menu

"De student die gaat leren"

"De uitval is het afgelopen jaar bij alle M&B-opleidingen verminderd! Dat is waar we ons allemaal voor ingezet hebben: "de student die gaat leren". Tegelijkertijd is en wordt in een soort "flow" gewerkt aan het ontwikkelen van het onderwijs voor de uitvoering van onze "Toekomstige OnderwijsPraktijk" per 1 september 2017"

Anke van Vuuren

Lees artikel

TOP-driedaagse

"Studenten zijn geen klanten en ook geen consumenten. Ze zijn mensen en ze willen leren. Wij denken dat we hen daarbij kunnen helpen door ze uit te dagen om zélf te denken, zélf te doen. Door ze te laten ervaren dat ze ertoe doen, dat ze écht iets bijdragen aan het leren van en met elkaar, zo bouwen we onze leergemeenschap op"

Cilia Born

Lees artikel

Update digitalisering

Bij 'toekomstbestendig onderwijs' speelt ook digitalisering een grote rol. Hogeschool Leiden en faculteit M&B zijn gestart om een aantal processen te digitaliseren, zoals het nakijken en beoordelen van toetsen en de beoordeling van stageopdrachten.

Lees artikel

Internationalisering @communicatie

"Door studenten te stimuleren in gesprek te gaan met mensen met een andere culturele achtergrond en zich te verdiepen in hun diepere motivaties en behoeften, dagen we hen uit om buiten de grenzen van de eigen cultuur te denken en op de bestaande stereotypen te reflecteren. Zo groeit begrip en respect voor elkaar"

Anna Kowalska

Lees artikel

Tips om tijd te besparen

Een van de grootste tijdslurpers onder docenten is... een inbox vol mailtjes van studenten (...). Begin daarom het jaar goed met deze tips om zoveel mogelijk onnodige mailtjes te voorkomen!

Tim van Woensdrecht en Cilia Born

Lees artikel

Save the date

Bekijk de evenementen die er binnenkort aan zitten te komen en zet ze vast in je agenda

Lees artikel

"De student die gaat leren"

Collega’s, studenten, alumni en andere lezers,

We zijn dit collegejaar gestart met bijna 3000 studenten. Deze omvang is mede ontstaan doordat de doorstroom van jaar 1 naar jaar 2 is toegenomen ofwel: de uitval is het afgelopen jaar bij alle M&B-opleidingen verminderd! Dat is waar we ons allemaal voor ingezet hebben: “de student die gaat leren”. Tegelijkertijd is en wordt in een soort “flow” gewerkt aan het ontwikkelen van het onderwijs voor de uitvoering van onze “Toekomstige OnderwijsPraktijk” per 1 september 2017. Docenten, ondersteuners en managers, iedereen werkt aan zijn professionalisering in onze innovatieve didactiek en een passende manier van werken,  zodat iedereen voelt dat hij ertoe doet, erbij hoort, bijdraagt en meebouwt. De collega’s van de diensten ondersteunen ons op veel thema’s. Extra inspanningen worden door hen geleverd om de DLWO (digitale leer- en werkomgeving) en de huisvesting op tijd in orde te hebben. Het college van bestuur steunt ons en denkt mee. Het beroepenveld is enthousiast over de ontwikkelingen binnen onze opleidingen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat ook het collegejaar 2016-2017 ons weer veel gaat brengen.

Anke van Vuuren


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


De toekomstbestendige onderwijspraktijk

In de toekomstbestendige onderwijspraktijk (TOP) gaat het niet alleen om de organisatie van het onderwijs, maar juist ook om de benadering van je studenten, je collega’s, van de mensen in de organisatie. Wij werken vanuit bepaalde drijfveren en waarden. Dat maakt dat we ons werk met plezier doen, dat we ons er druk over maken, dat we er tijd in steken. Dat gunnen we onze studenten ook. Daarom gaan we bij TOP op zoek naar die drijfveren en waarden en verbinden die met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een beroep goed uit te voeren.

