aan voor de driedaagse of ondersteuning!

Hartelijk groet,

Cilia Born

Virtueel ICT-leskolaal

Robin Vos heeft in samenwerking met Ymkje Koster, Koosje Gelinck, Joost in ’t Groen en Erik Vrinds een virtueel ICT-leslokaal ingericht. Als je op onderstaande link klikt, kom je op de site waarop staat beschreven wat het minimale is wat je als docent op het gebied van ICT moet weten om efficiënt en effectief  te werken. Aan de hand van de opdrachten die daar staan kun je controleren of je de benodigde ICT-vaardigheden beheerst. Als je je een programma meer eigen wilt maken, dan kun je daarvoor gebruik maken van de tutorials. Klik daarvoor op deze link.

Link

Robin, Ymkje, Koosje, Joost en Erik bedanken wij voor deze handige site, waar je vast en zeker profijt van zult hebben.

Ruby Fasten, onderwijsmanager

Facebook pagina werkgroep Herontwerp

 

Facebook pagina werkgroep Herontwerp. Meld je aan bij Robin Vos!


Ook een nieuwsbericht, agenda item, aanbeveling, verhaal, reactie of artikel plaatsen? Of wil je meedoen aan ons redactieteam? E-mail je reactie naar: baas.l@hsleiden.nl