Want natuurlijk hebben studenten ook drijfveren en waarden. Ze zijn alleen niet altijd zichtbaar en vaak niet eens duidelijk voor henzelf. Een collega zei het zo “Het lijkt of studenten in een vacuüm leven. Ze snappen niet echt hoe de wereld in elkaar zit. Je moet diep in die ‘versteende laag’ doordringen om dat besef wakker te maken.” Voor mij geldt dat ook voor de waarden en overtuigingen van studenten en hun drijfveren. Het is goed om samen met hen daarnaar op zoek te gaan. Die zoektocht is een leerproces waarin we samen leren en ervaren. Hoe de wereld in elkaar zit, wat hen en ons drijft. Wat we nog te leren hebben om onze doelen te bereiken en een goede beroepsbeoefenaar te worden die midden in de wereld staat en zichzelf daartoe kan verhouden.

Studenten zijn geen klanten en ook geen consumenten. Ze zijn mensen en ze willen leren. Wij denken dat we hen daarbij kunnen helpen door ze uit te dagen om zélf te denken, zélf te doen. Door ze te laten ervaren dat ze ertoe doen, dat ze écht iets bijdragen aan het leren van en met elkaar, zo bouwen we onze leergemeenschap op. Dat vraagt van ons dat we zelf leren waar we voor staan, wat ons drijft in ons vak, onderwijs geven. Of leren mogelijk maken. Dus we zoeken samen andere vormen voor ons onderwijs. Daar helpt een andere manier van ontwerpen, ontwikkelen en denken over onderwijs. Dat is een spannend leerproces waarbij we gelukkig samen optrekken!

Tijdens de TOP-driedaagse in oktober en november is dit de kern van het programma: samen ervaren, tijd om écht over iets te praten en iets in gang te zetten. In een andere groep collega’s, samen met studenten.

Leren dus. En dat is een onzeker proces. Maar als het lukt, dan leggen we de kiem voor iets moois. Bij iedere TOP weer anders, maar altijd waardevol omdat het bijdraagt aan ons doel: de student gaat leren.

 

cilia-born-ps

Cilia Born


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Update digitalisering

Om onderwijs toekomstbestendig te laten zijn, denkt en werkt Hogeschool Leiden volop over en aan digitalisering van de onderwijsomgeving. Ook faculteit M&B zit niet stil. Hieronder een overzicht van een aantal ontwikkelingen die in gang zijn gezet. Heb je vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met een van de betrokkenen.

 

Samen werken aan toetsen in een veilige omgeving

Vorig jaar heeft opleiding HRM, met dank aan Roland de Vreede en Frank Floris, een veiligere en gebruiksvriendelijke omgeving voor het ontwikkelen van toetsen ontwikkeld en getest. In deze Sharepointomgeving worden toetsen op één plaats opgeslagen, waardoor docenten en de toetscommissie altijd de laatste versie bij de hand hebben, thuis en op het werk, en waardoor er een goed overzicht is van de procesontwikkeling. Daarnaast ondersteunt het systeem het proces met een automatische workflow waardoor de ondersteuning van de toetscommissie ontlast wordt. Het is namelijk niet meer nodig om toetsen via de e-mail te versturen. Dit is een mooie stap richting een veiligere toetsketen. HRM vervolgt de pilot dit collegejaar, maar ook andere opleidingen worden van harte uitgenodigd om hieraan verder deel te nemen. Meld je aan bij Frank of Leny Baas.

 

Het aanvragen van de stage kan straks ook digitaal

In samenwerking met Marieke van de Poel (stagebureau) en stage-coördinator Anne Hessing ontwikkelt de ICT-afdeling een systeem waarmee studenten hun stage-aanvraag digitaal kunnen indienen. Dit betekent dat het invoeren van de aanvragen, het bevestigen en goedkeuren van de aanvragen wordt geautomatiseerd. Overzichten van stage-organisaties, contactpersonen en stagiaires kunnen vervolgens eenvoudig uit het systeem worden gehaald. De opleidingen HBO-Rechten en HRM starten dit jaar met het testen van het systeem. Nieuwsgierig? Je bent met je vragen van harte welkom bij Marieke.

 

Digitale beoordeling afstudeeropdrachten

Sinds vorig jaar is er – met tussenpozen en m.b.v. Improovit – gewerkt aan het inrichten van een digitale beoordeling van de afstudeeropdrachten. Die inrichting is het stadium van de betaversie voorbij. Het hele proces is een aantal keer getest met een ‘teststudent’. Frank en Kaoutar Amia, die de backoffice gaan vormen, doorliepen samen met Improovit het hele proces en hebben zo de bugs uit het systeem gehaald.

 

 

 

Nu nog een koppeling aan een HL-adres en we kunnen een pilot doen met een klein aantal afstudeerders. Dan doorlopen we het proces dubbel: digitaal én op papier. We willen natuurlijk niet dat er een student gedupeerd wordt als er onverhoopt toch iets fout gaat. Heb je vragen? Dan kun je hiermee bij Cilia Born terecht.

 

aNewSpring

Sinds 1 september 2016 maken de faculteitsbrede vakken Presenteren, Gespreksvaardigheden en Onderzoek gebruik van een nieuwe digitale leer- en werkomgeving, aNewSpring. De ongeveer 500 betrokken studenten vinden op aNewSpring hun studiemateriaal, ze maken er opdrachten, bekijken er video’s en gaan er met elkaar en met docenten in gesprek. De komende tijd wordt hard gewerkt om meer cursussen in het systeem in te bouwen. Meer weten? Op mijnhsleiden.nl (onder het kopje ‘Servicedesk’) vind je een aantal instructievideo’s over aNewSpring.

Daarnaast zijn wij bij M&B op dit moment bezig met het maken van een overzicht van alle functies die wij aan onze digitale leer- en werkomgeving moeten voegen om het Herontwerp, en de flexibilisering die hierbij hoort, tot een succes te maken. Mocht je hiervoor input hebben, neem dan contact op met Robin Vos.

 

GradeWork

Hogeschool Leiden heeft eind vorig studiejaar besloten om GradeWork in te zetten als tool waarmee studenten digitaal hun studieopdrachten kunnen inleveren en waarmee docenten digitaal dit werk kunnen beoordelen. De beoordeling en feedback die docenten geven, kunnen de studenten meteen inzien. In de eerste periode van dit studiejaar wordt gestart met een klein aantal pilots, waarna daarna per periode meer pilots zullen volgen en het systeem verder uitgerold zal worden. Mocht je voor je vak van GradeWork gebruik willen maken, dan kun je je hiervoor opgeven bij je manager. Voor meer informatie bekijk het onderstaande filmpje met Peter Hennevanger of ga naar mijnhsleiden.nl (onder het kopje ‘Servicedesk’ vind je een instructievideo).

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Internationalisering @communicatie

Een van de belangrijkste thema’s die in het onderwijs van onze school is verweven, is internationalisering. Door over de grenzen van de eigen cultuur, het eigen land en het eigen vakgebied heen te kijken, leren onze studenten om als persoon en als professional om te gaan met een verdergaande globalisering. Binnen het thema internationalisering speelt ‘internationalisation at home’ – internationalisering voor de studenten die niet naar het buitenland gaan – een steeds belangrijker rol.

 

ComOn

Twee mooie voorbeelden van hoe je de internationalisering vanuit “huis” kan realiseren zijn de opdrachten die onze tweedejaarsstudenten in het kader van het project ComOn (waarbij studenten een communicatiebureau oprichten en aan de slag gaan met een communicatieopdracht uit het werkveld) voor de Stichting Omalief en de Stichting Poolse School in Den Haag gerealiseerd hebben.

 

Omalief

Omalief is een initiatief van de Leidse Turks-Islamitische gemeenschap die de behoefte had om iets voor de Nederlandse samenleving, waarvan ze deel uitmaakt, te betekenen. De stichting richt zich op het probleem van de vereenzaming van Nederlandse ouderen. Dankzij de jonge Turkse vrijwilligers die de Nederlandse ouderen in de bejaardenhuizen bezoeken, groeit wederzijds begrip en respect voor elkaar en verminderen de culturele vooroordelen. Onze studenten mochten een kijkje nemen bij de stichting en zich verdiepen in de doelstellingen en de activiteiten van Omalief. Het resultaat: een compleet vernieuwde website, Facebookpagina en een digitaal platform. Met deze middelen kunnen Mustafa Kus, de oprichter van de stichting, en zijn vrijwilligers hun ervaringen uitwisselen en de planning van bezoeken aan de ouderen optimaliseren.

 

Stichting Poolse School

Stichting Poolse School in Den Haag is een initiatief van Poolse ouders die in Nederland wonen en die het belangrijk vinden de eigen cultuur en taal aan hun kinderen over te brengen. Voor de school, die helemaal afhankelijk is van donaties, maakten onze studenten een nieuwe, drietalige, website met een nieuw logo en een reclamefilmpje. Ook verscherpten onze studenten de communicatiestrategie van de school, inclusief herpositionering van de school, wat moet zorgen voor meer naamsbekendheid, meer sponsoren en uiteindelijk meer leerlingen. De bijdrage van de studenten werd als een zeer gewaardeerd cadeau ervaren.

 

Door studenten te stimuleren in gesprek te gaan met mensen met een andere culturele achtergrond en zich te verdiepen in hun diepere motivaties en behoeften, dagen we hen uit om buiten de grenzen van de eigen cultuur te denken en op de bestaande stereotypen te reflecteren. Zo groeit begrip en respect voor elkaar. Bovenstaande voorbeelden laten dat goed zien. En de studenten? Die zijn trots op wat ze bereikt hebben en op de extra (culturele) kennis die ze hebben opgedaan.

Anna Kowalska

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Tips om tijd te besparen

Hoe maak je tijd, zodat je als docent aan het werk toekomt dat er echt toe doet? Een van de grootste tijdslurpers onder docenten is… een inbox vol mailtjes van studenten die niet altijd nodig zijn. Begin daarom het jaar goed met deze tips om zoveel mogelijk onnodige mailtjes te voorkomen!

 

START :

Laat studenten weten voor welke zaken je wilt dat ze mailen. Bijvoorbeeld alleen voor zaken die hen als individu aangaan. Vragen over de organisatie van het vak of vakinhoudelijke vragen kunnen namelijk ook via bijvoorbeeld ELO worden beantwoord.

 

VERVOLG:

Deze vijf tips helpen je verder om zoveel mogelijk mailverkeer overbodig te maken.

 

Tip 1. Schrijf een duidelijke studiehandleiding. Dit lijkt een open deur, maar in de praktijk blijkt het toch vaak lastig om bijvoorbeeld opdrachten zó duidelijk te formuleren dat er geen misverstand kan bestaan over wat je verwacht dat studenten doen en op welke manier. Laat je studiehandleiding altijd checken door een student (bij voorkeur iemand die het vak niet kent), want de ervaring leert dat je altijd dingen aantreft die voor jou wel, maar voor de student niet vanzelfsprekend blijken te zijn.

Tip 2. Laat studenten opdrachten in een digitale omgeving inleveren, waardoor je alle opdrachten bij elkaar houdt. Hoe kunnen we dit toepassen bij M&B? Dat gebeurt al via plagiaatchecker Ephorus. In de toekomst kun je ook gebruik maken van de inleverboxen in aNewSpring of GradeWork.

Tip 3a. Maak in ELO verschillende discussieforums waar studenten hun vragen kunnen stellen. Richt bijvoorbeeld een forum in voor organisatorische vragen en een voor vakinhoudelijke vragen.

 

Tip 3b. Stuur erop aan dat studenten in het forum eerst elkaars vragen proberen te beantwoorden. Jij houdt als docent de kwaliteit in de gaten en waar nodig plaats je een corrigerend of aanvullend antwoord. Een ouderejaars student of student-assistent zou dit ook kunnen doen. Gebruik hiervoor de discussie-functie in ELO. In de nabije toekomst kun je aNewSpring gebruiken om forums aan te maken.

Tip 4. Houd elk jaar bij welke vragen er door studenten gesteld zijn en gebruik deze lijst om een Frequently Asked Questions (FAQ) rubriek aan te leggen. Met een FAQ kun je vragen beantwoorden al voordat ze gesteld zijn. Hoe kunnen we dit toepassen bij M&B? De moduleverantwoordelijke zou een FAQ voor vakinhoudelijke vragen kunnen aanleggen. De SLB-coördinator zou voor organisatorische-  en praktische vragen de Frequently Asked Questions voor zijn rekening kunnen nemen. De FAQ plaats je prominent in de ELO-course of straks in aNewSpring.

Tip 5. Leg (in de kick-off) aan studenten uit waarom je bepaalde vragen niet via de mail beantwoordt. Verwijs studenten door naar de forums. De ervaring leert dat het aanvankelijk een investering is om studenten hier consequent op te wijzen, maar dat het veel tijd scheelt wanneer studenten eraan gewend raken dat ze via andere wegen dan de mail antwoord op hun vragen kunnen krijgen.

Extra tip: maak in Outlook een (extra) e-mailhandtekening met je standaardantwoord om studenten door te verwijzen naar de forums. Je hoeft deze ‘handtekening’ nu alleen nog aan te klikken in het scherm waarin je berichten opstelt om je reactie op mailtjes van deze standaardtekst te voorzien.

 

Tim van Woensdrecht en Cilia Born

 

BRON

Deze en andere handige tips kun je terugvinden in het boek:

Baars, G. et al. (2006). Leren (en) doceren met digitale leermiddelen in het hoger onderwijs. Den Haag: LEMMA.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Save the date

Symposium Duurzaam Samenwerken met Arko van Brakel – donderdag 27 oktober

Thema: Ondernemen en Onderwijs

Tijdstip: donderdag 27 oktober 2016 van 15.00 – 21.30 uur

Locatie: Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden

Een middag met een divers aanbod van workshops gegeven door studenten, collega’s en mensen uit het werkveld. Keynote-speaker is Arko van Brakel. Hij gaat ons vertellen over hoe we van Nederland het meest ondernemende land van de wereld maken. Daarnaast is er ook alle gelegenheid voor jouw inbreng tijdens de open space. Kortom, het belooft een leuke en inspirerende dag te worden die je niet wilt missen!

Aanmelden

Het programma vind je hier. Voor een indruk van het symposium van vorig jaar: sfeerimpressie

En voor meer informatie: Manon la Lau, telefoon 071-5188737, e-mail: duurzaamsamenwerken@hsleiden.nl

arko-van-brakel-ps

 

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Inspiratie

Arko van Brakel en een ondernemend Nederland

 

Op donderdag 27 oktober a.s. organiseert onze faculteit voor de zevende keer het symposium Duurzaam Samenwerken. Zie voor meer informatie de agenda.

 

Wist je dat.....?

 

Wist je dat de scripties van onze studenten worden gepubliceerd op de HBO Kennisbank? Inmiddels hebben 251 studenten bijgedragen aan kennisvalorisatie. Dit jaar is het Frank Floris, Toine Groen (mediacentrum) en de afstudeercoordinatoren gelukt om 120 scripties van M&B-studenten op de kennisbank te publiceren. Je kunt onze publicaties, alsook die van studenten van andere hogescholen, terugvinden op https://hbo-kennisbank.nl/.

 

Virtueel ICT-leskolaal

 

Robin Vos heeft in samenwerking met Ymkje Koster, Koosje Gelinck, Joost in ’t Groen en Erik Vrinds een virtueel ICT-leslokaal ingericht. Als je op deze link klikt, kom je op de site waarop je allerlei handige tutorials m.b.t. Office 365 vindt. Wil je weten hoe je je het ICT-leslokaal gemakkelijk terugvindt, klik dan hier.

Foto's clusteruitje online

 

De foto’s van het clusteruitje juli 2016 kun je vinden op groepsdata/MB/2_Clusterdocumenten/g_Clusterbijeenkomsten/Clusteruitje 2016”


Ook een nieuwsbericht, agenda-item, aanbeveling, verhaal, reactie of artikel plaatsen? Of wil je meedoen aan ons redactieteam? E-mail je reactie naar: baas.l@hsleiden.nl